Artikel, 2020.05.12

OneLab erbjuder antikroppstest för COVID-19 till företag

 

För att underlätta för arbetsgivare vid planering av verksamheten erbjuder vi nu en tjänst med antikroppstestning och kartläggning av smittspridning på arbetsplatsen.

Vi har valt ut det test med högst tillförlitlighet som för närvarande finns kommersiellt tillgängligt på marknaden. Testet är CE-märkt och har validerats genom en klinisk studie vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Se publicerad artikel här. Den medicinska bedömningen baseras också på symptom och underliggande riskfaktorer. 

Vi tror att detta kan vara värdefullt för företag och verksamheter som kräver möten där hög smittrisk föreligger. Antikroppstestning kan utföras på en arbetsplats för att få en uppfattning om personalen har någon form av immunskydd mot COVID-19. Ett påvisat IgG-svar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller partiellt skydd mot klinisk sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller coronavirus. Testet är inte ett diagnostiskt test för pågående COVID-19 utan avser antikroppar hos symptomfria medarbetare för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Läs mer om Folkhälsomyndighetens uppdaterade strategi för utökad provtagning och testning av COVID-19 här.

På grund av stor efterfrågan så har vi tagit fram nedan process för att säkerställa en hög kapacitet med liten risk för köbildning och smittspridning:

– Samtliga medarbetare får en inbjudan och en individuell tid för att undvika köbildning. Provtagningen erbjuds endast till individer som är symptomfria och ej misstänks ha pågående COVID-19.

– Svaret delges inom 24h på OneLabs portal. Access ges genom Bank-ID och tvåstegs-verifiering då uppgifterna hanteras som journaldata under strikt medicinsk sekretess.

– Företaget erhåller anonymiserad statistik och rådgivning kring lämpliga smittskyddsstrategier för arbetsplatsen.

Vi är noggranna med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för antikroppstestning av personal och tillämpar ett kö- och prioritetssystem för att ge samhällsviktig verksamhet förtur. Vi erbjuder inte tjänster till privatpersoner.

Läs mer om vårt antikroppstest och kontakta gärna oss för mer information om vad vi kan göra för ditt bolag här.