Förebygg ohälsa på arbetsplatsen med en digital hälsokoll

Ett enkelt och effektivt verktyg för en frisk och hållbar arbetsplats, oavsett om era medarbetare befinner sig på arbetsplatsen eller på distans.

Upptäcker tidiga tecken på ohälsa

En digital hälsokoll är ett smart och effektiv verktyg där vi kan fånga upp tidiga tecken på ohälsa hos era medarbetare.

Genom att fånga upp medarbetare med hälsorisker i ett tidigt skede kan vi med rätt insats i rätt tid hjälpa människor att förebygga sjukdomar och undvika hälsoproblem.

Frågebatteri baserat på forskning

Den digitala hälsokollen består av enkäter som innehåller ett dynamiskt frågebatteri där medarbetaren själv får skatta sin hälsa.

Enkäterna är välstuderade i en internationell klinisk miljö och baseras på mångårig forskning inom både fysisk och psykisk hälsa.

Resultatet används, i kombination med en bedömning från en av våra läkare, för att utvärdera risk för de vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna och hälsoproblemen.

Säkerhet och kvalitet

All data vi samlar in och hanterar behandlas med strikt sekretess. Vi använder stark autentisering och de senaste säkerhets- och krypteringsteknikerna för att skydda er och era medarbetares information.

Så fungerar OneLab

 • 1—Undersökning och kartläggning

  Vi skickar via mail ut en digital undersökning, baserad på beprövad och validerad forskning, för att undersöka hälsan och kartlägga hälsorisker hos era medarbetare.
 • 2—Hälsorådgivning och samtalsstöd

  Hälsorådgivning och professionellt samtalsstöd med sjuksköterska eller läkare för medarbetare med upptäckta hälsorisker eller vid behov.
 • 3—Hälsoråd och självhjälpsprogram

  Efter att resultatet analyserats av vår medicinska personal får medarbetarna tillgång till sina egna resultat med personliga rekommendationer och övningar för att själva kunna förbättra sin hälsa.
 • 4—Datadrivna insikter och rekommendationer

  Som arbetsgivare får ni ett övergripande resultat över hälsan i organisationen med analyser, trender och rekommendationer på insatser som kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Hälsoområden som omfattas i den digitala hälsokollen

 • Psykisk hälsa

  - Stress och utmattning
  - Sömn och återhämtning
  - Depressionsrisk
  - Ångest och oro

 • Fysisk hälsa

  - Fysisk aktivitet
  - Kost och näring
  - Alkohol och riskbruk
  - Body mass index

 • Arbetsmiljö

  - Psykosocial arbetsmiljö
  - Organisatorisk arbetsmiljö
  - Fysisk arbetsmiljö