2023.04.21

Så tar redovisningsbyrån ett helhetsgrepp om medarbetarhälsan

 

När personalen är företagets viktigaste konkurrensmedel är det viktigt att hitta en företagshälsovårdspartner som ser till hela hälsan hos medarbetarna. Det insåg redovisningsbyrån ViRedo, som valde OneLab och nu stoltserar med ett resultat som visar en trivselfaktor på 100% där till och med besökare brukar reagera på den härliga arbetsmiljön på ViRedo!

Det var en kurs i arbetsrätt som fick Helena Grufman, delägare och vice VD på redovisningsbyrån ViRedo, att förstå hur viktigt det är med förebyggande hälsovård för personalen. Helena tog fram en plan för ViRedos medarbetarhälsa och träffade olika aktörer för att upprätta ett samarbete, en viktig del av planen omfattade viljan att hitta en högkvalitativ företagshälsovård. Valet föll på OneLab.

Samarbetet, som nu har pågått i mer än fyra år, omfattar en årlig undersökning av den fysiska och psykiska hälsan hos medarbetarna vilket gör det möjligt att tidigt upptäcka hälsorisker. Medarbetarna får också individuella rekommendationer, hälsorådgivning och professionellt samtalsstöd med sjuksköterska eller läkare vid behov eller när en hälsorisk upptäckts. Därutöver får chefer rådgivning och konkreta förslag på åtgärder som kan minska risken för ohälsa hos personalen – något som Helena verkligen uppskattar. “Tack vare OneLab slipper vi att fundera över huruvida de svar vi får är adekvata eller inte, utan medarbetarna är uppriktiga i sin dialog med OneLab varmed vi då lättare hittar de rätta verktygen för att kunna bibehålla den allra bästa arbetsmiljön. Utöver den hjälpen, så får samtidigt varje enskild medarbetare stöd i sin egen hälsa vilket är det viktigaste med OneLab. Våra medarbetare är det bästa och finaste vi har”, säger Helena.

ViRedo kan idag stoltsera med att fyra år i rad haft 100% i trivsel och en arbetsmiljö helt fri från trakasserier. Medarbetarna uppskattar också OneLab. Någon årlig hälsoundersökning hade nog inte blivit av utan samarbetet med OneLab, menar Helena. “Om man inte har symtom som tydligt begränsar den enskilda individens hälsotillstånd så är det så lätt att strunta i att göra en hälsoundersökning. Med OneLab blir det gjort och man blir pushad att direkt ta tag i det som behöver åtgärdas. Medarbetarna uppskattar verkligen engagemanget hos OneLab”, berättar Helena.

Det som framförallt övertygade henne att anlita just OneLab var att lösningen är modern och ser till hela människan – inte bara det fysiska. Det här är särskilt viktigt för företag som konkurrera just med sin kunskap och sina medarbetares kompetens, menar Helena. “För mig var det viktigt att hitta en partner med en holistisk syn på hälsa där man adresserar både den fysiska och psykiska hälsan. När vi jämförde med andra lösningar tyckte vi att alltför många fokuserade enbart på den fysiska hälsan, vilket inte känns tillräckligt i dagens läge, då många företag har utmaningar just när det kommer till medarbetarnas psykiska hälsa.”

Hälsoarbetet utvecklas ständigt på Viredo. Just nu funderar Helena på några konkreta satsningar inför hösten, men då de ännu befinner sig på idéestadiet så får vi återkomma till dem under hösten.