Case study, 2022.11.15

Så gör webbyrån för att vara en trygg och attraktiv arbetsplats

 

Med målet om att vara branschens bästa arbetsplats har webbyrån Triggerfish ett stort fokus på medarbetarna och deras mående. 

“Vi har en ledning som förstår att det är medarbetarna som skapar vår excellence och det vi levererar till våra kunder. Det gör att alla medarbetare värderas högt och att det finns en stark lyhördhet för vikten av att jobba proaktivt för att förbygga ohälsa och att hitta sätt att fånga upp individer om de inte skulle må bra”, säger Nathalie Spennare, HR-generalist på Triggerfish. 

Triggerfish är en webbyrå som utvecklar och driver webbprojekt åt sina kunder. Under de senaste åren har bolaget haft en stark tillväxt och de har gått från att vara ett 20-tal medarbetare till att idag vara runt 40 stycken. 

Allt eftersom företaget har växt har det funnits ett stort fokus på att inte tappa viktiga delar på vägen. När antalet medarbetare blev fler sattes det tidigt upp en struktur för att på ett systematiskt sätt kunna fånga upp medarbetarnas mående. Bland annat genom att sätta upp en struktur för medarbetarpulser, medarbetarsamtal, täta check-ins och nu senast även hälsoundersökningar.   

“När vi inte var så många var det lättare att fånga upp medarbetare vid kaffemaskinen. Men så fort man blir fler behövs en tydlig struktur för att få medarbetare att känna sig sedda och omhändertagna, och att de känner att det finns utrymme att tycka till om sin arbetsvardag och lyfta eventuella problem. För oss blir det fortsatt viktigt nu när vi, sedan oktober 2022, är en del av byrånätverket iO”, säger Nathalie Spennare.  

Hälsoundersökning för alla medarbetare

I juni 2022 erbjöd Triggerfish alla medarbetare att genomföra en hälsoundersökning med OneLab, inklusive en digital hälsokoll där man får skatta sin egen hälsa med ett medicinskt validerat frågebatteri. Nathalie upplevde att det var väldigt smidigt att OneLab´s sjuksköterskor kom ut till kontoret för att genomföra den medicinska provtagningen och berättar: 

“Eftersom vi numera är en hybrid arbetsplats, plus att vi har kontor i Norrköping, är det inte jättelätt att hitta en dag som alla medarbetare är inne på kontoret. Därför uppskattade vi väldigt mycket flexibiliteten att OneLab’s sjuksköterskor kom till oss för att utföra provtagningen och att de som inte kunde närvara fick ett hemkit skickat till sig.”

Bra skjuts i hälsoarbetet med datadrivna insikter 

Resultatet från hälsoundersökningen och den digitala hälsokollen gav ledningen på Triggerfish en anonymiserad översikt över hälsan i organisationen. Baserat på de datadrivna insikterna som framkom fick de rekommendationer på åtgärder och insatser som kan leda till ökad hälsa i organisationen.

“Vi fick en bra skjuts i vårt hälsoarbete med hjälp av OneLab. Vi kan nu på ett bättre sätt matcha våra aktiviteter med sånt som vi märkt att det finns ett behov av”, säger Nathalie och fortsätter: 

“För oss har våra medarbetares hälsa och mående alltid varit naturligt att jobba preventivt med, det ligger i vår kultur. Men det är inte förrän nu, när OneLab kom in i bilden, som vi faktiskt har ett mätbart resultat över hälsan i organisationen. Att få ett kvitto på att vi mår ganska bra är ju härligt att se, och att de individer med upptäckta hälsorisker har fått den hjälpen de behöver för att må bättre känns väldigt bra.”

Fysisk aktivitet som ett sätt att umgås

Förutom riktlinjer kring kontinuerliga medarbetarsamtal, tydliga individuella mål och ett närvarande ledarskap har gemensamma träningsaktiviteter alltid varit ett naturligt inslag på Triggerfish. Under pandemin togs hälsointiativen till en ny nivå när de systematiserades och intensifierades då det blev ett sätt att umgås, även om det var digitalt, när de inte längre kunde träffa varandra på kontoret.

Efter pandemin upplevde Nathalie dock att det blev svårare att få med lika många på de gemensamma träningsaktiviteterna då det sociala umgänget hade återuppstått på kontoret. Men, genom att skapa fokusmånader med olika teman, baserat på de insikter som framkom i hälsokartläggningen med OneLab, har Nathalie lyckats öka deltagandegraden på aktiviteterna igen. 

“Nu i november har vi tema mindfulness och stresshantering, vilket är en direkt effekt av de insikter vi fick av att göra hälsokartläggningen med OneLab”, säger Nathalie Spennare. 

Bland annat har de provat på yoga nidra-pass, en avslappningsmetod som inte kräver ombyte eller några redskap och har tipsat medarbetarna om det självhjälpsmaterial kring mindfulness som finns i OneLab’s hälsoportal. 

“Vi kommer att fortsätta jobba preventivt med hälsa och vi ser också det som ett sätt att stärka vår kultur. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och utan dem är vi ingenting. Därför är det för oss självklart att vi gör vad vi kan för att de ska må bra”, avslutar Nathalie Spennare.

Vill du veta mer om OneLab? 

OneLab’s hälsoplattform är ett enkelt och effektivt verktyg för arbetsgivare att hantera och förebygga ohälsa. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.