Här registrerar du ditt prov

För att våra läkare skall kunna skatta hälsorisker och återkoppla till dig så behöver vi svar på några frågor. Frågorna är avsedda för att ge en bild av livsstilsfaktorer och ärftlighet. Efter att du har registrerat dig så kommer en av våra läkare att analysera dina svar tillsammans med provsvaren från laboratoriet. Din data hanteras med samma sekretess som inom den offentliga vården.

Registrera ditt prov