Vi hjälper företag att skapa friska och hållbara arbetsplatser

Med rätt hälsoinsatser i rätt tid skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid. För människan, företagen och samhället.

  Med OneLab får ni

  • En smart och modern företagshälsa

   Digitala verktyg som underlättar ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vi tar hand om hela processen, vilket frigör tid för er.

  • Individanpassade åtgärder för ökad hälsa

   Hälsorådgivning med våra sjuksköterskor och läkare som ger en unik möjlighet till beteendeförändring för en hållbar hälsa över tid.

  • En frisk, produktiv och hållbar arbetsplats

   Medarbetare som mår bra presterar bättre och bidrar till att skapa ett hållbart företag och en attraktiv arbetsplats.

  1 av 3 upplever ohälsa kopplat till arbetet

  En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att var tredje arbetstagare upplever hälsoproblem kopplade till arbetet och att ohälsan på svenska arbetsplatser ökar.

  Att aktivt arbeta för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö är därför viktigare än någonsin för att skapa förutsättningar för en hållbar och frisk arbetsplats.

  Upptäcker tidiga signaler på ohälsa

  Genom att undersöka hälsan i er organisation kan vi upptäcka tidiga tecken på ohälsa och kartlägga eventuella hälsorisker.

  Med tidig upptäckt av hälsorisker skapas förutsättningar att hitta de insatser som ger störst effekt och relevanta verktyg för att jobba med ett preventivt hälsoarbete.

  Mer om våra hälsotester

  Professionellt stöd till medarbetare

  Vi erbjuder era medarbetare professionellt stöd, oavsett om vi har identifierat en hälsorisk eller om något sker i livet som kräver ett extra support.

  Era medarbetare kan boka tid för hälsorådgivning eller samtalsstöd när de vill och i vår app har vi samlat digitala verktyg för självhjälp.

  Mer om hur OneLab fungerar

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er skapa förutsättningar för en hållbar hälsa för era medarbetare?