En smart och preventiv företagshälsovård

Med smarta och flexibla hälsoundersökningar kartlägger vi hur era medarbetare mår och vilka eventuella arbetsmiljörisker som finns i er verksamhet. Genom att upptäcka hälsorisker i ett tidigt skede kan vi hitta rätt insatser i rätt tid för att förebygga sjukdomar och hälsoproblem.

  1—Undersökning och kartläggning

  Vi samlar in relevant data om era medarbetare för att undersöka hur organisationen mår och för att kunna identifiera vilka hälsorisker som finns. Våra tester baseras på beprövad och validerad forskning och kan undersöka både den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön samt den fysiska och psykiska hälsan hos era medarbetare.

  Mer om våra hälsotester

  2—Riskbedömning och aktiv uppföljning

  De medarbetare som visat en risk för ohälsa kommer att få en personlig återkoppling från oss där vi hjälper dem att hitta de åtgärder som krävs för ett ökat välmående. Vi utgår alltid från befintlig företagshälsovård och försäkringar som redan finns på plats i er organisation, alternativt primärvården eller olika digitala lösningar. Målet är att få till en beteendeförändring för att skapa en hållbar hälsa över tid.

  3—Datadrivna hälsoinsikter

  Resultatet presenteras på ett pedagogiskt sätt i er egna hälsoportal där ni enkelt kan se inom vilka områden det finns risker för ohälsa. Baserat på de datadrivna insikter vi får fram över er organisations hälsa ger vi er anpassade rekommendationer och åtgärdsförslag på insatser som ökar välmåendet i organisationen.

  Alla medarbetare får tillgång till sina egna resultat i vårt digitala verktyg och vi erbjuder rådgivning med hälsoexperter för både era medarbetare och chefer.

  Mer om hälsoportalen
  Medarbetare vi hjälpt
  • Så hjälpte OneLab Annika på banan igen

   För tre år sedan kom Annika i kontakt med OneLab för första gången då hennes arbetsplats erbjöd alla anställda att genomgå en hälsoundersökning. Resultatet blev en ögonöppnare för Annika och på resan mot en mer hälsosam livsstil har OneLab hela tiden funnits vid Annikas sida.

   Läs hela artikeln
  • Så hjälper vi anställda med psykisk ohälsa på distans – intervju med sjuksköterska Evelina

   "Psykisk ohälsa kan utvecklas snabbt och det är inte helt lätt att själv förmå att söka vård i tid. Problemet blir ännu större vid arbete på distans. Därför är det jätteviktigt att snabbt fånga upp de som mår dåligt. Konsekvenserna av att inte söka hjälp kan bli stora både för individen och företaget", säger Evelina, sjuksköterska på OneLab.

   Läs hela artikeln

  Genom att synliggöra eventuella riskfaktorer blir det lättare att hitta det som krävs för kunna skapa balans i livet. När vi mår bra presterar vi bättre - på alla plan.

  — Mona Drar, legitimerad psykolog