Artikel, 2023.01.02

Så hanterar du stress på arbetsplatsen

 

Som arbetsgivare har man ansvar över arbetsmiljön och att medarbetare inte tar skada av arbetet. Vissa nivåer av stress i begränsade perioder kan vara motiverande och hjälpa era medarbetare att leverera enligt sin maximala kapacitet. Men när stressnivåerna blir för höga eller för ihållande blir stressen skadlig. Skadlig stress är ett vanligt problem som kan leda till minskad produktivitet och risk för utmattning och sjukskrivning, vilket ger kostsamma följder för arbetsgivaren. Därför är det viktigt att ha de rätta verktygen för att hjälpa era anställda att hantera sina stressnivåer. Här är några av de bästa rekommendationerna för chefer och arbetsgivare för att hantera en hög stressnivå bland medarbetare.

1. Hitta stressorerna

För att era insatser ska ge bästa möjliga effekt behöver du få förståelse för problemet. Uppmuntra ditt team att öppet kommunicera om hur de mår. Låt medarbetarna veta att det är okej att uttrycka sina känslor och frustrationer på ett hälsosamt sätt. Detta kommer att göra det lättare för dem att identifiera stressorerna, alltså det som orsakar stress, och arbeta med dig för att hitta lösningar. 1:1-möten är ett bra forum för att kommunicera om stress med era medarbetare. Ha dessa möten regelbundet, och tillsätt extra tid vid större förändringar eller vid behov.

2. Uppmuntra schemalagd fokustid

Schemalagd fokustid är ett utmärkt sätt att minska stress och öka produktiviteten. Att uppmuntra medarbetare att schemalägga stunder under veckan där de inte är tillgängliga för kontakt eller möten kan hjälpa medarbetarna att organisera sitt arbete, prioritera uppgifter och hinna ägna rätt mängd tid och energi åt var och en. Att minska distraktioner och eliminera onödiga avbrott ger medarbetarna en känsla av kontroll över sin arbetsdag och minskar de negativa stresskänslorna.

3. Kommunicera effektivt

Ett konstant flöde av email, meddelanden och notifikationer från alla håll gör det svårt att hålla fokus och organisera sin arbetsdag på ett stressfritt sätt. Som chef är det viktigt att upprätta en tydlig och effektiv kommunikationsstrategi med sitt team. Det är viktigt att sätta förväntningar på hur ofta och när man förväntar sig att höra från sina medarbetare, och att se till att alla är införstådda i hur ni kommunicerar för att minska förvirring och effektivisera kommunikationen. På samma sätt kan man som chef behöva uppmuntra sina medarbetare att sätta gränser. Se till att alla förstår att de inte alltid förväntas vara tillgängliga och säkerställ att alla har tid för återhämtning.

Att använda notisfria stunder, eller implementera en “zero inbox policy” där man hanterar sin mailinkorg genom att avsätta tid dagligen för att sortera, arkivera och svara på email med målet att få en tom inkorg i slutet av varje dag, kan vara hjälpsamma verktyg för att ge kontroll över sitt inflöde och minska sin stress.

4. Tillsätt resurser

Att faktiskt investera resurser i anställdas arbetsmiljö är en av de viktigaste sakerna chefer kan göra för att hantera sina anställdas stress och främja välbefinnande. Oavsett om det handlar om att tillsätta systemstöd, utöka friskvårdsförmåner, ge en semesterdag i present, eller anställa fler medarbetare, så måste man som arbetsgivare vara villig att arbeta för en hälsosam arbetsplats. Glöm inte att effektiva företag skapas av sunda medarbetare – enligt en rapport från Deloitte ger investeringar i medarbetares mentala hälsa ett genomsnittligt ROI på 5 gånger varje investerad krona.

Sammanfattningsvis är det viktigt för chefer och arbetsgivare att hitta sätt att hjälpa sina anställda att hantera stress. Använd tipsen och verktygen som diskuteras i den här artikeln för att hjälpa ditt team att minska den skadliga stress och öka produktiviteten. Genom att ge dina anställda de resurser och det stöd de behöver kan du säkerställa att de känner sig väl omhändertagna och kan arbeta i en hälsosam och produktiv miljö. Glöm inte att ta hjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid behov av en företagshälsa.

Vill du veta mer om vi på OneLab kan hjälpa er att hantera och förebygga psykisk ohälsa på er arbetsplats? Kontakta oss så berättar vi mer.