Kartläggning och identifiering av hälsorisker

Med moderna och innovativa hälsoundersökningar hjälper vi er att identifiera fysiska och psykiska hälsorisker hos era medarbetare.

  Hälsokartläggning genom digital screening

  Med hjälp av vår digitala hälsokartläggning undersöker vi både den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön samt den fysiska och psykiska hälsan hos era medarbetare. Undersökningen baseras på beprövad och validerad forskning och innehåller dynamiska frågor som anpassas utifrån vad personen svarat på tidigare frågor och tar ca 10-15 min att svara på.

  Hälsoundersökning genom blodprov

  Med hjälp av provtagning i form av t ex blodprov, blodtryck och EKG undersöker vi riskmarkörer för t ex hjärt- kärlsjukdomar, typ-2 diabetes och hjärtflimmer. Vad vi undersöker beror på vilka behov vi har identifierat i er organisation. Dock undersöker vi aldrig mer än nödvändigt då vi inte vill bidra till att skapa onödig oro.

  Våra sjuksköterskor eller läkare genomför provtagningen på plats hos er och tar ca 10 min per medarbetare. Vi bokar in era medarbetare och sköter all administration runt omkring.

  Att utföra provtagningen själv är enkelt

  Om du inte har möjlighet att närvara vid provtagningen finns det möjlighet att erhålla ett provtagningskit och själv utföra blodprovet genom ett stick i fingret. Våra analyser genomförs alltid av auktoriserade laboratorier, samma som sjukvården anlitar.

  • Vårt medicinska team

   Vårt medicinska team bestående av legitimerade sjuksköterskor och läkare utför de fysiska provtagningarna, analyserar resultaten och genomför återkopplingar till alla medarbetare som har en hälsorisk.

   Målet är att få till en beteendeförändring hos de individer som har hälsorisker och att hjälpa er som organisation att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.

  • Säkerhet och kvalitet i fokus

   För att kunna dra relevanta slutsatser – utan att skapa onödig oro – är det särskilt viktigt att analyserna håller högsta kvalitet. Därför genomförs de alltid av ackrediterade laboratorier, vilket är samma som används av den svenska hälso- och sjukvården.

   Vi använder stark autentisering samt de senaste säkerhets- och krypteringsteknikerna för att skydda er data och se till att medarbetarnas uppgifter lagras i enlighet med gällande lagstiftning – givetvis också i enlighet med GDPR i vår CE-märkta portal.