En preventiv företagshälsa för framtidens arbetsplats

Rätt insats i rätt tid för att förebygga sjukdomar och undvika hälsoproblem.

1—Hälsoundersökning och kartläggning

Vi genomför hälsoundersökningar av era medarbetare för att identifiera eventuella hälsorisker i ett tidigt skede. Vi undersöker era medarbetares fysiska och psykiska hälsa samt kartlägger den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Alla våra tester baseras på internationellt beprövad och validerad forskning. Vid den medicinska provtagningen kommer en legitimerad sjuksköterska kommer till er arbetsplats för att ta blodprov och kontrollera blodtryck.

Mer om våra hälsotester och prover

2—Hälsorådgivning och samtalsstöd

Medarbetare med upptäckt risk för ohälsa följs upp med digital hälsorådgivning med en sjuksköterska eller läkare för att tillsammans med medarbetaren gå igenom resultatet och potentiella åtgärder för att förbättra hälsan.

Alla medarbetare har vid behov tillgång till professionellt samtalsstöd som hålls helt anonymt och bokas av medarbetaren själv direkt i appen. Våra hälsorådgivare är alla legitimerad sjuksköterska eller läkare med gedigen erfarenhet av samtalsstöd och utbildning inom motiverande samtal.

3—Hälsoråd och självhjälpsprogram

Efter att resultatet analyserats av vår medicinska personal får medarbetarna tillgång till sina egna resultat genom att logga in med Bank ID på onelab.se

Baserat på resultatet får medarbetarna personligt anpassade hälsoråd och självhjälpsprogram och tillgång till videos, podcasts, artiklar och övningar för att själva kunna skapa, eller bibehålla, en sund livsstil. Vi fyller löpande på med hälsoprogram och innehåll kopplade till olika hälsoområden, t ex stresshantering, övningar i mindfulness etc.

Mer om hälsoportalen

4—Datadrivna insikter och rekommendationer

HR och chefer får tillgång till pedagogiska rapporter med ett övergripande resultat över hälsan och vart det finns hälsorisker i organisationen. Med datadrivna insikter baserat på ert resultat får ni anpassade rekommendationer på åtgärder som kan hjälpa er att förebygga ohälsa i er organisation.

Ni ser historik och trender och kan filtrera resultatet på olika parametrar för att jämföra resultatet mellan till exempel olika avdelningar eller kontor. Ni får också statistik på vilka hälsoområden vi hjälpt era medarbetare inom.

Genom att synliggöra eventuella riskfaktorer blir det lättare att hitta det som krävs för kunna skapa balans i livet. När vi mår bra presterar vi bättre - på alla plan.

— Mona Drar, legitimerad psykolog
  Medarbetare vi hjälpt
  • Så hjälpte OneLab Annika på banan igen

   För tre år sedan kom Annika i kontakt med OneLab för första gången då hennes arbetsplats erbjöd alla anställda att genomgå en hälsoundersökning. Resultatet blev en ögonöppnare för Annika och på resan mot en mer hälsosam livsstil har OneLab hela tiden funnits vid Annikas sida.

   Läs hela artikeln
  • Så hjälper vi anställda med psykisk ohälsa på distans – intervju med sjuksköterska Evelina

   "Psykisk ohälsa kan utvecklas snabbt och det är inte helt lätt att själv förmå att söka vård i tid. Problemet blir ännu större vid arbete på distans. Därför är det jätteviktigt att snabbt fånga upp de som mår dåligt. Konsekvenserna av att inte söka hjälp kan bli stora både för individen och företaget", säger Evelina, sjuksköterska på OneLab.

   Läs hela artikeln