Artikel, 2019.06.27

10 tecken på att din personal inte mår bra

I år kom Arbetsmiljöverket ut med ny forskning kring att arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsplatsolyckor. Forskningen visar bland annat på att mångas liv förkortas varje år på grund av bristande arbetsmiljö och att analysen indikerar på att antalet dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress kommer att öka i framtiden.

Men hur kan du lägga märke till att din personal inte mår bra? I det här blogginlägget har vi listat 10 tecken på att din personal mår dåligt på arbetet.

1. Ofta sjuka

Är dina anställda ofta sjuka och borta mycket från jobbet? Det är ett av de vanligaste och tydligaste tecknen på att din personal inte mår bra. Ta ett samtal med personen för att ta reda på vad den egentliga anledningen är.

2. Levererar inte

Missar dina anställda deadlines, glömmer saker, gör misstag eller levererar inte i tid, är det tydliga tecken på att något är fel. Den vanligaste anledningen är oftast för hög arbetsbelastning som har lett till stress.

3. Alkoholproblem och missbruk

Att en i personalen alltid är sjuk på måndagar, dricker för mycket under en afterwork eller kanske till och med på arbetstid, är det ett tecken på att hen inte mår bra.

4. Trötthet

Märker du att en och samma person ofta klagar på trötthet, beter sig trött eller kanske dricker oerhörda mängder kaffe? Då kan det vara ett tecken på att personen sover dåligt och inte mår bra på arbetsplatsen.

5. Värk i kroppen

Klagar en anställd på ont i nacke, rygg eller huvudvärk ofta? Utan att det är träningsrelaterat? Det kan vara ett tecken på att personen känner sig stressad och spänner sig därför mycket i sitt arbete.

6. Hoppar över lunchen

Hoppar personalen över lunchen och sitter alltid vid skrivbordet och äter? Det kanske är okej ibland, men händer det ofta så är det en varningssignal på att hen har för mycket att göra och kanske inte mår så bra.

7. Viktminskning och viktökning

Har någon i din personal plötsligt ökat eller minskat i vikt under den senaste tiden? Då kan det vara ett tecken på att hen inte mår bra. Magbesvär är ett vanligt resultat av stress.

8. Lågt engagemang

Märker du att någon i personalen inte är lika engagerad i sitt arbete längre? Det kan vara att personen inte mår bra, men självklart kan det även vara på grund av andra anledningar. Det viktigaste är att du tar reda på vilken.

9. Humörsvängningarna och nedstämdhet

Går humöret upp och ner bland en av dina anställda? Eller mest ner? Då är det bra om du kan fånga upp personen för att undersöka vad anledningen är.

10. Utanförskap

Har du fått höra eller har du kanske märkt att finns ett visst utanförskap bland dina medarbetare? Det sociala samspelet är en faktor som har stor inverkan på hur dina medarbetare mår. Se över kulturen på företaget och prata med alla parter för att få bukt på utanförskapet.

Så fort du ser något av dessa tio tecken behöver du agera, lyfta problemet och försöka lösa det.

 

1 av 10 personer i Sverige har dolda arbetsrelaterade hälsoproblem som kan leda till allvarliga sjukdomar. Idag finns möjligheten att upptäcka och motverka dessa innan det resulterar i en sjukskrivning eller minskad produktivitet.

Läs mer om OneLabs hälsoundersökning här

 

/Sofia Staaf, Sjuksköterska OneLab

Har du några frågor eller funderingar kring inlägget eller oss, kontakta mig gärna på sofia.staaf@onelab.se eller 073 595 63 93.