Frågor och svar

 • Om den fysiska hälsoundersökningen

 • Är det något man bör tänka på inför provtagningen?

  Proverna kräver inte fasta eller ombyte, men det är bra att undvika stress, kraftig fysisk ansträngning och stora mängder koffein innan eftersom det kan påverka blodtrycket.
 • Vad händer efter provtagningen?

  Proverna skickas på analys till ett ackrediterat laboratorium, samma som används av den svenska hälso- och sjukvården. Resultatet granskas alltid av en av våra läkare. När provsvaret finns tillgängligt får du ett mail från oss om att du kan logga in med Bank Id på onelab.se. Där ser du dina resultat, får tips och rekommendationer samt tillgång till material som kan öka ditt välmående. Om vi skulle identifiera ett värde som kan innebära en hälsorisk får du ett meddelande där du uppmanas att boka en tid med vår medicinska personal för att gå igenom resultatet och vad du kan göra för att förbättra dina värden.
 • Var görs provtagningen?

  Vi kommer ut till er arbetsplats för provtagning och du får en inbjudan med en bokad tid. Om du inte har möjlighet att närvara kan du boka om din tid, alternativt få ett provtagningskit för att utföra blodprovet hemma med ett enkelt stick i fingret.
 • Vem genomför provtagningen?

  Det är våra egna sjuksköterskor som genomför provtagningen. Provsvaren analyseras sedan av ett ackrediterat laboratorium, vilket är samma som används av den svenska hälso- och sjukvården, och granskas alltid av en läkare innan de skickas ut till dig.
 • Jag är stickrädd och skulle vilja få hjälp av sköterskorna.

  Vi är vana vid att hjälpa stickrädda personer. Säg bara till sköterskan direkt på plats så ser vi till att du får extra stöttning och hjälp.
 • Om våra tester

 • Vilka blodvärden testar ni i era hälsoundersökningar?

  Proverna varierar och innehållet beror på vad ditt företag har avtalat med oss. Fråga gärna sjuksköterskan när det är dags. Vi testar dock aldrig mer än vad som är nödvändigt.
 • Hur ofta bör jag göra en hälsoundersökning?

  För att kunna följa upp och utvärdera resultaten på ett systematiskt sätt är det bra att undersöka sin hälsa regelbundet. Vår digitala hälsokartläggning är bra att göra 1-2 gånger per år och den fysiska hälsoundersökningen med blodprov och blodtryck räcker att göra 1 gång per år.
 • Om provsvaren

 • Hur snabbt får jag mina provsvar?

  Efter att dina provsvar analyserats och granskats av en läkare får du tillgång till dina resultat, det tar efter cirka en vecka efter provtagningen. Då får ett mail från oss så snart resultaten finns tillgängliga och du når dem genom att logga in på onelab.se
 • Kan jag vara säker på att mina resultat stämmer och är trovärdiga?

  De laboratorier vi använder är ackrediterade medicinska laboratorier – samma som anlitas av vanliga vårdcentraler och sjukhus. Så ja - du kan vara helt säker på att resultatet stämmer och är trovärdigt.
 • Är resultatet konfidentiellt och vem kan se mitt resultat?

  All data vi samlar in är strikt konfidentiellt och personliga resultat och personuppgifter delas aldrig med någon obehörig. Medicinska data förvaras under sekretess och under största varsamhet. Det är endast våra sjuksköterskor och läkare som gör analysen som har tillgång till resultaten. Samma regler gäller för oss som inom den offentliga vården. Vi är en registrerad vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg, och vår verksamhet lyder under Hälso- & Sjukvårdslagen.
 • Vilken information kan min arbetsgivaren se?

  Din arbetsgivare ser endast aggregerad data och statistik över hela organisationen, men aldrig vad just du eller någon annan har svarat eller har för värden. All data vi samlar in behandlas strikt konfidentiellt och är helt anonym för din arbetsgivare.
 • Vad händer om ni hittar något avvikande i provsvaren?

  Våra läkare granskar samtliga provsvar. Skulle något upptäckas som kräver medicinsk uppföljning blir du kontaktad av en av våra läkare eller sjuksköterskor. Vi följer alltid upp på värden som kan innebära en hälsorisk.

Fick du inte svar på din fråga?

Du når oss på info@onelab.se eller 08-121 475 50.

OneLab är registrerad som vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten lyder under HSL, Hälso- & Sjukvårdslagen och bolaget drivs av läkare och andra experter med lång erfarenhet inom hälsovård.