Upptäck riskfaktorerna tidigt

OneLabs hälsoundersökningar ger dig inte bara bättre koll på hälsan, utan även möjlighet att upptäcka och ta itu med eventuella riskfaktorer i ett tidigt skede – innan sjukdomen blir ett faktum.

Vi kan snabbt och säkert ta reda på om du ligger i riskzonen för någon av de vanligaste livsstilssjukdomarna, t ex hjärt- och kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes, men även stress och psykisk ohälsa.

Mer om våra tester

Din personliga riskprofil

När ditt företag har beställt en hälsoundersökning genom OneLab skickar vi ett mail till dig med tid och plats för din undersökning. När provsvaren har granskats av vår läkare får du en personlig, detaljerad hälsorapport, med konkreta tips på hur du kan göra för att förbättra din hälsa. Skulle något provsvar oroa oss så ringer vi upp dig direkt.

Givetvis är dina individuella provsvar helt anonyma och lyder under medicinsk sekretess. Din arbetsgivare får en övergripande rapport med anonymiserad statistik för hela företaget för att kunna identifiera och åtgärda arbetsmiljörisker.

Registrera ditt prov

Så går en hälsoundersökning till

 • Inbokning

  Vi skickar ut inbjudningar i god tid innan genomförandet, med information om undersökningen och hur den går till. Vanligtvis går det bra att boka om till ett annat tillfälle om tiden inte skulle passa.

 • Hälsoundersökning

  Undersökningen utförs vanligtvis på arbetsplatsen men kan ibland genomföras på en av våra mottagningar eller på distans. Tester och prover som ingår beror på upplägget och de arbetsmiljörisker och utmaningar som arbetsgivaren identifierat. Proverna analyseras av ackrediterade laboratorier. Undersökningen kompletteras med ett frågeformulär som besvaras online.

 • Uppföljning och åtgärder

  Efter att provresultaten analyserats får samtliga medarbetare tillgång till en personlig riskprofil. Våra läkare och sjuksköterskor återkopplar direkt vid behov. Därefter sammanställer vi anonymiserad statistik och en riskbedömning för gruppen eller organisationen. Personliga svar och resultat lyder under medicinsk sekretess, samma som inom den offentliga sjukvården.

Våra tester

Här hittar du svaren på de vanligaste frågor

 • Är det något man bör tänka på inför provtagningen?

  Proverna kräver inte fasta men det är bra undvika stress och stora mängder koffein innan testerna då blodtrycket kan påverkas. Efter att du har registrerat dig kommer proverna att analyseras av ett ackrediterat lab och granskas av en läkare. Vi återkopplar direkt om vi skulle hitta något men oavsett så får du en personlig hälsorapport med individuella rekommendationer per post skickad till din folkbokföringsadress.

 • Vem genomför provtagningen?

  Provtagning på plats utförs av sköterskor eller biomedicinska analytiker. Provsvaren analyseras alltid av ett av våra ackrediterade lab.

 • Jag är stickrädd och skulle vilja få hjälp av sköterskorna

  Är du stickrädd kan du meddela sköterskan direkt på plats så ser vi till att ge extra stöttning samt omsorg för detta.

 • Är resultatet konfidentiellt och kan en arbetsgivare se resultaten?

  Personliga resultat och personuppgifter delas inte med någon obehörig. Medicinska data förvaras under sekretess och under största varsamhet. Samma regler gäller för oss som inom den offentliga vården.

Fler frågor och svar