Hållbara företag skapas av medarbetare som mår bra

Med smarta hälsoundersökningar och moderna verktyg hjälper vi företag att skapa en frisk och hållbar arbetsplats. Genom att upptäcka och förebygga fysiska och psykiska hälsorisker i ett tidigt skede minskar risken för ohälsa hos era medarbetare.

Förebygg ohälsa med smarta och effektiva verktyg

Med smarta hälsoundersökningar, en modern hälsoportal och experter inom vård hjälper vi er att identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker och dolda arbetsrelaterade hälsoproblem. Vi ger er insikt i hur era medarbetare mår och återkopplar till varje individ med förslag på insatser som skulle förbättra deras hälsa. En frisk arbetsplats gynnar alla, både er som arbetsgivare, medarbetaren och samhället i stort.

Så fungerar OneLab

 • 1—Undersökning och kartläggning

  Med smarta och flexibla hälsoundersökningar kartlägger vi hur era medarbetare mår och vilka eventuella arbetsmiljörisker som finns i er verksamhet.
 • 2—Riskbedömning och aktiv uppföljning

  Alla medarbetare får tydlig återkoppling på sitt egna resultat genom tillgång till sin egna hälsoportal. De individer som har påvisat en risk för ohälsa får en personlig hälsorådgivning från våra läkare eller sjuksköterskor genom ett telefon- eller videosamtal.
 • 3—Datadrivna hälsoinsikter

  Resultatet analyseras av våra sjuksköterskor och läkare och ni får en överblick över hur er organisation mår och var det finns störst risk för ohälsa.

Höga kostnader för ohälsa

Genom att aktivt arbeta för att förebygga ohälsa hos er viktigaste resurs - era medarbetare - skapas förutsättningar för att få företaget att må bra över tid. Att identifiera och åtgärda hälsorisker tidigt innebär mindre risk för sjukskrivning och långa rehabiliteringstider. En frisk arbetsplats gynnar alla, både er som arbetsgivare, medarbetaren och samhället i stort.

Arbetsgivarens kostnader, åtgärder och anpassningar för sjuknärvarande och sjukfrånvarande medarbetare uppgår till 388 000 kr per år och medarbetare enligt en studie från Arbetsmiljöverket.

Så här säger några av våra kunder
 • Petra Segerdahl
  VD, Verahill

  ”Det är oerhört viktigt att ständigt arbeta med personalens mående och det går aldrig att arbeta för mycket med att vara en hälsosam arbetsplats. OneLabs tjänst har varit ett värdefullt verktyg för oss. ”

  Läs case
 • Kristina Bergman
  Regionchef, Länsförsäkringar

  ”Vi har bara fått positiv respons på OneLab:s hälsoundersökningar, och det visar framför allt det höga deltagandet bland de anställda. Våra medarbetare uppskattar att vi tar hälsa på allvar och vi tycker att det känns tryggt att de får hjälp om de skulle ha ett avvikande resultat på testet.”

  Läs case
 • Markus Kullendorff
  Grundare av Benify

  "OneLab är sannolikt Sveriges främsta aktör inom hälsoundersökningar för företag. Ett väldigt smidigt och effektivt sätt att arbeta preventivt med personalhälsa, innan problemen och kostnaderna blir stora. En hälsotjänst designad för dina medarbetare och företagets befintliga hälsolösningar."

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er skapa en frisk och hållbar arbetsplats?