Healthy Place to Work

Företag som aktivt jobbar för en hållbar hälsa för alla medarbetare skapar förutsättningar för en hållbar framtid - för människan, företaget och samhället.

  Hållbara företag skapas av medarbetare som mår bra

  Företag som strävar efter att skapa en frisk och hållbar arbetsplats med ett förebyggande och aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete kan bli ett Healthy Place to Work, powered by OneLab. Genom att hjälpa medarbetare att undvika hälsoproblem skapas förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsplats med hög produktivitet.

  En frisk arbetsplats gynnar alla - både er som arbetsgivare, medarbetaren och samhället i stort. Därför vill vi på OneLab ge denna utmärkelse till alla företag som aktivt jobbar för att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.

  Kriterier för att få utmärkelsen:

  • 1. Kartläggning och undersökning

   Ni ska ha genomfört minst en digital hälsokoll eller hälsoundersökning för att identifiera och kartlägga hälsorisker i organisationen och hos medarbetarna.
  • 2. Uppföljning på hälsorisker

   Medarbetare med identifierade hälsorisker har fått hjälp av ett medicinskt team med åtgärder de själva kan göra för ett ökat välmående och för att undvika framtida hälsoproblem.
  • 3. Plan för förebyggande hälsoarbete

   Det ska finnas en plan för ett kontinuerligt och systematiskt arbete framåt kring arbetsmiljö- och hälsofrågor i organisationen.

  Uppfyller ni dessa kriterier? Eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er skapa en hållbar arbetsplats?