En hälsoinvestering som lönar sig

Vi på OneLab tror att hälsa, arbetsmiljö och lönsamhet hör ihop. Därför har vi skapat en modern företagshälsa för dig som vill att din personal ska må bra, utvecklas och prestera på topp.

Med våra tjänster får ditt företag möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker och dolda arbetsrelaterade hälsoproblem. Vi ger dig insikt i hur medarbetarna mår, och förslag på insatser som skulle förbättra deras hälsa och minska sjukskrivningarna.

Våra hälsokontroller är enkla och säkra att genomföra och ger ett högt deltagande. Resultatet – en detaljerad återkoppling med tydlig statistik och konkreta åtgärder – brukar vara mycket uppskattat hos både arbetsgivare och medarbetare.

Kontakta oss
Så här säger några av våra kunder
 • Markus Kullendorff
  Grundare av Benify

  OneLab är sannolikt Sveriges främsta aktör inom hälsoundersökningar för företag. Ett väldigt smidigt och effektivt sätt att arbeta preventivt med personalhälsa, innan problemen och kostnaderna blir stora. En hälsotjänst designad för dina medarbetare och företagets befintliga hälsolösningar.

  - Ökad produktivitet och minskade kostnader
  - Kompatibelt med befintliga hälsolösningar
  - Hittar och åtgärdar upp till 3x mer ohälsa
  - Minskad personalomsättning och ökad hållbarhet

 • Therese Donati Hanngren
  HR, Grant Thornton

  Modernt, nytt och enkelt. Med OneLabs tjänst ökade vi deltagandet från 62% till 92%. Många medarbetare har uttryckt att de uppskattat undersökningen och att allt runtomkring har fungerat smidigt. Från bokning i medarbetarnas kalender, provtagning på plats av en trevlig sjuksköterska till återkopplingen.

  - Högt deltagande
  - Uppskattat bland medarbetarna
  - Tidseffektiv och smidig lösning

 • Kristina Bergman
  Regionchef, Länsförsäkringar

  Vi har bara fått positiv respons på OneLab:s hälsoundersökningar, och det visar framför allt det höga deltagandet bland de anställda. Våra medarbetare uppskattar att vi tar hälsa på allvar och vi tycker att det känns tryggt att de får hjälp om de skulle ha ett avvikande resultat på testet.

  - Personlig uppföljning med vårdpersonal
  - Oberoende aktör
  - Hög säkerhet och trygghet

Upptäck riskerna i tid

Idag har en av tio svenska medarbetare dolda arbetsrelaterade hälsoproblem som i längden kan leda till allvarliga sjukdomar. Det kan röra sig om allt från sömnbesvär och psykisk ohälsa till hjärt- och kärlbesvär, diabetes och utmattningssyndrom.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Vägen tillbaka efter en utmattningsdiagnos eller en depression är ofta lång, svår och kostsam. Samtidigt går det ofta att förebygga psykiska problem med förhållandevis enkla åtgärder, förutsatt att man börjar i tid.

Med OneLab får ditt företag möjlighet att upptäcka och motverka dolda arbetsrelaterade hälsoproblem – både fysiska och psykiska – i ett tidigt skede, innan de leder till en sjukskrivning. Ni kan följa både den övergripande effekten av era förändringar och utvecklingen för varje område inom organisationen över tid.

 • 0

  Genomförda hälsoundersökningar

 • 0

  Hjälpta medarbetare med risker

 • 0

  Medarbetare i behov av akut uppföljning

Vilka insatser behövs, och var?

Genom att kartlägga riskfaktorerna hos era medarbetare får ni en bra grund för både allmänt förebyggande insatser och mer riktat stöd.

Vid första undersökningstillfället hittar vi ofta en liten högriskgrupp med så pass avvikande värden att direkt medicinsk uppföljning blir nödvändig. Vi identifierar även en större grupp i behov av livsstilsförändringar.

Vid andra testtillfället brukar ohälsan ha minskat rejält hos båda grupperna. Det beror dels på att vi satt igång vårdinsatser där de behövts, dels på att medarbetarna fått inspiration och stöd att lägga om sin livsstil – till exempel genom uppmuntran till bättre sömnvanor och minskat stillasittande, men också via övergripande friskvårdssatsningar eller åtgärdsplaner för att minska stressen på arbetsplatsen.

Så går en hälsoundersökning till

 • Inbokning

  Vi skickar ut inbjudningar i god tid innan genomförandet, med information om undersökningen och hur den går till. Vanligtvis går det bra att boka om till ett annat tillfälle om tiden inte skulle passa.

 • Hälsoundersökning

  Undersökningen utförs vanligtvis på arbetsplatsen men kan ibland genomföras på en av våra mottagningar eller på distans. Tester och prover som ingår beror på upplägget och de arbetsmiljörisker och utmaningar som arbetsgivaren identifierat. Proverna analyseras av ackrediterade laboratorier. Undersökningen kompletteras med ett frågeformulär som besvaras online.

 • Uppföljning och åtgärder

  Efter att provresultaten analyserats får samtliga medarbetare tillgång till en personlig riskprofil. Våra läkare och sjuksköterskor återkopplar direkt vid behov. Därefter sammanställer vi anonymiserad statistik och en riskbedömning för gruppen eller organisationen. Personliga svar och resultat lyder under medicinsk sekretess, samma som inom den offentliga sjukvården.

Våra tjänster

Här hittar du svaren på de vanligaste frågor

 • Vilka blodvärden ingår i era tester?

  Proverna kan variera och innehållet beror på vad ditt företag har avtalat. För mer information se våra tester.

 • Vem genomför provtagningen?

  Provtagning på plats utförs av sköterskor eller biomedicinska analytiker. Provsvaren analyseras alltid av ett av våra ackrediterade lab.

 • Var finns ni?

  OneLab är baserade i Stockholm med huvudkontor på Kaptensgatan 6. Vanligtvis kommer vi ut på arbetsplatsen för provtagningen men ibland genomförs proverna på en av våra mottagningar.

 • Är resultatet konfidentiellt och kan en arbetsgivare se resultaten?

  Personliga resultat och personuppgifter delas inte med någon obehörig. Medicinska data förvaras under sekretess och under största varsamhet. Samma regler gäller för oss som inom den offentliga vården.

Fler frågor och svar