Artikel, 2022.09.14

Därför är screening av medarbetares psykiska hälsa lönsamt för företag

 

Under 2021 förlorade Sverige 66 miljarder på sjukskrivningar enligt en rapport från Skandia. Och nästa hälften var relaterat till psykisk ohälsa. Samma rapport visar också att genom att ge människor stöd i tid skulle en tredjedel av sjukskrivningarna gå att förebygga. 

Psykisk ohälsa kostar samhället stora belopp varje år. Siffrorna från Skandias rapport handlar om det uppskattade värdet som förloras på grund av långa sjukskrivningar. Men även företagen drabbas hårt av stora kostnader på grund av medarbetares psykiska ohälsa. Där visar dock analyser att det är sjuknärvaron, alltså när medarbetare jobbar utan att vara helt friska vilket innebär en produktivitetsförlust, som kostar allra mest för företagen. 

Läs mer om kostnader kopplat till psykisk ohälsa för företag här >

Investeringar som ger positiv avkastning 

Förutom att hjälpa människor att må bättre, finns det starka ekonomiska argument för företag att investera i sina medarbetares psykiska hälsa. Ekonomiska analyser visar bland annat att en genomsnittlig ROI (return on investment) för företags hälsoinsatser är: 

 

  • – 3,4 gånger investeringen för reaktiva insatser där stöd har getts efter en försämring av hälsan
  • – 5,0 gånger investeringen för proaktiva insatser där medarbetare får stöd i ett tidigt skede

 

Även när det gäller typ av insats visar ekonomiska analyser att en genomsnittlig ROI är: 

  •  
  • – 3,1 gånger investeringen för individuell terapi för medarbetare med psykisk ohälsa
  • – 6,3 gånger investeringen för screening och tidig upptäckt av hälsorisker och anpassat stöd

Genom att identifiera psykisk ohälsa i ett tidigt skede går det att, med rätt insats i rätt tid, undvika både sjuknärvaro och sjukfrånvaro hos medarbetare. Analyser visar tydligt att det lönar sig för företag att investera i insatser som stärker medarbetarnas psykiska hälsa och att alla typer av investeringar i hälsoinsatser ger avkastning. Men det är också tydligt att proaktiva insatser, och framförallt screening, är det som ger mest effekt.  

Vill du veta mer om kostnader och effekter kopplat till medarbetares psykiska hälsa? Ladda ner den fullständiga rapporten här >

 

Källor: 

  • Skandia, Sjuknotan-2021.pdf
  • Deloitte, Deloitte-uk-mental-health-report-2022.pdf