Nyheter, 2021.12.21

Årets julklapp går till Hjärt-Lungfonden

 

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag är hjärt-kärlsjukdom. Detta trots att dödligheten nästan halverats de senaste 20 åren. Tack vare forskning har många liv kunnat räddats, men mer forskning inom området behövs ständigt. Inte minst med tanke på att covid-19 drabbar människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom extra hårt. 

Därför väljer vi att stödja forskning som kan rädda liv genom att skänka en julgåva till Hjärt-Lungfonden, som arbetar för att fler människor ska få ett längre och friskare liv. 

Vanligaste upptäckta hälsorisken 2021

Hos alla de medarbetare vi har screenat under 2021 har vi sett att den vanligaste hälsorisken är högt blodtryck. Något som är vanligt överlag. Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck och risken ökar med åldern. Och det luriga med högt blodtryck är att många inte ens märker av det eftersom det inte behöver påverka allmäntillståndet.

Ett högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan leda till allvarliga sjukdomar. Därför är det viktigt att kolla blodtrycket ibland. Läs mer om det här.

 

Vi på OneLab önskar er alla en frisk och härlig jul! 

Bästa hälsningar, 
Teamet på OneLab