Riktad hälsoundersökning

I vårt basutbud ingår mätning av grundläggande hälsovärden och riskfaktorer kopplade till arbetsmiljörisker, t ex buller, ergonomi och psykosocial ohälsa, men också blodtryck och andra värden som kan påverkas av bristande fysisk aktivitet, stress och nattarbete. Till dessa hör exempelvis riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Vi anpassar normalt undersökningen efter de arbetsmiljörisker som har identifierats på arbetsplatsen.

Vi skräddarsyr ofta undersökningen utifrån de parametrar som ditt företag behöver få bättre insikt i för att kunna jobba förebyggande och åtgärda risker på gruppnivå.

Våra rådgivare kan berätta mer om vilka värden som kan mätas, och hjälper till att sätta ihop ett passande upplägg.

Ett laboratorium av högsta kvalitet

Säkerhet och kvalitet i fokus

Våra prover och tester är noggrant utvalda för att ge säker, pålitlig och tydlig hälsoinformation.

För att kunna dra relevanta slutsatser – utan att skapa onödig oro – är det särskilt viktigt att analyserna håller högsta kvalitet. Därför genomförs de alltid av ackrediterade laboratorier, som även anlitas av sjukvården. Vi samarbetar med Aleris Medilab, ett ledande laboratoriemedicinskt centrum för den svenska hälso- och sjukvården.

Vi använder också de senaste säkerhets- och krypteringsteknikerna för att skydda er data och se till att medarbetarnas uppgifter lagras i enlighet med gällande lagstiftning – givetvis också i enlighet med GDPR.

Att utföra provtagningen själv är enkelt

Om du inte har möjlighet att närvara vid provtagningen finns det möjlighet att erhålla ett provtagningskit och själv utföra blodprovet genom ett stick i fingret. Våra analyser genomförs alltid av auktoriserade laboratorier, samma som sjukvården anlitar.