Artikel, 2021.12.20

Viktigt att kolla blodtrycket

 

Att ha högt blodtryck är vanligt. Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck och risken ökar med åldern. Och det luriga med högt blodtryck är att många inte ens märker av det eftersom det inte behöver påverka allmäntillståndet.

Ett högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som t ex hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke. Oavsett om du märker av det eller inte är det alltså inte det höga blodtrycket i sig som är det obehagliga, utan riskerna som det för med sig.

Riskfaktorer

Den största riskfaktorn för att få högt blodtryck är ålder. När vi blir äldre blir våra blodkärl trängre och stelare vilket gör att blodtrycket ökar. Hur vi lever kan också spela roll i hur snabbt blodkärlen åldras. För lite fysisk aktivitet, fetma, rökning och hög alkoholkonsumtion är några av faktorerna som påverkar. Men ärftlighet spelar också in. Och stress. 

Oavsett varför blodtrycket är högt, är det viktigt att mäta det. Vissa kan få symptom som en lättare huvudvärk och trötthet men de allra flesta märker inget alls. Det enda sättet att veta säkert om blodtrycket är förhöjt är genom att mäta det med jämna mellanrum. 

I våra medicinska hälsoundersökningar ingår alltid kontroll av blodtrycket. Vill du veta mer om hur vi med hjälp av smarta hälsoundersökningar och moderna verktyg kan hjälpa er skapa en frisk och hållbar arbetsplats? Kontakta oss så berättar vi mer. 

Bästa hälsningar, 
Teamet på OneLab

 

Tips på mer läsning om blodtrycket: 

Karolinska institutet: Har du koll på trycket?

Hjärt-Lungfonden: Så förebygger du högt blodtryck