En smart företagshälsovård i en modern hälsoplattform

Genom att förena digitala och smarta verktyg med expertis från egna sjuksköterskor och läkare omvandlar vi komplex hälsodata till konkreta och relevanta hälsoinsatser.

Smarta verktyg för arbetsgivare

Med vår moderna hälsoportal får du som arbetsgivare ett smart verktyg som hjälper er med det systematiska arbetsmiljöarbetet och det preventiva hälsoarbetet i er organisation. Ni får, på ett enkelt och pedagogiskt sätt, en överblick över hur organisationen mår och inom vilka områden det finns risk för ohälsa.

 • Se hälsorisker och historik

  Se vilka hälsorisker som är störst, hur de är fördelade mellan medarbetare och följ organisationens hälsa över tid.
 • Få rekommendationer och stöd

  Ta del av rekommendationer och stöd från vår medicinska personal som hjälper er skapa en positiv beteendeförändring inom organisationen och förbättra hälsan.
 • Filtrera och jämför

  Se vart i organisationen ohälsan finns genom att filtrera på olika parametrar och jämföra resultatet mellan avdelningar och arbetsgrupper.

En personlig hälsoplattform för alla medarbetare

Alla medarbetare får genom sin egen hälsoplattform tillgång till sina egna resultat och rekommendationer och kan vid behov boka tid för hälsorådgivning med våra sjuksköterskor och läkare.

Logga in som anställd

 • Följ hälsan och se hälsorisker

  Alla medarbetare kan följa sin hälsa och får tydlig insikt de eventuella hälsorisker som finns.
 • Återkoppling och hälsorådgivning med vår medicinska personal

  Direkt återkoppling vid identifierad hälsorisk och möjlighet till hälsorådgivning med OneLabs sjuksköterskor eller läkare per video, telefon eller vår meddelandefunktion.
 • Hälsorekommendationer och vägledning

  Rekommendationer och vägledning för ökat välmående med syfte att leda till en beteendeförändring hos medarbetaren.