Case study, 2024.03.15

Så femdubblade TR Media sitt deltagande i hälsoundersökningar

 

För fyra år sedan insåg trav-mediabolaget TR Media att de behövde ta ett omtag med hälsan. Tidigare hälsoundersökningar med en traditionell företagshälsovårdsaktör hade inte skapat något större intresse hos medarbetarna, med bara en handfull medarbetare som faktiskt bokade in sig och tog sig iväg till en mottagning för provtagningen. När pandemin slog till blev dessutom en stor del av personalstyrkan hemmasittande, vilket påverkade både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Hälsoundersökningar i en trygg miljö

Då tog Helena Dubia och Catharina Flink, HR-ansvariga på TR Media, tag i problemet och startade gruppen TR Hälsa med andra hälsointresserade på bolaget, och tillsammans började de anordna gemensamma träningar och stegtävlingar. 

När personalen fick återvända till kontoret påbörjades samarbetet med OneLab. Tack vare att OneLabs sjuksköterskor kommer till kontoret i Bromma och gör hälsoundersökningarna i konferensrummet märker Helena och Catharina att personalen faktiskt tar chansen att få koll på sin hälsa. “Vi har vissa medarbetare med vita rocken-syndrom, som även de vågar vara med, eftersom de känner sig hemma i miljön”, berättar Helena. 

Att alla dessutom lätt kan undersöka sin psykiska hälsa och livsstil med den digitala hälsokollen är också värdefullt för att få med så många som möjligt på hälsosatsningen menar hon. Detta har lett till att TR Media har femdubblat sitt deltagande i hälsoundersökningar genom samarbetet med OneLab.

En ögonöppnare för livsstilsförändringar

Medarbetarna på TR Media har genom samarbetet med OneLab fått verktyg för att åstadkomma livsstilsförändringar. “I samband med att OneLab besökte oss för att informera om årets hälsoundersökningar berättade en medarbetare att han verkligen fick en ögonöppnare vid sin senaste undersökning och sen dess har fått till bättre vanor med kost och motion” berättar Catharina. 

Internt stöttar gruppen TR Hälsa medarbetarna i deras livsstilsförändringar när det kommer till fysisk aktivitet, och har de senaste åren anordnat en rad lyckade stegtävlingar, padelturneringar, och startat löp- och promenadklubb med god uppslutning. Dessutom har medvetenheten kring hälsa fått genomsyra det mesta från vad man ger i påskgåva till medarbetarna, till vilka aktiviteter man planerar på den årliga kick-offen. Det finns ett stort intresse och engagemang för hälsa på TR Media, och fokus framåt är att se till så att få med så många som möjligt på initiativen.

Psykisk hälsa på agendan

I OneLabs HR-plattform får HR och ledningen aggregerade resultat från hälsoundersökningarna, som i TR Medias fall ger ett kvitto på att hälsoinitiativen ger resultat. Helena och Catharina är stolta över att de senaste undersökningarna indikerade minskad risk inom både fysiska och psykiska hälsoområden. 

Nästa stora fokusområde för TR Media blir den psykosociala hälsan. “Vi har redan fina resultat här, men vill göra ännu mer för våra anställda, särskilt de som lever ensamstående eller är inflyttade och inte har familj nära” förklarar Catharina. Nästa aktivitet på agendan är en föreläsning med psykolog som OneLab hjälpt till att anordna.

“Det är en jätteviktig del av vårt hälsoarbete att kunna se att vi är på rätt väg eller var vi behöver lägga mer fokus med hjälp av OneLab” berättar Helena.

 

Kontakta oss om du vill veta mer hur OneLab kan hjälpa er att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.