Antigentest för screening på arbetsplatsen

Regelbunden screening av medarbetare på en arbetsplats är ett effektivt sätt förhindra smittspridning av covid-19. Med hjälp av antigentester kan ni upptäcka personer som har, eller håller på att insjukna i, covid-19.

Våra antigentester är CE-märkta, har en hög tillförlitlighet och kan fånga upp smitta hos personer innan de visar några symptom. Testet fångar även upp de nya virus-varianterna, inkl den senast upptäckta varianten omikron.

Kontakta oss för offert här

Snabbtest av sjukvårdspersonal eller självtest

Ni väljer själva hur ni vill att testningen ska gå till - antingen kommer våra egna sjuksköterskor ut till er arbetsplats och utför testningen, eller så skickar vi ut självtest som kan tas av medarbetaren själv. Testet utförs med hjälp av en provtagningspinne i det främre området av näsan och ger svar inom 15 minuter. Snabbt, säkert och ett effektivt sätt att förhindra spridning av covid-19 på arbetsplatsen.

Säkerhet och kvalitet i fokus

För att erbjuda de mest tillförlitliga antigentesterna så erbjuder vi endast validerade och CE-märkta tester från väletablerade tillverkare.

Se vårt webinar om antigentester

Antigentestet kan utföras som självtest alternativt av vårdpersonal där resultaten granskas av en läkare. Patientinformation och resultat behandlas som journaldata och erhålls via OneLabs portal under medicinsk sekretess. Vi gör också en bedömning om medarbetaren tillhör en riskgrupp. Vi är noggranna med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för antigentestning av personal och hjälper givetvis till med smittspårning och hälsorådgivning när det behövs.

Webinariet leddes av OneLabs läkare Andreas Lundin tillsammans med David Strömbeck. Andreas är specialistläkare i allmänmedicin med tidigare lång erfarenhet inom både primärvård och laboratoriemedicin.

Se vårt webinar om antigentester i eftehand

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna

 • Vad är nyttan för oss som företag?

  Genom att testa personal löpande kan smittkedjor brytas tidigt. Kartläggningen kan göra det lättare att planera för resurssättning och sjukskrivningar. Systematisk testning kan också minska oro hos medarbetare och personalgrupper som upplever att smittorisken är hög på arbetsplatsen.

 • Måste vårdpersonal utföra testet?

  Nej, vi erbjuder både självtester där medarbetaren kan testa sig själv och snabbtester som tas av vår egen vårdpersonal. Vi är en IVO-registrerad vårdgivare med legitimerade läkare och sjuksköterskor och kan också erbjuda er stöd för testtagning, smittspårning och uppföljning vid behov.

 • Är resultatet konfidentiellt?

  Ja, resultaten klassas som journaldata och hanteras under strikt sjukhussekretess. En arbetsgivare kan därför inte ta del av en medarbetares personliga resultat. Resultat och kommunikation genom vår portal krypteras och förvaras med största varsamhet. Åtkomst ges med tvåstegsverifiering och BankID.

 • Är testet CE-märkt och validerat?

  Ja, samtliga våra test är CE-märkta och validerade.

 • Hur fort får man svaret?

  Provsvaren erhålls inom 15 minuter. För provtagning på plats med sjusköterska kan svaren ges efter ca 15-30 minuter.

Kontakta oss här