Frågor och svar

 • Om den fysiska hälsoundersökningen

 • Är det något man bör tänka på inför provtagningen?

  Proverna kräver inte fasta eller ombyte, men det är bra att undvika stress, kraftig fysisk ansträngning och stora mängder koffein innan eftersom det kan påverka blodtrycket.
 • Ska jag undvika att ta medicin innan undersökningen?

  Du behöver inte undvika att ta dina mediciner innan hälsoundersökningen, utan kan ta dina mediciner som vanligt enligt din läkares ordination.
 • Vad händer efter provtagningen?

  Proverna skickas på analys till ett ackrediterat laboratorium, samma som används av den svenska hälso- och sjukvården. Resultatet granskas alltid av en av våra läkare. När provsvaret finns tillgängligt får du ett mail från oss om att du kan logga in med BankID på onelab.se. Där ser du dina resultat, får tips och rekommendationer samt tillgång till material som kan öka ditt välmående. Om vi skulle identifiera ett värde som kan innebära en hälsorisk får du ett meddelande där du uppmanas att boka en tid med vår medicinska personal för att gå igenom resultatet och vad du kan göra för att förbättra dina värden.
 • Var görs provtagningen?

  Vi kommer ut till er arbetsplats för provtagning och du får en inbjudan med en bokad tid. Om du inte har möjlighet att närvara kan du boka om din tid, alternativt få ett provtagningskit för att utföra blodprovet hemma med ett enkelt stick i fingret.
 • Vem genomför provtagningen?

  Det är våra egna sjuksköterskor som genomför provtagningen. Provsvaren analyseras sedan av ett ackrediterat laboratorium, vilket är samma som används av den svenska hälso- och sjukvården, och granskas alltid av en läkare innan de skickas ut till dig.
 • Kan jag göra hälsoundersökningen om jag är gravid?

  Det går bra att göra hälsoundersökningen även vid graviditet. Det kan ibland leda till förändrade provsvar, exempelvis förändrade kolesterolvärden. Det går bra att säga till sjuksköterskan på plats att du är gravid så kan vi notera det i din journal.
 • Jag är stickrädd och skulle vilja få hjälp av sköterskorna.

  Vi är vana vid att hjälpa stickrädda personer. Säg bara till sköterskan direkt på plats så ser vi till att du får extra stöttning och hjälp.
 • Är det frivilligt att delta?

  Det är helt frivilligt att delta i OneLabs hälsoundersökning.
 • Kan jag köpa en hälsoundersökning privat från er?

  Nej, vi erbjuder endast företag våra tjänster då det är undersökningar kopplat till arbetsmiljön.
 • Om våra tester

 • Vilka blodvärden testar ni i era hälsoundersökningar?

  Proverna varierar och innehållet beror på vad ditt företag har avtalat med oss. Fråga gärna sjuksköterskan när det är dags. Vi testar dock aldrig mer än vad som är nödvändigt. Samtliga blodvärden för de olika paketen hittar du genom att klicka på Våra hälsotester i sidfoten.
 • Hur ofta bör jag göra en hälsoundersökning?

  För att kunna följa upp och utvärdera resultaten på ett systematiskt sätt är det bra att undersöka sin hälsa regelbundet. Vår digitala hälsokartläggning är bra att göra 1-2 gånger per år och den fysiska hälsoundersökningen med blodprov och blodtryck räcker att göra 1 gång per år.
 • Om den digitala hälsokollen

 • Vad baseras frågorna på?

  Den digitala hälsokollen bygger på kliniskt validerade frågebatterier, vilket betyder att frågebatterierna har forskats fram för att göra den korrekta bedömningen för respektive hälsoområde. Frågebatterierna används även inom den svenska hälso- och sjukvården idag. Hälsokollen är även dynamisk, vilket innebär att frågorna bestäms utifrån svar på tidigare frågor i enkäten.
 • Om plattformen

 • Är det frivilligt att ha ett rådgivningssamtal med er?

  Det är helt frivilligt att boka in ett rådgivningssamtal med vårt medicinska team. Samtalet baseras på vad du önskar prata om och utgår från dina behov. Känner du att du redan har den stöttning du idag behöver kan du bortse från våra meddelanden gällande bokning av videosamtal.
 • Kostar det extra att boka in ett rådgivningssamtal med er?

  Det är helt kostnadsfritt att boka in ett rådgivningssamtal med oss på OneLab. Du kan boka upp till tre samtal under ett års tid. Behöver du hjälp är du varmt välkommen att boka in dig alternativt höra av dig till oss. Du bokar enkelt en tid i plattformen via appen eller desktop, där du har full översikt över alla tillgängliga tider.
 • Vilken information kan min arbetsgivaren se?

  Hälsoundersökningen och den digitala hälsokollen lyder under medicinsk sekretess och din arbetsgivare får inte ta del av dina eller dina kollegors personliga resultat. Din arbetsgivare kommer enbart att få ta del av aggregerade resultat för att kunna rikta arbetsmiljöinsatser efter medarbetarnas behov.
 • Jag önskar slippa notiser från er, hur går jag tillväga?

  Vi kommunicerar via mail och sms för att säkerställa att du får all relevant information kring dina hälsoundersökningar, bokningar och testresultat. Önskar du att inte bli kontaktad av oss ber vi dig att kontakta info@onelab.se.
 • Jag önskar att ni raderar mina uppgifter, hur går jag tillväga?

  Önskar du att vi raderar dina uppgifter kontaktar du oss på info@onelab.se.
 • Hur delar jag mina provsvar med min läkare inom primärvården?

  Via medarbetarplattformen kan du under vyn “Min hälsa” ovanför provresultatet välja “skriv ut”. Via denna funktion är det även möjligt att spara ner ditt provresultat i PDF-format om du önskar.
 • Om provsvaren

 • Hur snabbt får jag mina provsvar?

  Efter att dina provsvar analyserats och granskats av en läkare får du tillgång till dina resultat, det tar efter cirka en vecka efter provtagningen. Då får ett mail från oss så snart resultaten finns tillgängliga och du når dem genom att logga in på onelab.se
 • Kan jag vara säker på att mina resultat stämmer och är trovärdiga?

  De laboratorier vi använder är ackrediterade medicinska laboratorier – samma som anlitas av vanliga vårdcentraler och sjukhus. Så ja - du kan vara helt säker på att resultatet stämmer och är trovärdigt.
 • Är resultatet konfidentiellt och vem kan se mitt resultat?

  All data vi samlar in är strikt konfidentiellt och personliga resultat och personuppgifter delas aldrig med någon obehörig. Medicinska data förvaras under sekretess och under största varsamhet. Det är endast våra sjuksköterskor och läkare som gör analysen som har tillgång till resultaten. Samma regler gäller för oss som inom den offentliga vården. Vi är en registrerad vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg, och vår verksamhet lyder under Hälso- & Sjukvårdslagen.
 • Vad händer om ni hittar något avvikande i provsvaren?

  Våra läkare granskar samtliga provsvar. Skulle något upptäckas som kräver medicinsk uppföljning blir du kontaktad av en av våra läkare eller sjuksköterskor. Vi följer alltid upp på värden som kan innebära en hälsorisk.
 • Kan jag följa upp mina värden via er istället för att gå via primärvården?

  Beroende på hur vårt avtal med din arbetsgivare ser ut utför vi hälsoundersökningar på din arbetsplats med olika tidsintervall. Om du får medicinsk rådgivning att följa upp värden som framkommit efter en hälsoundersökning med oss, hänvisar vi i de flesta fall till primärvården, alternativt annan vårdinstans beroende på eventuella tillgängliga resurser via arbetsgivaren. Detta med anledning av att medicinskt avvikande värden ofta kräver uppföljning inom en kortare tidsperiod än en eventuell nästkommande hälsoundersökning är planerad på din arbetsplats. I OneLabs tjänst ingår rådgivningssamtal tillsammans med legitimerad sjuksköterska samt kontakt med läkare om behov finns. Våra legitimerade sjuksköterskor ger rådgivning kopplat till olika hälsoområden baserat på dina resultat samt guidar dig vart du bäst vänder dig för eventuell uppföljning eller behov av vidare hjälp hos annan vårdinstans. Vi har information om eventuella resurser som du har tillgång till via din arbetsgivare utöver de tjänster som vi kan erbjuda, vilket gör att vi kan hjälpa dig till rätt hjälp utefter dina behov och din hälsa.
 • Kan min vårdcentral få remiss från er?

  Eftersom vi är en företagshälsovård kan vi tyvärr inte erbjuda remiss till din vårdcentral.

Fick du inte svar på din fråga?

Du når oss på info@onelab.se.

OneLab är registrerad som vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten lyder under HSL, Hälso- & Sjukvårdslagen och bolaget drivs av läkare och andra experter med lång erfarenhet inom hälsovård.