Frågor och svar

 • Om provtagningen

 • Är det något man bör tänka på inför provtagningen?

  Proverna kräver inte fasta eller ombyte, men det är bra att undvika stress, kraftig fysisk ansträngning och stora mängder koffein innan eftersom det kan påverka blodtrycket.
 • Vad händer efter provtagningen?

  Efter att du har registrerat dig kommer proverna att analyseras av ett ackrediterat lab och granskas av en läkare. Vi återkopplar över telefonom vi skulle hitta något som avviker. Oavsett får du en personlig hälsorapport med individuella rekommendationer skickad med post till din folkbokföringsadress.
 • Var görs provtagningen?

  Vanligtvis kommer vi ut på arbetsplatsen för provtagningen men ibland genomförs proverna på en av våra mottagningar. Om man inte har möjlighet att närvara kan man få ett provtagningskit för att utföra blodprovet hemma med ett enkelt stick i fingret.
 • Vem genomför provtagningen?

  Provtagning på plats utförs vanligtvis av våra sjuksköterskor och provsvaren analyseras alltid av vårt ackrediterade lab.
 • Jag är stickrädd och skulle vilja få hjälp av sköterskorna.

  Vi är vana vid att hjälpa stickrädda personer. Säg bara till sköterskan direkt på plats så ser vi till att du får extra stöttning och hjälp.
 • Om våra tester

 • Vilka blodvärden testar ni i era hälsoundersökningar?

  Proverna varierar och innehållet beror på vad ditt företag har avtalat. För mer information se Våra tester.
 • Hur ofta bör jag göra en hälsoundersökning?

  Det är upp till ditt företag att välja hur ofta de ska göras, men vi brukar rekommendera varje år för att kunna följa upp och utvärdera resultaten på ett systematiskt sätt.
 • Om provsvaren

 • Hur snabbt får jag mina provsvar?

  Efter att dina provsvar signerats av en läkare sammanställs de i en rapport tillsammans med dina individuella rekommendationer. Detta kan ta någon vecka, beroende på postgången.
 • Kan jag vara säker på att mina resultat stämmer och är trovärdiga?

  Våra laboratoriepartners är ackrediterade medicinska laboratorier – samma som anlitas av vanliga vårdcentraler och sjukhus.
 • Är resultatet konfidentiellt och kan en arbetsgivare se det?

  Personliga resultat och personuppgifter delas aldrig med någon obehörig. Medicinska data förvaras under sekretess och under största varsamhet. Samma regler gäller för oss som inom den offentliga vården.
 • Vilken information kan arbetsgivaren se?

  Arbetsgivaren får en övergripande rapport med anonymiserad statistik för hela företaget.
 • Vad händer om ni hittar något avvikande i provsvaren?

  Våra läkare granskar samtliga provsvar. Skulle något upptäckas som kräver medicinsk uppföljning blir du kontaktad av våra läkare eller sjuksköterskor. Vi följer alltid upp på värden som kan innebära en hälsorisk.

Fick du inte svar på din fråga?

Du når oss på info@onelab.se eller 08-121 475 50.

OneLab är registrerad som vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten lyder under HSL, Hälso- & Sjukvårdslagen och bolaget drivs av läkare och andra experter med lång erfarenhet inom hälsovård. För mer information, se Om oss.