Artikel, 2023.06.13

Sorg på arbetsplatsen: en guide för HR och chefer

 

Inom varje organisation är det oundvikligt att anställda kommer att drabbas av sorg eller ett nära dödsfall. Sorg inträffar ofta oväntat och påverkar oss hastigt. Även om sorg är något vi alla kommer i kontakt med så är det svårt att veta hur man som chef och arbetsgivare bör stötta en medarbetare när det värsta inträffar. Vi har samlat några råd för hur du kan hjälpa en kollega i sorg. 

Visa deltagande
Som HR-ansvarig, chef eller kollega är det viktigt att erkänna och förstå de faser som en anställd kan gå igenom efter att ha förlorat en nära anhörig. Även om man kan vara rädd för att störa i sorgen eller känna oro över att välja fel ord är tystnaden från omgivningen sannolikt värre för den som är ensam i sin sorg. Även om det kan vara svårt att veta hur man ska agera är det viktigt att man som chef eller kollega uttrycker sitt deltagande och beklagar det inträffade utan att förvänta sig något svar. Vid svåra förluster och sorg är det särskilt viktigt att människorna i omgivningen visar intresse och omsorg. 

Ha tålamod
När en anställd återgår till arbetet efter en förlust är det viktigt att ha tålamod. Ingen sorg är den andra lik och vi behöver alla olika lång tid på oss i vårt sorgearbete. Låt kollegan få sörja på sitt sätt och lyssna i stället för att ge oombedda råd. Sorgen kan vara påtaglig under månader, och kan återkomma igen år senare, i synnerhet vid årsdagen av det inträffade. Trots att den anställde kanske klarar sina uppgifter, betyder inte det att allting återgår till det normala. Sorg kan leda till förvirring, utmattning och smärta och dessa känslor kan påverka den anställdes prestation och engagemang på arbetsplatsen.

Var öppen och stöttande
Hjälp kan vara allt från att lyssna till att komma över med en matlåda. Sakerna du gör behöver inte vara så stora för att de ska göra skillnad. Sorg kan i förlängningen leda till utveckling och nya perspektiv även om det kan ta tid. Som HR-ansvarig eller chef är det viktigt att stötta denna utveckling genom att ge medarbetaren utrymme att bearbeta sina erfarenheter och hitta nya sätt att se på sitt arbete och livet i stort.

HR:s roll i att forma företagskulturen
HR har en avgörande roll att spela för att skapa en företagskultur som är tillåtande vid sorg på arbetsplatsen. Genom att stötta ledare i att visa empati och förståelse, samt bidra till en kultur där sorgen ges utrymme kan chefer bidra till att skapa en mer medkännande arbetsplats som ofta också skapar större samhörighet kollegor emellan. Vid större trauman eller vid behov av krisstöd kan företagshälsovården eller en professionell psykolog vara en nödvändig resurs. Om en anställd har fortsatta svårigheter flera månader efter en förlust, kan det vara lämpligt att erbjuda professionell hjälp eller stöttning av exempelvis en psykolog.

Genom att stötta medarbetare i deras sorg kan organisationer bidra till en tryggare arbetskultur där de anställda har verktyg att möta de svåra och smärtsamma erfarenheter vi alla kan behöva gå igenom. 

I OneLabs hälsoportal ingår vårt chefsstöd så att du som chef kan få hjälp av våra hälsoexperter i svåra situationer. Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa till med är du välkommen att kontakta oss.