Webinar, 2021.02.04

Sömnens betydelse för vår hälsa och prestation

 

Det pratas mycket om sömn, inte minst inom hälsa men också nu under coronapandemin och distansarbete. Vilka risker ser vi under dessa speciella tider? När är det farligt att sova för lite? Och hur kan man som arbetsgivare tänka om sömn.

Många befinner sig mer eller mindre isolerade i sina hem och upplever kanske sömnproblem som de inte haft förut, de kan bero på oro kring viruset eller nya vanor och ovanor. Sömnproblem som uppstår i en krissituation är i allmänhet övergående, men en viss andel riskerar utveckla långvariga sömnbesvär.

Onsdagen den 17/2 bjöd OneLab tillsammans med Christian Benedict in till årets andra Webinar, där ämnet sömn och dess innebörd för vår hälsa och prestation diskuterades. Christian Benedict är docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet och forskar om sömnens betydelse för hälsan och prestationen. Han har också skrivit boken Sömn, sömn, sömn och är aktuell på SVT i Fråga doktorn samt Anders Hansens serie, Din hjärna.

Se Webinariet i efterhand här

Motion och en hälsosam kost i all ära, men en god natts sömn är minst lika viktigt. Sömnen är roten till allt och spelar en viktig roll för ditt mentala välmående, stärker immunförsvaret och påverkar din vikt. I en tid som präglas av stress, stillasittande och ständig uppkoppling har sömnen blivit allt mer lidande och bortprioriterad, vilket i sin tur kan få märkbara konsekvenser. Vad har sömnen för innebörd och betydelse för vår hälsa i det moderna arbetslivet? Hur kan vi motverka dålig sömn i tider av oro och hemarbete?

Åtgärder för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare kan det vara av stort värde att inse vikten av sömnen och dess inverkan på såväl prestationsförmågan som hälsa. Kunskapen kan förmedlas vidare till medarbetarna vilket visar på gott ledarskap där medarbetarna känner sig trygga i att lyfta sömnsvårigheter.

Vi blir mer mottagliga för infektioner när vi sover dåligt

Inte nog med att vår förmåga att prestera och utvecklas försämras om vi inte sover tillräckligt. Forskning har även visat att immunförsvaret fungerar sämre vilket resulterar i att vi blir mer mottagliga för virus och bakterier samt drabbas lättare av infektioner. Ett försämrat immunförsvar ökar risken för att cancer utvecklas. Christian har genom sin forskning även sett kopplingar mellan sömnsvårigheter och utveckling av demenssjukdomar.

Vad kan du göra om du har svårt att sova?

Långvariga sömnproblem och kronisk sömnbrist har blivit ett allt större problem idag. Det finns en rad generella knep för att sova bättre. Men Christian belyser att man inte får glömma att orsakerna till sömnbrist är väldigt individuellt.

Allmänna sömnråd för personer med sömnproblem i hemkarantän eller liknande omständigheter:

– Försök hålla regelbundna sovtider och framför allt – gå upp någorlunda samma tid varje dag.
– Om du oroar dig mycket: schemalägg en stund varje dag, cirka 15 minuter under dagtid, då du funderar på situationen. Skriv ner dina tankar, problemlös det som går att påverka, tänk på och prata om det du inte kan påverka. Spara och begränsa din oro till den här stunden, för att minska påverkan på din allmänna stress och därmed sömnen.
– Om möjligt, använd sängen bara till sömn och intimitet, inga andra aktiviteter. Det gör du enklast genom att inte gå och lägga dig förrän det är dags att sova och du vanligtvis är sömnig.
– Utnyttja situationen till att följa din kropps naturliga dygnsrytm om det fungerar med din hemarbetssituation. Särskilt personer med en lite tidigare eller senare sömn än genomsnittet, till exempel äldre respektive tonåringar, kan passa på att hitta en dygnsrytm som underlättar för bättre sömn.
– Ta inte med mobil, surfplatta eller dator till sovrummet – stäng av dem när du ska sova för att inte bli störd.
– Distrahera dig från information och tankar om krisen med aktiviteter som du tycker om. Gör också gärna något praktiskt för att hjälpa till – handla åt en äldre granne eller prata i telefon med en äldre släkting som du inte kan besöka.
– Gör sovrummet till en bekväm, sval, tyst och mörk plats i den mån det går.
– Motionera regelbundet i någon form, helst i dagsljus.
– Försök få dagsljus varje dag, helst på morgonen. Det underlättar de biologiska processer som gör det lättare att somna på kvällen.
– Hitta avslappnande gå-och-lägga-dig-rutiner. Till exempel att läsa eller yoga.
– Om du är mindre aktiv än vanligt, anpassa dig till det med mindre måltider på fasta tider. Ät senast två timmar före läggdags för att undvika att sömnen störs av matsmältningen. Men försök hellre att hålla aktivitetsnivån uppe!
– Kvinnor är mer drabbade av sömnproblem, och det är dessutom fortfarande ofta de som tar en större del av ansvaret för barn och hem – något som kan bli extra påfrestande i tider då alla är hemma mycket mer än vanligt. Därför är ett generellt råd att se upp lite extra med fördelningen av arbete och ansvar i hemmet, speciellt för barnfamiljer

Digital hälsoundersökning från OneLab

En lösning som kan hjälpa dig som arbetsgivare att hålla koll på hur medarbetarna mår vid distansarbete är att genomföra en hälsokontroll. Vi på OneLab har en utvecklad hälsoundersökning som kan anpassas med olika typer av tester och prover, beroende på vilka utmaningar och behov ni har. Kontrollen består ofta av ett dynamiskt frågeformulär som besvaras online. Vi kan också skicka hemprovtagningskit så varje medarbetare har möjlighet att utföra ett blodprov på egen hand med ett stick i fingret. Med dessa olika delar fångar vi upp både fysiska och psykiska faktorer som kan påverka dina medarbetares hälsa. 

Efter att provresultaten analyserats får samtliga medarbetare tillgång till en personlig riskprofil, och vi återkopplar direkt med läkare och sjuksköterskor till medarbetare i behov av uppföljning. Därefter sammanställer vi anonymiserad statistik och gör en riskbedömning för gruppen eller organisationen. Personliga svar och resultat lyder givetvis under medicinsk sekretess.

Vill du få hjälp med att införa ett proaktivt hälsoarbete? – kontakta oss på OneLab här