Case study, 2020.05.19

Trygghet i oroliga tider - Kjellander & Sjöberg


När coronapandemin bröt ut bröt också en stor samhällsoro ut. Hos arkitekterna Kjellander & Sjöberg
gav OneLabs närvaro trygghet i en tid då det kanske behövdes som mest.

I början av mars, precis innan Corona på allvar bröt ut i Sverige, genomförde OneLab en hälsoundersökning hos Kjellander & Sjöberg – ett arkitektkontor med kontor i Stockholm och Malmö. Hälften av Kjellander & Sjöbergs medarbetare kommer från länder som Italien, Polen och Tyskland. Dem hade fått rapporter från sina hemländer och kände en oro för utvecklingen av corona där och hur det skulle komma att påverka oss här.

– Det var bara slumpen att OneLab var på plats precis när corona bröt ut men det skapade en trygghet att det fanns kunniga sköterskor på plats hos oss att fråga, säger Nina Mannberg, HR- och ekonomiansvarig på Kjellander & Sjöberg.

OneLabs arbete under coronapandemin

OneLabs kunder – HR såväl andra medarbetare – kan ringa OneLabs sjuksköterskor och läkare och ställa frågor. I OneLabs hälsoportal finns också möjlighet att ta kontakt genom att skriva meddelande. Det kan vara frågor om sina personliga provsvar, funderingar kring sin hälsa eller allmän oro. En enkel kontaktväg till en sjuksköterska eller läkare har visat sig vara särskilt uppskattat nu under den pågående pandemin.

– Vi ser att det är en stor trygghet för exempelvis HR men såklart även annan personal som känner en oro och behöver vända sig till någon med sina frågor. Närvaro skapar trygghet, säger Veronica Andersson, verksamhetschef och sjuksköterska på OneLab.

Förutom att vara en extra trygghet för företagen har OneLab utvecklat sina tjänster och tagit fram antikroppstester för coronavirus och därigenom ett sannolikt immunskydd.

– CE-märkta och validerade antikroppstester mot coronavirus med hög tillförlitlighet kan ge ett beslutsunderlag för arbetsgivare avseende smittspridningen på arbetsplatsen. Vi tror att detta kan vara av särskilt intresse för företag och verksamheter som kräver möten där hög smittrisk föreligger, säger Veronica.

Testet är inte ett diagnostiskt test på COVID-19 utan avser screening av antikroppar hos symptomfria medarbetare för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Läs mer om OneLabs antikroppstester för företag här.

Kontakta gärna oss direkt för mer information om vad vi kan göra för ditt företag här.