En preventiv hälsoplattform för hållbara företag

Tidig upptäckt av hälsorisker och aktiv uppföljning från medicinska experter. För en hållbar framtid.

Trusted by

Så fungerar OneLab

 • 1—Undersökning och kartläggning

  Tidig upptäckt av hälsorisker genom undersökning av den fysiska och psykiska hälsan hos era medarbetare.
 • 2—Hälsorådgivning och vårdmatchning

  Upptäckta hälsorisker följs upp av en sjuksköterska eller läkare för att tillsammans med medarbetaren gå igenom resultatet och åtgärder som kan förbättra hälsan.
 • 3—Hälsoråd och självhjälpsprogram

  Baserat på resultatet får alla medarbetare anpassade rekommendationer och övningar för att själva kunna förbättra sin hälsa.
 • 4—Datadrivna insikter och trender

  HR och chefer får ett övergripande resultat över hälsan i organisationen med analyser, trender och åtgärdsförslag på insatser som kan minska risken för ohälsa.
Så mycket kostar ohälsa
Antal medarbetare
50
Medellön
35 000 kr

0

kr/år*

* Sjuklön i 4 dagar enligt försäkringskassans beräkningsmodell, kostnad för ersättare samt produktivitetsbortfall.

Höga kostnader för ohälsa

Att identifiera och åtgärda hälsorisker tidigt innebär mindre risk för sjukskrivning och långa rehabiliteringstider. En frisk arbetsplats gynnar alla, både er som arbetsgivare, medarbetaren och samhället i stort.
Så här säger några av våra kunder
 • Martina Wester
  Projektansvarig, Nordlo

  “Om det finns något vi kan förändra, tydliggöra och jobba organisatoriskt med för att fortsätta utveckla vårt företag och våra medarbetare, så vill vi göra det. Hälsoundersökningarna med OneLab har gett oss en bekräftelse på en magkänsla som inte hade kunnat svaras på tidigare. Det har gett oss insikter i vad vi behöver fokusera och lägga mer tid och resurser på.”

 • Lars Lindblad
  HR Manager, Jungheinrich

  “Vi insåg att det fanns flera saker vi kunde göra själva för att förbättra medarbetarnas hälsa, men också att vi behövde en samarbetspartner – en utomstående part – som kunde hjälpa medarbetarna som har hälsorisker att själva ta tag i sina problem genom att söka vård eller göra nödvändiga livsstilsförändringar.”

  Läs case
 • Sanne Oldbro
  HR-specialist, Bankgirot

  ”Vi vill att hela vår arbetskultur ska främja ett fysiskt, mentalt och socialt välmående. Det gynnar inte bara individen utan även Bankgirot som företag. För vi vill ju att våra medarbetare ska vilja stanna kvar hos oss och må bra på alla plan. Vi är övertygade om att detta även attraherar ny arbetskraft och sätter ett avtryck i vår employer branding.”

  Läs case
 • Petra Segerdahl
  VD, Verahill

  ”Det är oerhört viktigt att ständigt arbeta med personalens mående och det går aldrig att arbeta för mycket med att vara en hälsosam arbetsplats. OneLabs tjänst har varit ett värdefullt verktyg för oss.”

  Läs case
 • Kristina Bergman
  Regionchef, Länsförsäkringar

  ”Vi har bara fått positiv respons på OneLab:s hälsoundersökningar, och det visar framför allt det höga deltagandet bland de anställda. Våra medarbetare uppskattar att vi tar hälsa på allvar och vi tycker att det känns tryggt att de får hjälp om de skulle ha ett avvikande resultat på testet.”

  Läs case
 • Markus Kullendorff
  Grundare av Benify

  ”OneLab är sannolikt Sveriges främsta aktör inom hälsoundersökningar för företag. Ett väldigt smidigt och effektivt sätt att arbeta preventivt med personalhälsa, innan problemen och kostnaderna blir stora. En hälsotjänst designad för dina medarbetare och företagets befintliga hälsolösningar.”