Webinar, 2023.11.08

Webinar - Lev längre: De nya livsstilsrekommendationernas konsekvenser för arbetslivet

I detta webinar behandlar Matthias Lidin och Veronica Andersson ämnet livsstil och levnadsvanor på vetenskaplig grund, och hur man som arbetsgivare kan använda preventiva verktyg mot våra vanligaste livsstilssjukdomar. Vi diskuterar de allra senaste rönen inom matvanor, alkohol och fysisk aktivitet, belyser de största riskfaktorerna och diskuterar den kritiska roll prevention spelar när det kommer till att leva ett långt och friskt liv. Dessutom utforskar vi hur HR och chefer kan vara nyckelspelare i att forma en hälsosam livsstil hos sina medarbetare. Välkommen att ta del av strategier för att guida ditt team mot en bättre hälsa, och få svar på dina brännande frågor om prevention och livsstil.

Matthias är universitetssjuksköterska och specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård, och har doktorerat i medicin med fokus på hjärtsjukvård. Han jobbar på Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet i Stockholm, och föreläser om livsstil och prevention. Veronica är leg. sjuksköterska och Business Advisor på OneLab, och har mångårig erfarenhet av att rådge organisationer inom hälsofrämjande ledarskap.

Se webinaret här