Case study, 2022.09.27

Nordlo - en digital arbetsplats med hjärtat på rätta stället

 

Den hybrida arbetsplatsen innebär flera fördelar för många. Men det har också fört med sig att det behövs nya metoder för att upptäcka ohälsa. Nordlo förstod tidigt att den digitala arbetsplatsen innebar nya utmaningar kring medarbetares hälsa och de insåg snabbt att de behövde ett mätbart verktyg. För koncernens kontor i Göteborg och Stockholm blev lösningen OneLab. 

Nordlo är en helhetsleverantör inom IT och experter inom digitalisering. De är ett företag som värnar om sina medarbetares hälsa och som jobbar för att alla ska ha en aktiv vardag. Målet är att gynna både det fysiska och det psykiska måendet hos alla medarbetare. De lokala kontoren i Göteborg och Stockholm, med 160 medarbetare, tog under pandemin initiativ för att förbättra medarbetarnas hälsa på nya sätt.

Hälsoutmaningar i en digital värld

Som för många andra företag blev det under pandemin svårare att ha koll på hur medarbetarna verkligen mådde när arbetsplatsen plötsligt blev hybrid. Hos Martina Wester, Projektansvarig, och hennes kollegor fanns det snabbt en magkänsla om att pandemin och den hybrida arbetsplatsen förde med sig utmaningar kring medarbetarnas hälsa. Och med distansmöten blev det svårare för chefer och ledare att tolka ansiktsuttryck och att läsa av kroppsspråket hos medarbetarna. 

“Vi upplevde att vissa hade tyngre perioder under covid och kanske inte såg lika pigga ut som vanligt. Vi misstänkte att det fanns fler som inte mådde så bra och ville därför ta reda på hur det egentligen stod till med hälsan. Att få tydliga data-drivna resultat skulle ju ge oss möjligheten att veta vilka insatser vi behöver göra för att förbättra måendet hos våra medarbetare”, säger Martina Wester. 

Undersökning av den fysiska och psykiska hälsan

Nordlo-koncernens kontor i Göteborg och Stockholm hade behov av att få en helhetsbild av hälsan hos medarbetarna och genomförde därför en Hälsoundersökning med OneLab för att undersöka både den fysiska och psykiska hälsan hos medarbetarna. 

“Resultatet av hälsoundersökningen gav oss ett kvitto på hur det faktiskt såg ut, som vi sedan aktivt kunde vidta åtgärder utifrån. Många på företaget mådde jättebra men det var fler än förväntat som inte gjorde det. Att kunna erbjuda dem den hjälp som de behöver för att kunna må bättre känns väldigt bra”, säger Martina Wester. 

Nordlo valde att följa upp med OneLabs hälsoprogram för de individer som hade större hälsorisker och som hade behov av extra stöd. Under 6 månader fick de ett personligt anpassat hälsoprogram och tillgång till hälsorådgivning med OneLabs medicinska team för att förbättra sin hälsa och sina värden.

“Vi vet inte vilka dessa individer är då allt är helt anonymt, men en medarbetare har kommit till mig personligen och tackat för all hjälp och stöttning den har fått med sin hälsa. Så utfallet var mycket positivt för oss. Undersökningen gav oss verktyg att verkligen kunna hjälpa våra medarbetare. Sen är det såklart alltid upp till individen om den vill ha den hjälpen och göra de beteendeförändringar som krävs”, säger Martina Wester. 

Professionell vägledning gör skillnad

Tidigare har Nordlo engagerat medarbetarna i samtal och aktiviteter kring hälsa, kost och motion men Martina Wester berättar att det blir en helt annan sak när det kommer in en utomstående part som pratar om hälsa. 

“Vi uppmuntrar ofta våra medarbetare till att göra hälsosamma val och skapa positiva vanor, men vi märkte en tydlig skillnad när utbildad vårdpersonal från OneLab kom och pratade med oss om hälsa. Det blir en tyngd i att få höra saker från ett medicinskt perspektiv, vilket gör att vi kan hjälpa fler att på riktigt förbättra sin hälsa”, berättar Martina Wester. 

Effekten på verksamheten

Under hösten planeras det att genomföra en ny hälsoundersökning för att följa upp resultatet och se om hälsan i organisationen har förbättrats. Martina Wester betonar vikten av att fortsätta investera i sina medarbetare: 

“Om det finns något vi kan förändra, tydliggöra och jobba organisatoriskt med för att fortsätta utveckla vårt företag och våra medarbetare, så vill vi göra det. Hälsoundersökningarna med OneLab har gett oss en bekräftelse på en magkänsla som inte hade kunnat svaras på tidigare. Det har gett oss insikter i vad vi behöver fokusera och lägga mer tid och resurser på”, säger Martina Wester.

Snabb respons, bra och snabb hjälp samt stöd både under och efter provtagningarna är saker som Martina Wester lyfter upp som fördelar med OneLab. Och smidigheten i att OneLab kommer ut till arbetsplatsen för att utföra provtagningarna. 

“Tidigare när vi gjort hälsoundersökningar har alla behövt boka en tid själva, få tid för det i kalendern och sedan ta sig tiden att åka iväg till en vårdcentral. Den tidskrävande proceduren har gjort att vissa har prioriterat bort det. Det underlättar när man istället kan ta proverna på plats på jobbet och att det bara tar en kvart. Att man sen dessutom enkelt och digitalt får tillgång till sitt eget resultat, tips, rekommendationer och självhjälps-program i hälsoportalen ger bra verktyg för alla att förbättra sin hälsa över tid”, säger Martina Wester.