Förebygg ohälsa på arbetsplatsen med en digital hälsokoll

Ett enkelt och effektivt verktyg för en frisk och hållbar arbetsplats, oavsett om era medarbetare befinner sig på arbetsplatsen eller på distans.

Upptäcker tidiga tecken på ohälsa

Med en digital hälsokoll undersöker vi den fysiska och psykiska hälsan hos era medarbetare. Genom att fånga upp medarbetare med hälsorisker i ett tidigt skede kan vi med rätt insats i rätt tid hjälpa människor att förebygga sjukdomar och undvika hälsoproblem.

Som företag får ni:
— Friska, nöjda och hållbara medarbetare
— Ökad produktivitet och lönsamhet
— Minskad sjukfrånvaro och sjukskrivningskostnader
— Datadrivna insikter som hjälper er med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Intelligent hälsokoll baserad på forskning

Den digitala hälsokollen består av enkäter som innehåller ett dynamiskt frågebatteri där medarbetaren själv får skatta sin hälsa. Enkäterna är välstuderade i en internationell klinisk miljö och baseras på mångårig forskning inom både fysisk och psykisk hälsa.

Resultatet används, i kombination med en bedömning från en av våra läkare, för att utvärdera risk för de vanligaste arbetsrelaterade sjukdomarna och hälsoproblemen.

Så fungerar det

 • 1—Undersökning och kartläggning

  Vi skickar via mail ut en digital undersökning, baserad på beprövad och validerad forskning, för att undersöka hälsan och kartlägga hälsorisker hos era medarbetare. Våra tester baseras på beprövad och validerad forskning och undersöker både den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön samt den fysiska och psykiska hälsan.
 • 2—Hälsorådgivning och hälsoprogram

  Efter att resultatet analyserats av vår medicinska personal får medarbetarna tillgång till sina egna resultat med personliga rekommendationer och övningar för att själva kunna förbättra sin hälsa. Om vi identifierat en hälsorisk kommer en sjuksköterska eller läkare höra av sig till medarbetaren via ett telefon eller videosamtal för att gå igenom resultatet och potentiella åtgärder för att förbättra hälsan.
 • 3—Datadrivna insikter för HR och chefer

  Resultatet presenteras på ett pedagogiskt sätt i er egna hälsoportal där HR och chefer enkelt kan se inom vilka områden det finns risker för ohälsa. Baserat på ert resultat får ni anpassade rekommendationer och åtgärdsförslag på insatser som kan öka välmåendet och minska risken för ohälsa i organisationen.

Detta undersöker vi i den digitala hälsokollen

 • Psykisk hälsa

  - Stress och utmattning
  - Sömn och återhämtning
  - Depressionsrisk
  - Ångest och oro

 • Fysisk hälsa

  - Fysisk aktivitet
  - Kost och näring
  - Alkohol och riskbruk
  - Body mass index

 • Arbetsmiljö

  - Psykosocial arbetsmiljö
  - Organisatorisk arbetsmiljö
  - Fysisk arbetsmiljö

Vi hjälper er att skapa förutsättningar för en hållbar hälsa för era medarbetare