Artikel, 2022.03.08

Självmordstankar och depression vanligare bland kvinnliga chefer

 

Att kvinnor mår sämre psykiskt än män är inga nyheter, så har det sett ut i många år. Men varför kommer vi inte till rätta med det när vi både känner till problemet och har verktygen att behandla den psykiska ohälsan? Svaret är att vi måste bli bättre på att fråga och erbjuda rätt vård i rätt tid, menar David Strömbeck, VD på OneLab. 

Under det fjärde kvartalet 2021 genomförde OneLab hälsoundersökningar, baserat på ett medicinskt validerat frågebatteri, på drygt 4000 medarbetare från ett 50-tal företag i olika storlekar verksamma i olika branscher i Sverige. Resultatet visade att kvinnliga chefer löper dubbelt så stor risk att drabbas av depression som män och att det är mer vanligt med självmordstankar hos kvinnor.  

– Vi ser i våra undersökningar att kvinnor har mer negativa tankar om sig själva, att de oftare än män känner sig misslyckade och i en större utsträckning har problem med sömnen. Det är tydliga riskfaktorer för psykisk ohälsa och depression, och kan dessutom leda till att de inte väljer att söka vård, eftersom de kan uppleva att det är deras eget fel att de inte mår bra, säger David Strömbeck, VD på OneLab. 

Att fråga är att visa omtanke

Med psykisk ohälsa och depression kommer ibland också självmordstankar. Något som kan vara särskilt svårt att prata om, både för den som mår dåligt och för omgivningen. Det kan vara utmanande att fråga en kollega eller medarbetare om det psykiska måendet, och det kan vara ännu svårare att hantera svaren. Och för den som mår dåligt är det ofta en tröskel att vilja berätta för sin arbetsgivare. 

– Genom att ställa raka frågor får vi raka och ärliga svar tillbaka. Varje vecka har jag samtal med både kvinnor och män som har självmordstankar och de flesta har aldrig berättat om det för någon, eftersom ingen har frågat. Det är ofta människor som jobbar heltid och som utåt sett har fullt fungerande liv, men som saknar handlingskraft att ta initiativet att söka hjälp på egen hand. Det är först när vi frågar och får reda på hur en människa faktiskt mår som vi kan hjälpa dem att må bättre, säger Annika Hobert, sjuksköterska på OneLab. 

Jobbet kan göra skillnad 

Alla arbetsgivare i Sverige har ett ansvar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Idag finns medicinskt validerade och beprövade verktyg som enkelt kan undersöka hur medarbetarna mår för att i ett tidigt skede fånga upp individer som inte mår bra. 

Ju snabbare vi sätter in rätt hjälp desto bättre är effekten. Både för individen, företaget och samhället i stort. Psykisk ohälsa är inget som syns i ett blodprov, men genom att ställa rätt frågor får vi svaren på vilka insatser som behövs, både på individ och bolagsnivå, säger David. 

– Personer som mår så pass dåligt att de har självmordstankar känner sig ofta ensamma och upplever att det inte finns någon som kan förstå dem. Genom att fråga visar vi att vi bryr oss och kan inge hopp om det kommer att bli bättre, bara de söker hjälp, säger Annika.  

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

Om du mår dåligt och tänker att du inte orkar leva eller har tankar på att ta ditt liv ska du inte hålla det för dig själv. Prata med någon du har förtroende för, kontakta Mind självmordslinje på 90101 eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt.

 

LÄS OCKSÅ: Psykologen och organisationskonsulten Mona Drar ger 4 tips om hur du som arbetsgivare kan förebygga depression på arbetsplatsen