Artikel, 2022.09.26

Ny medarbetare på jobbet? Vikten av att förebygga stress och prestationsångest

 

Vi har alla varit där, nyanställd på en arbetsplats med förväntningar både från oss själva och av dem som anställt oss. Det är väldigt vanligt att nyanställda känner prestationsångest den första tiden på den nya arbetsplatsen, något som ofta kan yttra sig i en känsla av stress. Men vad är prestationsångest och vad kan man göra för att motverka det?

Prestationsångest är en rädsla för att misslyckas eller att inte kunna leva upp till de förväntningar som finns på en själv. Det är vanligt förekommande när man är ny på jobbet och kan vara en bidragande faktor som skapar stress. Genom att som arbetsgivare ge nyanställda en bra introduktion samt se till att det finns tydliga förväntningar och mål kan prestationsångest undvikas. 

Varför får man som ny på jobbet prestationsångest?

Många som är nya på jobbet kan snabbt känna att de direkt behöver prestera för att visa att arbetsgivaren gjorde rätt val vid rekryteringsprocessen. Men det finns en risk att det leder till prestationsångest i sin strävan efter att försöka uppnå de förväntningar som både finns från en själv, men även upplevda förväntningar från chef och övriga kollegor. Genom att som arbetsgivare se till att alla nyanställda får en grundlig introduktion minskar risken för stress och prestationsångest hos medarbetarna. 

Det är dock väsentligt att inte ha för mycket matig information till en början då det kan överbelasta den nyanställde vilket kan leda till ännu mer prestationsångest. 

Prestationsångest kan generera i att medarbetare skippar luncher, raster och övriga chanser att socialisera sig med kollegor, som också är en stor del av arbetsmiljön. Det har visat sig att de tre huvudsakliga anledningarna till stress och prestationsångest hos en nyanställd är viljan att så fort som möjligt leva upp till arbetsplatsens förväntningar, sätta sig in i arbetsuppgifter samt komma in i arbetsgruppen.

Stress för den nyanställde kan även skapas om individen upplever att den inte kan be om hjälp, eller inte känner sina kollegor bra nog för att veta vem man kan vända sig till för stöd eller hjälp. Detta kopplas även till rädslan att göra fel. För att motverka att den som är ny på jobbet får prestationsångest behöver arbetsgivaren hjälpa individen att både komma igång med strukturen på arbetet och med relationerna på arbetsplatsen. Det kan underlätta att starta med enklare arbetsuppgifter som verkar som en språngbräda för större arbetsuppgifter senare. Det är viktigt att gå långsamt fram för att inte skapa orealistiska förväntningar på medarbetaren samt ge medarbetaren en chans att ta in resterande intryck på arbetsplatsen.   

Vad är viktigt att tänka på när man är ny på jobbet?

Här kommer fyra tips som kan vara bra att tänka på som ny medarbetare på jobbet: 

 1.  
 2. 1. Anteckna information

Under den första tiden på den nya arbetsplatsen är det oftast väldigt mycket ny information att ta in. Anteckna därför så mycket som möjligt under de första veckorna för att sedan kunna gå tillbaka till dem vid behov vid ett senare tillfälle. Det sägs även vara bra för inlärningsprocessen när vi skriver ner det vi hör och då behöver du inte memorera allt. 

 1.  
 2. 2. Läs in rummet

Det är inte bara ny information gällande arbetet som uppkommer under de första veckorna utan även informella regler inom arbetsgruppen. Försök därför under de första veckorna vara observant när det gäller till exempel vilken klädkod arbetsplatsen har, hur kollegorna pratar med varandra och vad den allmänna kutymen är på arbetsplatsen. 

 1.  
 2. 3. Överprestera inte

Som ny på jobbet är chansen ganska stor att man vill visa vad man går för och visa att arbetsgivaren gjorde rätt val i rekryteringsprocessen. Men detta kan också ha negativa konsekvenser som till exempel att skapa stress hos dig som medarbetare. Det är även väldigt ovanligt att kunna leverera fullt ut från dag ett så det är snarare mer viktigt att i lugn takt komma in i arbetet än att skynda och orsaka prestationsångest. 

 1.  
 2. 4. Var nyfiken

Som nyanställd är det viktigt att vara nyfiken. Både när det gäller de nya arbetsuppgifterna, kollegorna men även verksamheten i stort. Att som nyanställd ställa frågor ses bara som något positivt och visar att du är intresserad. 

Kan man även bli stressad av en ny kollega på jobbet?

När en ny kollega, som visar framfötterna rejält, börjar på arbetsplatsen kan det innebära att övriga kollegor känner stress. De kan uppleva att de behöver höja prestationsribban för att mäta sig med den nya kollegan. Det kan också vara stressande när en ny medarbetare ska ansluta till en befintlig grupp då det kan rucka på gruppdynamiken och individernas roller i gruppen. 

Hur kan man förebygga stress? En checklista för att hjälpa medarbetare innan stressen kommer.

Som chef eller ledare är det extremt viktigt att ha koll på tecken på stress hos sina medarbetare då långvarig stress kan leda till allvarligare symtom. Stressade individer får oftast ett förändrat beteende genom att exempelvis bli tillbakadragna, ängsliga, få koncentrationssvårigheter och minnesförlust samt skapa nya dåliga vanor.

Tips på saker som kan förebygga stress:

 1.  
 2. Vardagsmotion: Vare sig om det rör sig om en rask promenad på tjugo minuter eller att cykla till och från jobbet. All vardaglig motion är viktig för att kroppen ska vara i balans. Vardagsmotion hjälper även oss att sova bättre vilket resulterar i att vi är utvilade när vi ska ta tag i våra arbetsuppgifter.
 3.  
 4. Återhämtning: Vi klarar av en intensiv vardag till en viss gräns, men vi behöver alla återhämta oss då och då för att kunna hålla energin uppe. Olika typer av återhämtning kan vara att läsa en bok i lugn och ro, slappa framför TV:en eller lyssna på en podd. Lär dig att prioritera tid för återhämtning, ett smidigt sätt är att till en början planera in sin återhämtning i kalendern. 
 5.  
 6. Ta ner kraven: Vi vill alla prestera och visa vad vi går för. Men ibland kan det vara bra att ställa rimliga krav på sig själv och lägga prestationsribban utifrån sitt mående, tillvaro samt realistiska förväntningar.
 7.  
 8. Be om hjälp: Om en känsla av stress uppkommer är det viktigt att be sin omgivning av hjälp för att kunna få avlastning och gränssättning. Om det är stress på arbetet kan chefen vara till hjälp för att göra förändringar i arbetet. Även kollegor kan vara till stöd och stötta upp. Hemma kan en partner avlasta med hemsysslor och vänner har större förståelse om de får fler nej än ja.

 

Skulle känlsor av stress ändå komma så är det viktigt att prata med någon. Vare sig om det är en vän, partner, kollega eller eller någon utomstående. Det är viktigt att uppmärksamma de upplevda symtomen för att i tid få hjälp att förändra situationen. På arbetsplatsen kan det exempelvis vara att hitta ett nytt arbetssätt som är mindre stressande eller minska på antalet arbetsuppgifter.

Sammanfattning

Att vara nyanställd kan vara utmanande i att förväntningar finns från både sig själv och arbetsgivaren att prestera. Det är mycket vanligt att nyanställda känner prestationsångest den första tiden på arbetsplatsen då de kan vara rädda att misslyckas eller att inte kunna leva upp till de förväntningar som finns. 

Det är därför viktigt för arbetsgivaren att ge de nyanställda en bra introduktion samt se till att det är tydligt att det inte finns en förväntan att prestera maximalt från allra första början. Tre huvudsakliga anledningar till stress och prestationsångest hos en nyanställd är viljan att så fort som möjligt leva upp till förväntningarna, sätta sig in i arbetsuppgifterna och komma in i arbetsgruppen. 

För att motverka att den som är ny på jobbet får prestationsångest behöver arbetsgivare hjälpa medarbetaren att komma igång med strukturen på arbetet och med relationer på arbetsplatsen. Det kan underlätta att starta med enklare arbetsuppgifter som verkar som en språngbräda för senare arbetsuppgifter. Det är viktigt med en långsam start för att inte skapa orealistiska förväntningar. Stress går att förebygga och tillräckligt med återhämtning är en viktig del för att lyckas med det. Om känslor av stress skulle uppstå är det viktigt att prata med någon. Vare sig om det är en vän, partner, kollega eller chef eller någon utomstående. Det är viktigt att uppmärksamma de upplevda symtomen för att i tid få hjälp att förändra den pågående situationen. På arbetsplatsen kan det exempelvis vara att hitta ett nytt arbetssätt som är mindre stressande eller minska antalet arbetsuppgifter.