2024.04.30

OneLab lanserar medarbetarundersökningsverktyg

I en värld där arbetslivet ständigt förändras och distansarbete blir allt vanligare, är det avgörande för HR och chefer att ha verktyg som kan mäta och förstå medarbetarnas välbefinnande, engagemang och arbetsmiljö. Medarbetarundersökningar har under lång tid varit ett viktigt verktyg för att upptäcka och hantera problem som kan påverka företagens produktivitet och lönsamhet. Här undersöker vi varför medarbetarundersökningar är så viktiga och hur de kan hjälpa organisationer att skapa en hälsosam och effektiv arbetsplats.

 

En föränderlig arbetsmiljö kräver nya verktyg

OneLab har under ett decennium hjälpt företag i över 15 länder att förstå sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och engagemang. Med den ökande trenden av hybrid- och distansarbete står chefer och HR inför nya utmaningar när det gäller att identifiera och hantera problem relaterade till medarbetarnas välbefinnande och prestation. För att möta dessa utmaningar har vi utvecklat ett medarbetarundersökningsverktyg som ger organisationer kontroll över sina medarbetares förutsättningar att må bra, trivas och prestera på jobbet.

 

Vetenskapen bakom medarbetarundersökningar

Två av många teorier som har hög relevans inom området och ligger till grund för utformningen av vårt verktyg är Fredrick Herzbergs tvåfaktorsteori och konceptet psykologisk trygghet. Dessa teorier erbjuder inte bara en ram för att analysera och tolka resultaten av undersökningar, utan ger också vägledning för att utforma undersökningsfrågor och åtgärder som kan främja medarbetarnas välbefinnande och engagemang på arbetsplatsen.

Herzbergs teori betonar att medarbetarnas engagemang och produktivitet påverkas av både hygien- och motivationsfaktorer. Det innebär att medarbetarundersökningar inte bara bör identifiera problem utan också främja faktorer som driver engagemang och prestation.

Psykologisk trygghet skapar en miljö där medarbetare känner sig fria att uttrycka idéer och åsikter utan rädsla för negativa konsekvenser. Att mäta och främja psykologisk trygghet i medarbetarundersökningar ger förutsättningar för ökad innovation och effektivitet på arbetsplatsen.

Med forskningen i ryggen kan du känna dig trygg med att vårt verktyg är grundat på välbeprövade teorier.

 

Optimera det systematiska arbetsmiljöarbetet

Att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) är avgörande för att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga, engagerade och produktiva. Genom att använda verktyg för medarbetarundersökningar kan organisationer få insikter som stöder dem i varje steg av arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Att analysera medarbetarnas feedback ger organisationer möjlighet att identifiera områden där förbättringar behövs, implementera åtgärder för att adressera dessa områden och sedan följa effekterna av åtgärderna över tid. 

 

Ett flexibelt verktyg som stöttas av AI

En av fördelarna med medarbetarundersökningsverktyg som OneLab är flexibiliteten att anpassa undersökningar efter organisationens unika behov. Genom att erbjuda expertframtagna undersökningar, ett omfattande frågebibliotek och möjligheten att skapa egna frågor, kan organisationer skräddarsy undersökningar för att få insikter som är relevanta för deras verksamhet och med hjälp av datadrivet beslutsunderlag förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att göra analysen och tolkningen av undersökningsresultaten mer effektiv och meningsfull, erbjuder vi kraftfulla analysverktyg med hjälp av AI. Genom att använda dessa verktyg kan HR och chefer snabbt identifiera mönster och prioritera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och medarbetarupplevelsen.

I en tid där arbetslivet genomgår snabba förändringar är medarbetarundersökningar ett viktigt verktyg för att förstå och hantera de utmaningar som moderna organisationer står inför. Genom att investera i verktyg kan HR och chefer skapa en hälsosam och effektiv arbetsplats som främjar medarbetarnas välbefinnande, engagemang och prestation.

Vill du veta mer? Kontakta oss här.