Artikel, 2022.06.19

Vad ska man göra om man är stressad på jobbet? Vanliga orsaker och arbetsgivarens ansvar

 

Vi spenderar stora delar av våra liv på vår arbetsplats. Det är även där vi allt som oftast har som mest press på oss, vilket kan yttra sig i stress. Vad gör man egentligen när man är stressad på jobbet, vem ska man prata med och hur ska man hantera stress?

Om stress upplevs på jobbet ska man först och främst prata med sin chef för att kunna se över arbetsbelastningen och hitta lösningar för att reducera stressen på arbetsplatsen. 

Vad är de vanligaste orsakerna till stress på jobbet?

Det är vanligt att vi känner stress i arbetsrelaterade situationer. Ofta kan det vara för att vi sätter stor press på oss själva. Trots att viss stress inom arbetet kan vara positiv för att vi ska kunna fokusera, så kan stress vara något negativt när den blir destruktiv för vår hälsa. Exempel på de allra vanligaste orsakerna till att vi blir stressade på jobbet är hur arbetssituationen är strukturerad, hur den sociala arbetsmiljön ser ut och om det finns en stor arbetsbelastning. Det kan förtydligas att orsaker till uppkomsten av stress är mycket individuell och beror ofta på vad individen har varit med om tidigare. Exempelvis så behöver en konflikt inom arbetsgruppen inte uppfattas som stressande för en individ medan det kan vara oerhört stressande för en annan individ. Något som ytterligare är en vanlig stressorsak är känslan av att känna sig otillräcklig och inte kunna leverera den kvalitet som man önskar på arbetsplatsen. 

Vem ska man prata med om frågor om stress på arbetet?

Vi kan inte alltid styra över vad som stressar oss eller att vi blir stressade på arbetet. Men det är viktigt att prata om det med andra för att kunna få hjälp att förändra den pågående stressande situationen och kunna komma fram till ett nytt arbetssätt som upplevs som mindre stressande. Att ha en öppen diskussion mellan chef och medarbetare om stress kan bidra till att medarbetare mår bättre och känner sig mindre stressade.

I en arbetssituation som upplevs stressande bör den anställde först och främst prata med sin chef. Genom att gå igenom och belysa hur arbetsbelastningen ser ut kan man få hjälp med att minska stressen i arbetssituationen genom att exempelvis reducera antalet arbetsuppgifter. Om hjälpen från sin chef inte är tillräcklig, eller om problemet inte åtgärdas överhuvudtaget, ska det finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen som man kan vända sig till. Skyddsombudet kan inte på egen hand reducera den enskilda individens upplevda stress men kan föra individens talan inför chef och ledning. Ett annat alternativ är att kontakta företagshälsovården för att få de hjälpmedel som krävs för att hantera och reducera den upplevda stressen. 

Hur ska en arbetsgivare förhålla sig till stress på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att alla medarbetare trivs och mår bra på arbetsplatsen. Därav är det väsentligt för arbetsgivaren att vara lyhörd för deras anställdas mående och behov. Ett av arbetsgivarens ansvarsområden är att se till att de anställda inte påverkas negativt, varken fysiskt eller psykiskt, på grund av arbetet eller arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren ska kontinuerligt se till att arbetsförhållandena är bra och bedöma de eventuella risker som kan rubba en bra arbetsmiljö. En arbetsgivare kan förebygga arbetsrelaterad stress genom att exempelvis minska kraven eller öka resurserna för att utföra arbetet. Arbetsgivaren ska i och med detta utforma arbetsmiljön så att den kan förebygga stress vilket gynnar både den enskilde individen, arbetsgruppen samt verksamheten i stort. 

Genom att kontinuerligt undersöka hälsan i organisationen, exempelvis genom en digital hälsokolll, får ni som arbetsgivare ett effektivt verktyg för att kunna upptäcka och bedöma risker. Både kring den fysiska och psykiska hälsan hos medarbetarna, men också kring den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. 

Hur kan man hantera stress på jobbet eller om du har för mycket på jobbet?

Vad som kan stressa oss är oftast individuellt och vi är olika känsliga för stress. Därav är hantering av stress även individuell. Nedan kommer det 6 tips på saker som kan underlätta hanteringen av stress, både på jobbet men även privat. 

 1.  
 2. 1. Rutiner
  När vi är stressade finns det en risk att vi går ifrån våra vardagliga rutiner. Men det är också de vardagliga rutinerna som kan få oss att må bättre och komma i balans. Därför är det viktigt att fokusera på sina rutiner för att ha möjligheten att kunna reducera stressen. Det kan även vara bra att skapa en tydlig daglig struktur där det framgår vad man ska göra, till exempel genom att göra listor. Genom att skriva ned specifika situationer, planerade händelser eller saker i arbetsmiljön som upplevs stressande kan det göra att vi kan hantera stressen bättre då vi får en bättre översikt. Att skapa sig en översikt kan vara lösningen för att kunna lista ut vad som behöver förändras för att må bättre. Det kan exempelvis vara arbetsuppgifter som man tycker om att göra, platser man känner sig trygg i och individer man gillar att umgås med. 
 3.  
 4. 2. Kost
  När vi upplever stress är det viktigt att kroppen får den näring den behöver under regelbundna tider och att kosten är varierad. Det kan underlätta att undvika kaffe, energidryck, alkohol och tobak då det har en stressande påverkan på vårt nervsystem och vår kropp. Mer grönsaker och frukt i kosten är alltid bra för att få i sig mer näring, fetter, fibrer och antioxidanter. Exempel på specifika råvaror att äta mer av när man känner stress är: 
 •  
 • – Mangold – innehåller mycket magnesium som har en stor inverkan på hur våra kroppar påverkas av stress.
 • – Kronärtskocka – innehåller prebiotiska fibrer vilket ger en bra bakterieflora i tarmen.
 • – Broccoli – innehåller magnesium, folat och sulforafan där det sistnämnda har en lugnande effekt på kroppen. 
 1.  
 2. 3. Motion och Sömn
  Det är något vi har hört sedan vi var små, “motion gör att vi mår bra både psykiskt och fysiskt”. Det spelar ingen roll om det är en längre promenad, ett pass på gymmet eller utövning av en sport, huvudsaken är att kroppen får röra på sig. Om man även kan motionera utomhus har det ännu större påverkan på vårt mående. Frisk luft har en inverkan på vår energinivå och kan bidra till att vi sover bättre vilket kan resultera i att vi efter en hektisk jobbdag blir utvilade, vilket i sin tur kan bidra till att stressen reduceras. 
 3.  
 4. 4. Mobil-detox
  Skärmtid är idag ett vanligt förekommande begrepp i vårt digitala samhälle. Vid upplevd stress kan det underlätta att stänga av mobilens notiser då det kan kännas stressande och kan distrahera oss från annat runt omkring oss. På arbetet kan mobilen bli ett stressande moment då det kan distrahera oss från allt annat vi har på vår att-göra-lista. Att därför ha en mobil-detox är ett bra verktyg för att kunna underlätta hanteringen av stress. Arbetar man vid en skärm dagligen kan det vara svårt att bortprioritera. Se då istället till att ta regelbundna pauser där man gör något helt annat som inte har med någon skärm att göra. 
 5.  
 6. 5. Meditation
  Att lära sig att andas ordentligt har visat sig vara en beprövad metod för att lättare kunna finna ett lugn i stressiga situationer. När vi tar djupa och långsamma andetag har det en positiv påverkan på både kropp och själ. Lungorna syresätter hjärnan vid djupa andetag vilket i sin tur förbättrar vår koncentration som kan ge oss ett nytt fokus. Därav kan just meditation vara en viktig beståndsdel för att kunna hantera stress i vardagliga stresssituationer på jobbet. 
 7.  
 8. 6. Umgänge
  Under en period där vi upplever stress är det viktigt att inte vara ensam i sina tankar då det kan bidra till en ökad oro. Det är därav viktigt att dela med sig av sina tankar med andra. Att umgås med människor som man tycker om och göra saker som man tycker är kul kan underlätta för att reducera stressen som man upplever på jobbet. 

Sammanfattning

Vanliga orsaker till att stress kan uppstå på jobbet är en ostrukturerad arbetssituation, en dålig social arbetsmiljö samt en allt för stor arbetsbelastning. Vid upplevd stress på arbetsplatsen är det viktigt att prata med sin närmsta chef för att kunna påverka sin egen situation och finna ett mer stressfritt arbetssätt. Det har visat sig att en öppen diskussion med chef och kollegor om stress har i längden gjort att medarbetare mår bättre och känner sig mindre stressade. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att alla medarbetare trivs och mår bra på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska kontinuerligt se till att arbetsförhållandena är bra och bedöma de risker som kan rubba arbetsmiljön, en digital hälsokoll kan vara ett sätt att undersöka och bedöma risker i organisationen. Vad som kan upplevas som stress är individuellt och vi är alla olika känsliga för stress. Därav är hantering av stress också individuell. Men rutiner och struktur i vår vardag, en varierad kost, daglig motion samt meditation kan underlätta hanteringen av stress.

 

__________________________

Publicerad av: 

Veronica Andersson
Legitimerad sjuksköterska
OneLab