Artikel, 2021.11.09

Världsdiabetesdagen

 

Det är nu snart 100 år sedan Leonard Thompson, en 14-åring sjuk i diabetes, fick den absolut första insulinsprutan. Det har hänt väldigt mycket sedan dess, men diabetes är fortfarande en allvarlig sjukdom som över 500 000 människor i Sverige lider av och den siffran blir bara större och större.

För att uppmärksamma diabetes och sprida kunskap om sjukdomen startade IDF (International Diabetes Federation) och WHO (World Health Organization) 1991 World Diabetes Day (Världsdiabetesdagen) som går av stapeln nu på söndag, den 14e november och har gjort ända sedan 1991.

Diabetes är inte bara en utan flera olika sjukdomar med en gemensam nämnare i form av förhöjt blodsockervärde. Typ-1 diabetes innebär att kroppen helt och hållet slutar producera insulin och det måste tillföras via injektioner. Typ-2 diabetes betyder att kroppen fortfarande producerar insulin i varierande mängd men att det finns ett visst motstånd mot insulinet som gör att den naturliga mängden inte räcker till.

Blodprover kan påvisa risken för diabetes

Diabetes och dess riskfaktorer kan upptäckas via blodprover, som de OneLab utför. Våra blodprover mäter nämligen värdet av  HbA1c som är ett långtidsblodsocker. Genom att analysera de värdena kan man se risken för diabetes. Tyvärr går det inte att i dagsläget bota varken typ-1 eller typ-2 diabetes. Man kan däremot leva med typ-2 diabetes utan medicinsk behandling genom att man ändrar sina levnadsvanor i form av framförallt kost men även genom träning och minskad stress. Därför är det viktigt, inte bara när det gäller diabetes utan även sin hälsa överlag, att undersöka sig i ett förebyggande syfte. Testerna som vi utför screenar för bl.a. diabetes men även många andra sjukdomar och besvär.

För mer information om World Diabetes Day och om diabetes generellt kan ni besöka WDD’s officiella hemsida, klicka här för att komma dit. För mer information om OneLab, våra tester och de olika hälsoområdena våra tester berör, kontakta oss här.

Ta hand om er! 
// Teamet på OneLab