Nyheter, 2020.03.26

OneLab AB lanserar ny tjänst för digital screening av symptom på COVID-19 för företag

 

Med anledning av COVID-19 lanserar OneLab en ny tjänst för screening av symptom på COVID-19. Företaget ges möjligheten att snabbt och objektivt fånga upp misstänkta symptom. Tjänsten ger också medarbetaren vägledningen beroende på symptom, exponering och eventuella underliggande sjukdomar. Vid misstänkt smitta kan också OneLab återkoppla med läkare eller sjuksköterska.

Medarbetaren svarar på frågor i en digital puls och får därefter svar på riskbedömningen i OneLabs portal. Där ges rekommendationer och rådgivning på vidare vårdbehov. Det kan handla om karantän, fortsatt vård i hemmet eller att ta vidare kontakt med vården. Vid misstänkt COVID-19 i kombination med underliggande sjukdom återkopplar vi för rådgivning.

OneLab sammanställer också löpande anonym statistik för HR och ledning som en del i riskbedömningen avseende smittskydd för företaget. Företag kan med hjälp av tydlig statistik överblicka och agera vid COVID-19-infektion på företaget och därmed begränsa spridningen eller fatta beslut om karantän eller återgång i arbete.

OneLab arbetar med företagshälsovård och är en läkarklinik registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten lyder under HSL, Hälso- och Sjukvårdslagen. Uppgifterna lagras i enlighet med patientdatalagen och GDPR. Vi använder BankID som tvåstegsautentisering.

För mer information kontakta oss