Om OneLab

Vi hjälper människor till en bättre hälsa. Varje dag!

  Vår vision: Hållbar hälsa för alla medarbetare

  Ingen ska behöva bli sjuk eller drabbas av ohälsa på jobbet. Samtidigt visar en undersökning från Arbetsmiljöverket att var tredje arbetstagare har problem med hälsan kopplat till arbetet. Och statistik från Folkhälsomyndigheten visar att nästan var femte svensk någon gång fått diagnosen depression, och att det är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor.

  Att aktivt jobba för att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att förebygga ohälsa. En arbetsmiljö som inte bara är bra utan dessutom är hälsofrämjande bidrar till ökad produktivitet och gynnar både individen, företagen och samhället i stort.

  Vår mission: Med rätt hälsoinsatser i rätt tid skapa förutsättningar för en hållbar framtid - för människan, företagen och samhället.

  Med moderna och innovativa hälsoundersökningar hjälper vi företag att identifiera fysiska och psykiska hälsorisker hos dess medarbetare. Genom att upptäcka hälsorisker i ett tidigt skede kan vi hitta rätt insatser i rätt tid för att förebygga sjukdomar och hälsoproblem.

  Preventiv företagshälsovård sen 2014

  OneLab grundades 2014 och är idag ett av de ledande företagen inom preventiv företagshälsovård. Vi är en registrerad vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg, och vår verksamhet lyder under Hälso- & Sjukvårdslagen.

  Genom att förena digitala och smarta verktyg med expertis från egna sjuksköterskor och läkare får vi fram komplex hälsodata som vi använder för att hitta rätt hälsoinsats i rätt tid för de medarbetare som visar risk för ohälsa.

   Ett engagerat team

   Vi på OneLab har stora ambitioner och drivs av att varje dag jobba för att skapa förutsättningar för människor att leva med så hög livskvalitet som möjligt. Med engagerade och målmedvetna medarbetare, som alla är specialister inom sina områden, vill vi utmana branschen inom företagshälsovård genom att jobba med proaktiv hälsovård som gör skillnad på riktigt.

   Vi är ett snabbväxande bolag som ständigt letar efter fler drivna och engagerade medarbetare som vill vara med oss i kampen mot ohälsa.

   Se våra lediga tjänster

   Novax investerar i OneLab

   I februari 2021 gick Axel Johnsons investeringsbolag Novax in som delägare i OneLab, och i mars 2023 utökade Novax sin investering. Novax är en långsiktig och aktiv partner för tillväxtbolag som genom att investera i, stötta och utveckla små och medelstora företag är med och bygger framgångsrika bolag och framtida ben för Axel Johnson.

   Läs hela nyheten