Artikel, 2022.12.19

Vikten av att fånga upp självmordstankar i tid

 

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, vilket vi på OneLab märker tydligt i vår preventiva screening. Allt fler uppger dessutom att de haft självmordstankar den senaste tiden, något som är oerhört viktigt att fånga upp och hantera i ett tidigt skede. 

Under 2021 tog 1505 personer sitt liv. 1505 människor som inte såg någon annan utväg och som inneburit en katastrof. Inte bara i de förlorade liven, utan också en livslång sorg för tiotusentals föräldrar, syskon, barn, grannar, vänner och kollegor. 

Upptäcka och hantera tidiga signaler

Vi kan inte minska tragedin i ett självmord, men det finns sätt att identifiera tidiga tecken på ohälsa och hjälpa individer som har självmordstankar. Genom en kontinuerlig screening av medarbetares hälsa, i kombination med återkoppling på upptäckta hälsorisker, kan arbetsgivare göra en stor insats för att förebygga ohälsa hos sina medarbetare.

Att någon har självmordstankar behöver inte betyda att de faktiskt kommer att begå självmord. Däremot är det viktigt att de som har dessa tankar får prata med någon. 

Att fråga är att visa omtanke

Det finns generellt i samhället en stor osäkerhet kring att prata om psykisk ohälsa och självmordstankar. Men att prata om det är ett av de viktigaste verktygen för att både förebygga psykisk ohälsa och förhindra självmord. Bara genom att fråga visar man omtanke och att det finns någon som bryr sig. En liten insats som kan göra en enorm skillnad för den som mår dåligt. 

Så hanterar vi individer med självmordstankar

När vi identifierat självmordstankar hos en individ tar en av våra legitimerade sjuksköterskor med utbildning inom motiverande samtal kontakt med individen omgående. För att bedöma allvarlighetsgraden används forskningsbaserade verktyg i samtalet som närmare utforskar individens mående. Vi erbjuder alltid uppföljande samtal och antingen behandlande eller, vid behov akut, vård. 

Det absolut viktigaste i samtalen är att ta personen på allvar, visa omtanke och förmedla att det finns hjälp att få. För det gör det. De allra flesta som har självmordstankar vill inte dö och går att hjälpa. 

Julgåva till Suicide Zero

Varje självmord är ett för mycket och ett stort samhälls- och folkhälsoproblem som vi tillsammans behöver göra något åt.  Suicide Zero är en organisation som jobbar för att minska självmorden, bland annat genom att bidra till suicidpreventiv forskning, öka allmänhetens kunskap och minska stigmat kring både självmord och psykisk ohälsa. 

Ett viktigt arbete som vi på OneLab vill stödja. Därför skänker vi 2022 en julgåva till Suicide Zero, för att stödja deras fortsatta arbete med att förebygga självmord. 

 

Ett förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen

Vill du veta mer om vi på OneLab kan hjälpa er att hantera och förebygga psykisk ohälsa på er arbetsplats? Kontakta oss så berättar vi mer.