Artikel, 2022.10.10

Världsdagen för psykisk hälsa - för att alla har rätt att må bra

 

Psykisk hälsa behöver prioriteras, och vi behöver alla göra det vi kan för att hjälpa människor att må bra. God psykisk hälsa är en mänsklig rättighet och som arbetsgivare finns stora möjligheter att främja välmående hos medarbetarna. Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober 2002 är en dag instiftad av WHO som handlar om att öka kunskapen om psykisk ohälsa. 

Redan innan pandemin levde en av åtta personer i världen med psykisk ohälsa enligt världshälsoorganisationen WHO. Under pandemins första år ökade ångest och depression uppskattningsvis med mer än 25 %. 

Arbetet är en viktig faktor i människors liv. En bristande arbetsmiljö kan leda till både fysiska och psykiska problem men en säker och hälsofrämjande arbetsplats kan tvärtom vara en stark bidragande orsak till ökat välmående och bättre psykisk hälsa.  

Den psykiska ohälsan är dyr för företagen

Psykisk ohälsa drabbar inte bara individen. Studier visar på att depressions- och ångestrelaterade sjukdomar kostar den globala ekonomin en miljard dollar per år i förlorad produktivitet.

Enligt en rapport från UK har de totala kostnaderna relaterade till psykisk ohälsa ökat med 25 % mellan 2019 och 2021 för arbetsgivare. Läs mer om kostnader kopplat till psykisk ohälsa här.

Psykisk ohälsa går att förebygga

Att det går att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen finns det flera studier som visar. På individnivå kan det till exempel handla om program som fokuserar på stresshantering, träning, mindfulness, yoga eller meditation. På organisationsnivå kan det handla om förändrade och förbättrade rutiner och processer, ökad delaktighet och samtal om psykisk ohälsa. 

Bara att lyfta ämnet och belysa vikten av den psykiska hälsan på en arbetsplats kan bidra till att minska stigmatiseringen och få fler att våga prata om det. Det är först när vi vet hur någon mår som vi också kan hjälpa den individen att må bättre. 

Investering som lönar sig

Att jobba proaktivt har en stor betydelse för hur den psykisk hälsan kan utvecklas hos människor. Rapporter visar dessutom att investeringar i medarbetares hälsa ger god avkastning för företag och proaktiva insatser, där medarbetare får stöd i ett tidigt skede, ger allra mest tillbaka. Läs mer om det här.