Hållbara företag skapas av medarbetare som mår bra

OneLab är en hälsoplattform som hjälper företag att hantera och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

  Proaktiv screening för tidig upptäckt

  För att identifiera eventuella hälsorisker i ett tidigt skede genomför vi en proaktiv screening på er arbetsplats. Med ett digitalt frågebatteri undersöker vi den fysiska och psykiska hälsan samt kartlägger den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

  Alla våra tester baseras på internationellt beprövad och validerad forskning.

  Blodprover och blodtryck

  Vi kan också utföra provtagning i form blodprover och kontroll av blodtryck för att undersöka risken för några av våra vanligaste livsstilssjukdomar som t ex hjärt- kärlsjukdomar, högt blodtryck, och typ-2 diabetes.

  En legitimerad sjuksköterska kommer då till er arbetsplats för att utföra undersökningen som tar ca 10 min.

  Hälsorådgivning och samtalsstöd

  Om vi skulle upptäcka någon hälsorisk kommer vi att följa upp det med en digital hälsorådgivning. En sjuksköterska eller läkare går under samtalet igenom resultatet och potentiella åtgärder som kan förbättra hälsan.

  Som medarbetare på ett anslutet företag har du tillgång till hälsorådgivning eller professionellt samtalsstöd med en hälsorådgivare vid behov. Samtalet bokas direkt i appen eller på onelab.se och hålls helt anonymt för arbetsgivaren.

  Alla våra hälsorådgivare är legitimerade sjuksköterskor eller läkare med gedigen erfarenhet av samtalsstöd och utbildning inom motiverande samtal.

  Hälsoråd och självhjälpsprogram

  Baserat på dina individuella resultat får du personligt anpassade hälsoråd. I appen eller på onelab.se finns tillgång till artiklar, videos, podcasts, övningar och hälsoprogram, kopplade till olika hälsoområden, för att du själv ska kunna skapa, eller bibehålla, en sund livsstil.

  Vid behov kan vi även lägga upp specifika hälsoplanen med kontinuerliga avstämningar. Målet är att uppnå en hållbar hälsa över tid.

  Säkerhet och kvalitet

  Alla data vi samlar in behandlas under strikt sekretess och hålls helt anonymt för din arbetsgivare. För analys av prover använder vi endast ackrediterade laboratorier, samma som används av den svenska sjukvården.

  OneLab är registrerad vårdgivare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Verksamheten lyder under Hälso- & Sjukvårdslagen.

  Mer om OneLab

  “Efter samtalet med sjuksköterskan på OneLab kände jag att det var dags bromsa för att inte krascha. Jag har fått hjälp och sover nu bättre. Har också blivit bättre på att hantera stress och dessutom har mitt tålamod med barnen förbättrats”.

  Johannes - 43 år, jurist och pappa till två barn