Vi hjälper företag att skapa friska och hållbara arbetsplatser

Med rätt hälsoinsatser i rätt tid skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid. För människan, företagen och samhället.

  Med OneLab får ni

  • En smart och modern företagshälsa

   Digitala verktyg som underlättar ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vi tar hand om hela processen, vilket frigör tid för er.

  • Individanpassade åtgärder för ökad hälsa

   Hälsorådgivning med våra sjuksköterskor och läkare som ger en unik möjlighet till beteendeförändring för en hållbar hälsa över tid.

  • En frisk, produktiv och hållbar arbetsplats

   Medarbetare som mår bra presterar bättre och bidrar till att skapa ett hållbart företag och en attraktiv arbetsplats.

  1 av 3 upplever ohälsa kopplat till arbetet

  En ny undersökning från Arbetsmiljöverket visar att var tredje arbetstagare upplever hälsoproblem kopplade till arbetet och att ohälsan på svenska arbetsplatser ökar. Att aktivt arbeta för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö är därför viktigare än någonsin för att skapa förutsättningar för en hållbar och frisk arbetsplats.

  Vi upptäcker hälsorisker innan det är för sent

  Genom att identifiera vilka hälsorisker som finns i er organisation skapas förutsättningar att hitta rätt verktyg för att jobba med ett preventivt hälsoarbete. Genom att undersöka, analysera och riskbedöma kan vi med hjälp av datadrivna insikter återkoppla med relevanta åtgärder som bidrar till förbättrad hälsa.

  Så fungerar OneLab

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er skapa förutsättningar för en hållbar hälsa för era medarbetare?