Webinar, 2022.02.22

Ny forskning ger oss bättre verktyg att motverka utmattningssyndrom

 

Inspelat webinar från 22 februari 2022

Sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa blir allt vanligare. Att drabbas av utmattningssyndrom innebär ofta en lång sjukskrivning, ibland upp till flera år, och vägen tillbaka kan kan vara både lång och svår. Och värst drabbade är kvinnor som löper 41 % högre risk än män.

Trots att det är ett känt växande problem finns begränsat vetenskapligt stöd för de behandlingar som brukar erbjudas och som ersätts inom det så kallade vårdvalet. I jämförelse med annan psykisk ohälsa, som t ex depression och ångest, finns mindre kunskap om vilken behandling som är effektiv, och kunskapen är särskilt bristfällig för just utmattningssyndrom. Ett skäl till detta är att diagnosen bara finns i Sverige.

Just nu pågår det dock ny forskning om behandlingsmetoder som tyder på att det går att på relativt kort tid minska besvären vid utmattningssyndrom och det som kallas anpassningsstörning. 

Under detta webinar pratade vi med Mats Lekander, professor vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, om vad stressrelaterad ohälsa är och vad den nya behandlings-forskningen visar.

Se inspelad version här