Våra hälsotester

Med både digitala och fysiska hälsoundersökningar upptäcker vi hälsorisker i tid hos era medarbetare.

  Digital hälsokoll

  Med hjälp av vår digitala hälsokoll undersöker och kartlägger vi både den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön samt den fysiska och psykiska hälsan hos era medarbetare.

  Undersökningen baseras på beprövad och validerad forskning, innehåller dynamiska frågor som anpassas utifrån vad personen svarat på tidigare frågor och tar ca 10-15 min att svara på.

  Mer om den digitala hälsokollen

  Hälsoundersökning genom blodprov

  Med hjälp av provtagning i form av t ex blodprov, blodtryck och EKG undersöker vi riskmarkörer för våra vanligaste livsstilssjukdomar som t ex hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck, typ-2 diabetes och hjärtflimmer. Dock undersöker vi aldrig mer än nödvändigt då vi inte vill bidra till att skapa onödig oro. Läs mer längst ner på denna sida vilka prover vi tar.

  Våra legitimerade sjuksköterskor eller läkare genomför provtagningen på plats hos er och tar ca 10 min per medarbetare. Vi bokar in era medarbetare och sköter all administration runt omkring.

  Provtagningskit för självtest

  Om du inte har möjlighet att närvara vid provtagningen finns det möjlighet att erhålla ett provtagningskit och själv utföra ett blodprov genom ett stick i fingret. Våra analyser genomförs alltid av auktoriserade laboratorier, samma som sjukvården anlitar.

  Säkerhet och kvalitet i fokus

  För att kunna dra relevanta slutsatser – utan att skapa onödig oro – är det särskilt viktigt att analyserna håller högsta kvalitet. Därför genomförs de alltid av ackrediterade laboratorier, vilket är samma som används av den svenska hälso- och sjukvården.

  Vi använder stark autentisering samt de senaste säkerhets- och krypteringsteknikerna för att skydda er data och se till att medarbetarnas uppgifter lagras i enlighet med gällande lagstiftning – givetvis också i enlighet med GDPR i vår CE-märkta portal.

  Våra hälsoundersökningar för företag

  {{}}
  • Digital hälsokoll

   Stress och utmattning
   Sömn och återhämtning
   Depressionsrisk
   Ångest och oro
   Fysisk aktivitet
   Kost och näring
   Alkohol och riskbruk
   Body mass index
   Psykosocial arbetsmiljö
   Organisatorisk arbetsmiljö
   Fysisk arbetsmiljö
   Systoliskt blodtryck
   Diastoliskt blodtryck
   Totalkolestrol
   LDL
   HDL
   Triglycerider
   Hba1c
   hsCRP
   TSH
   Hemoglobin
   Kreatinin
   ALAT
   Transferrin
  • Hälsoundersökning Bas

   Stress och utmattning
   Sömn och återhämtning
   Depressionsrisk
   Ångest och oro
   Fysisk aktivitet
   Kost och näring
   Alkohol och riskbruk
   Body mass index
   Psykosocial arbetsmiljö
   Organisatorisk arbetsmiljö
   Fysisk arbetsmiljö
   Systoliskt blodtryck
   Diastoliskt blodtryck
   Totalkolestrol
   LDL
   HDL
   Triglycerider
   Hba1c
   hsCRP
   TSH
   Hemoglobin
   Kreatinin
   ALAT
   Transferrin
  • Hälsoundersökning Plus

   Stress och utmattning
   Sömn och återhämtning
   Depressionsrisk
   Ångest och oro
   Fysisk aktivitet
   Kost och näring
   Alkohol och riskbruk
   Body mass index
   Psykosocial arbetsmiljö
   Organisatorisk arbetsmiljö
   Fysisk arbetsmiljö
   Systoliskt blodtryck
   Diastoliskt blodtryck
   Totalkolestrol
   LDL
   HDL
   Triglycerider
   Hba1c
   hsCRP
   TSH
   Hemoglobin
   Kreatinin
   ALAT
   Transferrin