Med våra hälsoundersökningar kartlägger vi dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö för en bättre, mer strategisk företagshälsovård.

Mer om oss

En hälsoinvestering som lönar sig

Vi på OneLab tror att hälsa, arbetsmiljö och lönsamhet hör ihop. Därför har vi skapat en modern företagshälsa för dig som vill att din personal ska må bra, utvecklas och prestera på topp.

För arbetsgivare

Några glada och friska kunder

Upptäck riskfaktorerna tidigt

OneLabs hälsoundersökningar ger dig inte bara bättre koll på hälsan, utan även möjlighet att upptäcka och ta itu med eventuella riskfaktorer i ett tidigt skede – innan sjukdomen blir ett faktum.

För medarbetare

Beprövad laboratorieteknik

I våra riktade hälsokontroller ingår mätning av grundläggande hälsovärden och riskfaktorer kopplade till arbetsmiljörisker, t ex buller, ergonomi och psykosocial ohälsa, men också blodtryck och andra värden som kan påverkas av en riskfylld arbetsmiljö såsom blodfetter, blodsocker och inflammation. Vi använder oss bara av moderna instrument och beprövad laboratorieteknik.

Våra tester