Artikel, 2022.02.25

Så kan du som arbetsgivare hantera oro hos medarbetare

 

Efter att precis ha genomlevt en två år lång pandemi möts vi nu av nästa kris. Att Ryssland har startat krig mot Ukraina är en mycket allvarlig situation som kan vara en stor källa till oro och rädsla hos många.

Krig innebär en stor påverkan på mycket i vår omvärld. Inte bara humanitärt för de direkt drabbade utan även t ex ekonomiska konsekvenser med stigande priser, kraftiga börsras och högre omkostnader som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Att ett krig har utbrutit i Europa och att inte veta omfattningen eller hur lång tid något ska pågå kan också innebära en psykisk påfrestning för många och skapa känslor av oro och rädsla.

Att känna oro är vanligt och går oftast över efter en tid. Men att känna stark oro under en längre tid kan leda till allvarliga konsekvenser som påverkar vardagen och t ex hur vi presterar på jobbet.

Arbetsgivare kan göra en viktig insats

Som arbetsgivare kan du göra en viktig insats för dina medarbetare genom att säkerställa att det finns stöd för de som känner oro. Oavsett anledning finns det i dessa tider all anledning till att oftare än vanligt undersöka hur medarbetarna mår. Genom att undersöka den psykiska hälsan går det, med relativt enkla metoder, att fånga upp och hjälpa individer som känner oro, innan det har gått för långt.

Så kan du hantera oro

  • – Planera in kontinuerliga avstämningar. Det kan vara korta möten över en kaffe för att “checka in” med varandra. Det är extra viktigt om medarbetaren jobbar på distans då det lättare att hamna i dåliga tankar i ensamhet.
  • – Var lyhörd och ge tid till att lyssna på en medarbetare som känner oro
  • – Var tydlig med att ge information som kan vara av värde och bemöt medarbetaren med ett lugn
  • – Säkerställ att medarbetarna vet vart de kan vända sig om de känner oro

Effektiva verktyg för att upptäcka oro

En digital hälsokoll är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper er med det förebyggande hälsoarbetet i er organisation, oavsett om era medarbetare befinner sig på arbetsplatsen eller på distans. Läs mer här om vår digitala hälsokoll här