Snabbtester och självtester för Covid-19

Vi erbjuder tillförlitliga snabbtester för pågående och genomgången Covid-19-infektion. CE-märkta och validerade antigentester mot SARS-CoV-2 med hög sensitivitet och specificitet kan ge ett beslutsunderlag för arbetsgivare avseende smittspridningen på arbetsplatsen. Vi tror att detta kan vara av särskilt intresse för företag och verksamheter som kräver möten där hög smittrisk föreligger.

Nyhet - Nu erbjuder vi snabbtestet som godkänt självtest för företag. Mäter pågående infektion snabbt och effektivt. Ger ett resultat inom 15 minuter.

Kontakta oss för snabb offert här

Se vårt webinar om antigentester

Antigentestet kan utföras som självtest alternativt av vårdpersonal och resultaten granskas av en läkare digital. Svar erhålls omgående. Patientinformation och resultat behandlas som journaldata och erhålls via OneLabs portal under medicinsk sekretess. Vi gör också en bedömning om medarbetaren tillhör en riskgrupp. Vi är noggranna med att följa Folkhalsomyndighetens riktlinjer för antigentestning av personal och hjälper givetvis till med smittspårning och hälsorådgivning när det behövs.

Webinariet leddes av OneLabs läkare Andreas Lundin tillsammans med David Strömbeck. Andreas är specialistläkare i allmänmedicin med tidigare lång erfarenhet inom både primärvård och laboratoriemedicin.

Se vårt webinar om antigentester i eftehand

Vårdpersonal på plats och distans

Nu finns möjligheten att genomföra antigentest som självtest på distans, på plats på företaget eller på vår mottagning i Stockholm. Vi vidtar omfattande åtgärder för att minimera smittspridning under provtagningstillfället. Vi bjuder självklart in medarbetare på individuella tider så att köbildning uteblir.

Kontakta oss här

Personliga svar i en säker plattform

Hälsorådgivning och snabb hjälp vid behov. När provsvaren har granskats av vår läkare får du du ett läkarutlåtande. Givetvis är dina individuella provsvar helt anonyma och lyder under medicinsk sekretess. Du kan logga in på vår portal med exempelvis BankID för att se dina resultat.

Säkerhet och kvalitet i fokus

För att erbjuda de mest tillförlitliga antigentesterna så erbjuder vi endast validerade tester från de mest väletablerade tillverkarna. Vi tar inga risker med dåligt validerade tester av varierande kvalitet med okänt ursprung.

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna

 • Vad är nyttan för företaget?

  Genom att testa personal löpande kan smittkedjor brytas tidigt. Kartläggningen kan göra det lättare att planera för resurssättning och sjukskrivningar. Systematisk testning kan också minska oro hos medarbetare och personalgrupper som upplever att smittorisken är hög på arbetsplatsen.

 • Måste vårdpersonal utföra testet?

  Nej, nu erbjuder vi självtester för Covid-19. Snabbtesterna av antigen-typ har tidigare behövt tolkas och analyseras av vårdpersonal. OneLab är en IVO-registrerad vårdgivare och alla läkare samt sjuksköterskor är legitimerade och vi erbjuder stöd för företag och medarbetare med testtagning, smittspårning uppföljning vid behov.

 • Är resultatet konfidentiellt?

  Ja, resultaten klassas som journaldata och hanteras under strikt sjukhussekretess. En arbetsgivare kan därför inte ta del av en medarbetares personliga resultat. Resultat och kommunikation genom vår portal krypteras och förvaras med största varsamhet. Åtkomst ges med tvåstegsverifiering och BankID.

 • Är testet CE-märkt och validerat?

  Ja, samtliga våra test är CE-märkta och validerade. Testerna för självprovtagning har dispens för privat bruk av Läkemedelsverket. OneLab är registrerade som vårgivare hos IVO.

 • Hur fort får man svaret?

  Provsvaren erhålls inom 15 minuter. För provtagning på plats med sjusköterska kan svaren ges efter ca 15-30 minuter.

Kontakta oss här