Webinar, 2021.05.24

Säker återgång till arbetsplatsen efter Covid-19

Säker återgång till arbetsplatsen efter Covid-19

Hur kommer de anställdas psykiska hälsa påverkas? Hur kan smittspridning undvikas?

Med avtagande smittspridning och ökad vaccinering kommer anställda successivt lämna hemmakontoret och återvända till arbetsplatsen. Under detta webinar kommer vi tillsammans med Mona Drar, leg. Psykolog/Organisationskonsult, diskutera eventuella psykosociala risker och vilka åtgärder du som arbetsgivare kan vidta för att anställda ska kunna återvända till arbetsplatsen på ett säkert sätt.

Webinar med OneLab:

Säker återgång till arbetsplatsen – Hur kan anställda återvända till arbetsplatsen på ett säkert sätt efter Covid-19?

Klicka här för att se Webinariet i efterhand

Är du intresserad av att veta mer om hur OneLab kan hjälpa er att på ett säkert sätt återgå till arbetsplatsen, kontakta oss här.

Artikel: Hur ska man tänka när det är dags att återvända till arbetsplatsen? – Intervju med Mona Drar, Psykolog

Över ett år har gått sedan pandemin bröt ut och förändrade tillvaron för människor över hela världen. Distansarbete och videosamtal har blivit det nya normala, men inför sommaren börjar allt fler se ljuset i tunneln. Att komma tillbaka till sin arbetsplats efter semestern kan dock ge blandade känslor – vissa kan känna en trygghet, men många kan uppleva oro.

När det börjar bli dags att planera återgången till arbetsplatsen finns det flera aspekter att ta i beaktning. Som medarbetare är det viktigt att känna sig trygg på sin arbetsplats och att ha ett förtroende för företaget. För bolagets ledning och HR är det därför grundläggande att möta dessa behov och sätta in de resurser som behövs. Därför är fördelarna många med en proaktiv företagshälsa.

– Lova aldrig för mycket för att skapa trygghet i stunden, då försvinner förtroendet i längden. Det är bättre att vara uppriktig och ärlig än att ljuga om situationen. Pandemin är ny för oss alla och som ledning och HR förväntas man inte ha svar på alla frågor – det centrala är att man är transparent med det, säger Mona Drar, psykolog på Potential Mind och tillägger:

– Det är viktigt att vara lyhörd för vilken hjälp som behövs samtidigt som man bör arbeta proaktiv och följa upp medarbetarnas mående under de nästkommande månaderna. Att fånga tidiga signaler innan det har gått för långt är i flera fall avgörande och kan bespara livskvalitén hos medarbetaren. Ju snabbare man får hjälp desto mindre omfattande insatser. Många hälsoproblem är faktiskt möjliga att förebygga och åtgärda – därav är en stabil företagshälsa central.

Ökad psykisk ohälsa

Hur vi har mått, och fortfarande mår, under pandemin är enligt Mona Drar svårt att säga. Flertalet studier har gjorts som dock har varit begränsade i sina urval av respondenter och där utfallen har varierat. Enligt en studie från Uppsala universitet – om psykologisk inverkan av Covid-19 – visar resultatet signifikanta nivåer av mental ohälsa. Bland annat depression, ångest och sömnlöshet i Sverige med en frekvens på 30 procent, 24,2 procent respektive 38 procent.

– Det går att dra begränsade slutsatser. Enligt vissa studier har den psykiska ohälsan ökat rejält. Och de som drabbas är de som redan är utsatta och som bor i otrygga områden. Även ensamhushållen har påvisat en ökning av psykisk ohälsa under pandemin. Andra studier visar däremot att pandemin inte har påverkat oss människor nämnvärt mycket, men effekterna kan förvisso komma efter en tid.

Oroade amerikaner

Under våren har ett flertal amerikanska studier släppts som visar på att många amerikaner är oroliga över sin hälsa och säkerhet inför att komma tillbaka till arbetsplatsen när coronavirusets framfart trappas ner. I en studie från Envoy uppger 66 procent av de 1 000 svarande att de är oroliga för sin hälsa och säkerhet när dörrarna till kontoren öppnas igen. Mona Drar har ännu inte sett några liknande svenska studier, men utgår från att omställningen från att gå från hemmakontoret till sin vanliga arbetsplats kommer att vara påtaglig.

– Vi människor är vanedjur. Det kommer att kännas obekvämt med en ny tillvaro eftersom vårt hemmakontor är det nya normala. Att gå tillbaka till kontoret kan bli en utmaning för vissa.

Hur ska man som ledningsgrupp och HR tänka när det börjar bli dags för ens personal att komma tillbaka till kontoret?

– Dels ska man tänka att det är en heterogen arbetsgrupp som kommer tillbaka – vissa kommer tycka att det är obekvämt, men de kommer att rätta in sig i ledet utan att ta skada. Det kommer också troligtvis att finnas vissa personer som har farit illa och har behov av stöttning. Jag tror dessutom att det finns en grupp som har bitit ihop under pandemin. När vi sedan börjar komma tillbaka till normaltillstånd kan symtomen komma och man börjar må dåligt. För ledningsgruppen och HR är det viktigt att ta ett ansvar för alla de här grupperna – oavsett gällande direkt dåligt psykiskt mående eller senare uppvisade symtom. 


Mona Drar understryker hur viktigt det är att inte stora resurser nödvändigtvis behöver sättas in direkt. Hon rekommenderar istället att ha kontinuerlig uppföljning gällande medarbetarnas mående – en proaktiv företagshälsa kommer man långt med.


– Som psykolog har jag erfarenheten av att det är få som söker hjälp direkt efter en krissituation, utan behovet kommer oftast två, tre månader senare. Då är det viktigt för företaget att ha långsiktig beredskap och att de är tydliga om vad som är företagets policy och regler. Tydlighet ger trygghet, säger Mona Drar.

Klicka här för att se Webinariet i efterhand

Är du intresserad av att veta mer om hur OneLab kan hjälpa er att på ett säkert sätt återgå till arbetsplatsen, kontakta oss här.