Frågor och svar

 • Om den fysiska hälsoundersökningen

 • Är det något man bör tänka på inför provtagningen?

  Proverna kräver inte fasta eller ombyte, men det är bra att undvika stress, kraftig fysisk ansträngning och stora mängder koffein innan eftersom det kan påverka blodtrycket.
 • Vad händer efter provtagningen?

  Proverna skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys och resultatet granskas av en läkare eller sjuksköterska. Du får sen ett mail med en länk till din personliga hälsorapport och där du få rekommendationer och tips om hur du kan öka ditt välmående. Vi återkopplar över telefon om vi skulle hitta något som avviker.
 • Var görs provtagningen?

  Vi kommer vi ut till er arbetsplats för provtagning. Om du inte har möjlighet att närvara kan du få ett provtagningskit för att utföra blodprovet hemma med ett enkelt stick i fingret.
 • Vem genomför provtagningen?

  Våra egna sjuksköterskor är de som genomför provtagningen. Provsvaren analyseras sedan av ett ackrediterat laboratorier, vilket är samma som används av den svenska hälso- och sjukvården.
 • Jag är stickrädd och skulle vilja få hjälp av sköterskorna.

  Vi är vana vid att hjälpa stickrädda personer. Säg bara till sköterskan direkt på plats så ser vi till att du får extra stöttning och hjälp.
 • Om våra tester

 • Vilka blodvärden testar ni i era hälsoundersökningar?

  Proverna varierar och innehållet beror på vad ditt företag har avtalat med oss. Fråga gärna sjuksköterskan när det är dags så kommer hon förklara. Vi testar dock aldrig mer än vad som är nödvändigt.
 • Hur ofta bör jag göra en hälsoundersökning?

  För att kunna följa upp och utvärdera resultaten på ett systematiskt sätt är det bra att undersöka sin hälsa regelbundet. Vår digitala hälsokartläggning är bra att göra 1-2 gånger per år och den fysiska hälsoundersökningen med blodprov och blodtryck räcker att göra 1 gång per år.
 • Om provsvaren

 • Hur snabbt får jag mina provsvar?

  Efter att dina provsvar signerats av en läkare sammanställs de i en rapport tillsammans med dina individuella rekommendationer. Det kan ta någon vecka innan du får tillgång till din hälsoprofil.
 • Kan jag vara säker på att mina resultat stämmer och är trovärdiga?

  Våra laboratoriepartners är ackrediterade medicinska laboratorier – samma som anlitas av vanliga vårdcentraler och sjukhus. Så ja - du kan vara helt säker på att resultatet stämmer och är trovärdigt.
 • Är resultatet konfidentiellt och vem kan se mitt resultat?

  Alla data vi samlar in är strikt konfidentiellt och personliga resultat och personuppgifter delas aldrig med någon obehörig. Medicinska data förvaras under sekretess och under största varsamhet och det är endast våra sjuksköterskor och läkare som gör analysen som har tillgång till resultaten. Samma regler gäller för oss som inom den offentliga vården.
 • Vilken information kan min arbetsgivaren se?

  Din arbetsgivare ser endast ett sammanställt och anonymiserat resultat över hela verksamheten, men aldrig vad just du svarat.
 • Vad händer om ni hittar något avvikande i provsvaren?

  Våra läkare granskar samtliga provsvar. Skulle något upptäckas som kräver medicinsk uppföljning blir du kontaktad av våra läkare eller sjuksköterskor. Vi följer alltid upp på värden som kan innebära en hälsorisk.

Fick du inte svar på din fråga?

Du når oss på info@onelab.se eller 08-121 475 50.

OneLab är registrerad som vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten lyder under HSL, Hälso- & Sjukvårdslagen och bolaget drivs av läkare och andra experter med lång erfarenhet inom hälsovård.