Case study, 2021.02.08

Så engagerar sig hela fondbolaget Öhman i sin hälsoundersökning från OneLab

 

Kapitalförvaltaren Öhman har länge satsat på sina medarbetares fysiska och psykiska hälsa. Som bolag värnar man om att skapa en inbjudande, vänlig och generös arbetsmiljö – och det avspeglar sig tydligt i medarbetarnas välmående! Här berättar Ulrika Håkansson, personalchef på Öhman, om vilka insikter och åtgärder som varit resultat av den hälsoundersökning de varje år genomför med hjälp av OneLab.

För Öhman är den inkluderande och öppna atmosfären något av det viktigaste som präglar arbetsplatsen. Genom att lägga stort fokus på att upprätthålla en god arbetsmiljö, samtidigt som man satsar på fysiska aktiviteter och mentala boostar, strävar Öhman efter att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att må bra på jobbet.

Hälsoundersökning med stort mervärde

2018 införde man som ett led i arbetet en årligen återkommande hälsoundersökning via OneLab – en insats som har visat sig ge ovärderliga insikter både för individer och arbetsgivare. Ulrika hyllar lösningen som hon upplever håller hög kvalitet:

“Det är extremt smidigt! Dels är OneLab oerhört bra att arbeta med – de är professionella, trevliga, ger ett väldigt bra bemötande och inger en trygghet hos våra medarbetare. Det är en stor fördel att de också kommer till kontoret för att genomföra undersökningen, vilket underlättar för alla att delta. Dessutom går det väldigt snabbt att ta ett blodprov, vilket sänker tröskeln ännu mer”, berättar Ulrika.

Hälsoundersökningen via OneLab är mycket uppskattad även bland medarbetarna, menar Ulrika, och betonar att man verkligen ser det som en förmån att få göra detta via sin arbetsgivare. De har ett nästan hundraprocentigt deltagande i undersökningen varje år, vilket hon ser som ett kvitto på att undersökningen upplevs positivt.

“Det är inte alla som har möjligheten att erbjuda detta till sina medarbetare, och mina kollegor är väldigt tacksamma över att få den här möjligheten. Vi har också sett att alla uppskattar återrapporterna väldigt mycket.”

Insikter som resulterat i konkreta åtgärder

Sedan Öhman började med hälsosatsningen för tre år sedan har de tagit fasta på de förbättringsförslag och rekommendationer som resultaten visar. Företaget har varje säsong satsat på att arrangera gemensamma träningstillfällen och instruktörsledda aktiviteter på flera olika nivåer för att varje medarbetare ska känna sig välkommen. Med hjälp av hälsoundersökningen från OneLab har de fångat upp vilka behov som finns och erbjudit allt från löpträning och cirkelträning till meditativa yogaövningar.

Även de psykiska utmaningar som uppdagats i hälsoundersökningen har Öhman bemött med andra typer av insatser. Vid en undersökning framkom det att personalen var mindre stressade än genomsnittet – men att sömnsvårigheter var en utmaning många brottades med. Detta resulterade i att Öhman bjöd dit en sömnforskare för en föreläsning i ämnet, något som var mycket populärt bland medarbetarna.

Stort fokus på den fysiska arbetsmiljön

Den första hälsoundersökningen Öhman gjorde visade även att folk upplevde problem på kontoret – man satt trångt, hade svårt att koncentrera sig och det var en allmänt stökig miljö. Med dessa insikter gjorde man slag i saken och utökade lokalerna, skapade mindre, tysta rum, bättre vilorum och fler mötesrum. Åtgärderna bidrog snabbt till att skapa lugn och ro och en bättre arbetsmiljö på kontoret.

På grund av coronapandemin har Öhmans medarbetare under 2020 jobbat både på distans och från kontoret i omväxlande perioder, vilket ställer andra krav på arbetsmiljön.

“Just nu är allting såklart lite svårare, då vi har mindre möjlighet att åstadkomma saker tillsammans. Men som arbetsgivare har vi ansvar för arbetsmiljön även i hemmet, och det är väldigt viktigt för oss att kunna tillgodose allt medarbetarna behöver här. Vi har till exempel en fantastisk IT-avdelning och kontorsservice som budar hem utrustning till kollegorna. Det gör att vi kan fortsätta vara en väldigt bra arbetsplats, även på distans!” säger Ulrika stolt.

Proaktivitet kring hälsan viktigare än någonsin

Under hösten då smittspridningen av coronaviruset minskade något anordnade Öhman hälsoundersökningen vid fyra olika tillfällen utspritt över två veckor, för att på ett säkert sätt låta personalen komma in och testa sig. Ingenting specifikt stack ut i resultatet – vilket Ulrika ser som en trygghet och bekräftelse på att de gör rätt, även under dessa speciella omständigheter. Vidare betonar hon att Öhman har varit väldigt noggranna med att måna om sina medarbetares hälsa kontinuerligt under det senaste året:

“Cheferna har en oerhört betydelsefull roll just nu. När man inte träffar varandra naturligt på arbetsplatsen varje dag är det väldigt viktigt att alla har löpande kontakt med sina anställda. Saker kan smyga sig på utan att man lägger märke till det – och det gör att vi måste vara ännu mer på tå. Det är viktigt för oss att vara proaktiva och fånga upp signaler i god tid, och agera direkt om något dyker upp.”

Ett fortsatt samarbete med hälsoundersökningen i fokus

Efter tre inledande år har Öhman förnyat sitt avtal med OneLab för att fortsätta med de årliga hälsoundersökningarna och Ulrika är övertygad om att de också kommer jobba mer ingående i framtiden. 

“De är en snabbfotad organisation med mycket på gång – och det är bra för att vi också ska kunna utveckla oss åt rätt håll när det kommer till att värna om medarbetarnas hälsa och välmående”, avslutar Ulrika.

Vill du få hjälp med att införa ett proaktivt hälsoarbete? – kontakta oss på OneLab här