Case study, 2022.12.08

Självklart för världens ledande premiumbilmärke att investera i sina medarbetares hälsa

 

För BMW är det självklart att investera i ett proaktivt hälsoarbete för att förebygga ohälsa hos sina medarbetare. Genom att kontinuerligt undersöka hälsan, både den fysiska och den psykiska, samt den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön, får BMW värdefulla insikter att agera på och kan följa utvecklingen i organisationen. 

Med hjälp av OneLab undersöker BMW sina medarbetares hälsa genom en digital hälsokoll där medarbetarna får svara på ett medicinskt validerat frågebatteri för att skatta sin egen hälsa. Dessutom erbjuds medarbetarna, antingen varje eller vartannat år, att göra en hälsoundersökning där en sjuksköterska från OneLab kommer till deras kontor för att ta blodprover och kontrollera blodtrycket.

“Det som är bra med att undersöka hälsan hos medarbetarna är att de själva får chansen att reflektera över sin egen hälsa. De får möjlighet att stanna upp och kan ställa sig frågan hur de faktiskt mår och få värdefulla insikter som de själva kan agera på för att undvika ohälsa eller för att må bättre”, säger Emma Pettersson, HR-generalist på BMW. 

Större fokus på den psykiska hälsan

Att jobba med olika hälsoinsatser är inget nytt för BMW i Sverige, det har de gjort länge. Bland annat anordnar de fysiska aktiviteter som t ex padel-turneringar och fotbollsmatcher för att få till gemensam rörelse och tid att umgås tillsammans under roliga och sociala former. De har även en arbetsmiljökommitté som bland annat har till uppgift att titta på hälsa, ergonomi och arbetsmiljö generellt i organisationen.

Med tanke på den oroliga omvärlden vi lever i just nu har BMW nu valt att lägga ett större fokus på den psykiska hälsan. 

“Nu när det händer mycket saker i världen som kan påverka männsikors mående negativt vill vi som arbetsgivare göra allt vad vi kan för att hjälpa våra medarbetare att må så bra som möjligt. Därför satsar vi just nu lite extra på att jobba ännu mer med förebyggande hälsoinsatser kring den psykiska hälsan”, säger Emma. 

Oavsett om det är arbetsrelaterat eller inte så påverkar psykisk ohälsa hur människor kan prestera på jobbet, och det vill BMW hjälpa sina medarbetare att undvika. 

Bland annat har de tagit in externa föreläsare som pratat om självledarskap och hur man skapar work life balance. De har satt upp rutiner för mötesfria dagar och tidsbegränsat möten för att säkerställa att det finns tid för paus mellan möten. Något som Emma menar har uppskattats mycket av medarbetarna. 

“Vi vet att det i samhället i stort finns mycket stress och höga krav. Men att vi kontinuerligt mäter hur det ser ut i våra organisation kan vi få tidiga signaler på hälsorisker som vi kan agera på för att hjälpa våra medarbetare att undvika att drabbas av ohälsa”, säger Emma. 

Insikter som ger ökad medvetenhet

Att få insikt i hur det faktiskt ser ut med hälsan i organisationen och hur den utvecklas över tid, inte minst när det gäller den psykiska hälsan, är något Emma tycker är väldigt värdefullt med OneLab. 

“Med hjälp av OneLab får vi en ökad medvetenhet kring hälsa, både hos medarbetarna själva och hos oss som arbetsgivare. Vi får insikter om vad vi behöver lägga ett extra fokus på, vilket gör att vi får större effekt av våra hälsoinsatser”, avslutar Emma. 

 

Kontakta oss om du vill veta mer hur OneLab kan hjälpa er att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.