En preventiv hälsopartner för hållbara företag

Med moderna hälsoundersökningar, hälsorådgivning, vårdmatchning och samtalsstöd hjälper vi företag, chefer och medarbetare till en bättre hälsa.

Trusted by

Så fungerar OneLab

 • Hälsoundersökning och digital hälsokoll

  Tidig upptäckt av hälsorisker genom undersökning av den fysiska och psykiska hälsan hos era medarbetare.
 • Hälsorådgivning och samtalsstöd

  Hälsorådgivning och professionellt samtalsstöd med sjuksköterska eller läkare för medarbetare med upptäckta hälsorisker eller vid behov.
 • Hälsoråd och självhjälpsprogram

  Baserat på resultatet får alla medarbetare anpassade rekommendationer och övningar för att själva kunna förbättra sin hälsa.
 • Chefsstöd och insikter för HR och chefer

  HR och chefer får tillgång till rådgivning och resultat över hälsan i organisationen med analyser, trender samt åtgärdsförslag på insatser som kan minska risken för ohälsa.

Johannes - 43 år, jurist och pappa till två barn

"Efter samtalet med sjuksköterskan på OneLab kände jag att det var dags bromsa för att inte krascha. Jag har fått hjälp och sover nu bättre, har också blivit bättre på att hantera stress, dessutom har mitt tålamod med barnen förbättrats."
Så mycket kostar ohälsa
Antal medarbetare
50
Medellön
45 000 kr

0

kr/år*

* Sjuklön i 4 dagar enligt försäkringskassans beräkningsmodell, kostnad för ersättare samt produktivitetsbortfall.

Höga kostnader för ohälsa

Att identifiera och åtgärda hälsorisker tidigt innebär mindre risk för sjukskrivning och långa rehabiliteringstider. En frisk arbetsplats gynnar alla, både er som arbetsgivare, medarbetaren och samhället i stort.
Så här säger några av våra kunder
 • Emma Pettersson
  HR-generalist, BMW

  "Med hjälp av OneLab får vi en ökad medvetenhet kring hälsa, både hos medarbetarna själva och hos oss som arbetsgivare. Vi får insikter om vad vi behöver lägga ett extra fokus på, vilket gör att vi får större effekt av våra hälsoinsatser."

  Läs case
 • Nathalie Spennare
  HR-generalist, Triggerfish

  "Vi har en ledning som förstår att det är medarbetarna som skapar vår excellence och det vi levererar till våra kunder. Det gör att alla medarbetare värderas högt och att det finns en stark lyhördhet för vikten av att jobba proaktivt för att förbygga ohälsa och att hitta sätt att fånga upp individer om de inte skulle må bra."

  Läs case
 • Viktoria Rosén
  HR-chef, Sala Sparbank

  “Den digitala hälsokollen från OneLab ger oss en fördjupad förståelse över hälsan hos våra medarbetare. Vi får tydliga insikter om vilka områden vi behöver fokusera på för att öka hälsan i organisationen.”

  Läs case
 • Martina Wester
  Projektansvarig, Nordlo

  “Om det finns något vi kan förändra, tydliggöra och jobba organisatoriskt med för att fortsätta utveckla vårt företag och våra medarbetare, så vill vi göra det. Hälsoundersökningarna med OneLab har gett oss en bekräftelse på en magkänsla som inte hade kunnat svaras på tidigare. Det har gett oss insikter i vad vi behöver fokusera och lägga mer tid och resurser på.”

  Läs case
 • Lars Lindblad
  HR Manager, Jungheinrich

  “Vi insåg att det fanns flera saker vi kunde göra själva för att förbättra medarbetarnas hälsa, men också att vi behövde en samarbetspartner – en utomstående part – som kunde hjälpa medarbetarna som har hälsorisker att själva ta tag i sina problem genom att söka vård eller göra nödvändiga livsstilsförändringar.”

  Läs case
 • Sanne Oldbro
  HR-specialist, Bankgirot

  ”Vi vill att hela vår arbetskultur ska främja ett fysiskt, mentalt och socialt välmående. Det gynnar inte bara individen utan även Bankgirot som företag. För vi vill ju att våra medarbetare ska vilja stanna kvar hos oss och må bra på alla plan. Vi är övertygade om att detta även attraherar ny arbetskraft och sätter ett avtryck i vår employer branding.”

  Läs case
 • Petra Segerdahl
  VD, Verahill

  ”Det är oerhört viktigt att ständigt arbeta med personalens mående och det går aldrig att arbeta för mycket med att vara en hälsosam arbetsplats. OneLabs tjänst har varit ett värdefullt verktyg för oss.”

  Läs case