Artikel, 2022.05.25

Så kan chefer stötta sin anställda under utmanande tider

 

De senaste två åren har inte bara förändrat vårt sätt att jobba, det har även öppnat upp för en ny diskussion och reflektion kring hälsa och livsstil. Vi behöver nu, mer än någonsin, sträva efter att vara långsiktiga och hållbara i vårt sätt att arbeta. Vilket ledarskap krävs av chefer och ledare för att möta de nya behoven som uppstått på arbetsplatserna? Vi har pratat med psykologen Mona Drar för att få klarhet. 

Under pandemin tvingades många arbetsplatser snabbt ställa om för att klara av de utmaningar vi ställdes inför. Frågan om hur man vill leva och arbeta har också blivit mer aktuell än någonsin och det är många som bytt både arbetssätt och karriär. 

Mona Drar, legitimerad psykolog, berättar att de förändringar vi nu ser leder till att HR kommer få en mer central funktion på företagen. 

-När det kommer till företagshälsa så ser vi generellt en förflyttning från det sjuka, till det friska och förebyggande. Vill man stärka hälsan hos sina medarbetare så är det viktigaste att våga börja med sig själv, för resan börjar alltid där. Det är ett betydande steg att själv ställa sig frågan hur man kan stärka sin egen hälsa. För att sedan kunna fortsätta arbetet aktivt i hela organisationen. Hälsan kommer förmodligen hamna än mer i fokus nu och i framtiden när samhället förändras i en allt snabbare takt och vi utsätts för fler omställningar och utmaningar än tidigare. Allt detta kräver en större flexibilitet hos både medarbetare och ledning, säger Mona Drar. 

Vi drivs av det dopaminbaserade utforskarsystemet 

Inom psykologin pratas det ofta om tre olika system när man belyser psykisk hälsa; stress-, återhämtnings- och utforskarssystemet. Stress och återhämtning är de två system som man oftast pratar om, men enligt psykolog och professor Paul Gilbert befinner vi oss i dagens samhälle oftast i utforskarsystemet. 

Vad innebär då detta system och varför befinner vi oss så ofta där idag? Den konstanta uppkopplingen, att vi alltid kan kolla upp saker och ständigt vara tillgängliga gör att vi lätt hamnar där. Utforskarsystemet är kopplat till dopamin, vilket är vår favoritsignalsubstans och som har en central roll när det kommer till belöning och överlevnad. 

Dopaminet är i högsta grad aktivt i vår vardag. Varje gång vi får ett sms får vi en liten dopamindusch – och vi människor älskar dopaminduschar, det är de kickarna som driver oss. Dopaminet är också aktivt när vi till exempel är förälskade vilket då kan göra att vi kan vara igång utan att knappt behöva äta eller sova. 

– Att vara i utforskarsystemet innebär att det känns bra och härligt. Men precis som när man kommer ur en förälskelse och har missat en del basala behov som sömn och mat, så blir man rätt trött när man lämnar det tillståndet, berättar Mona Drar.

Men, det är enbart när vi är i återhämtningssystemet – när vi sover och vilar, som vi faktiskt reparerar både kroppen och hjärnan. Det systemet kan kännas tråkigt om man jämför med utforskarssystemet men det är ett läge vi alla behöver jobba aktivt för att nå.

-Det kräver att vi måste anstränga oss för att nå dit, inte minst eftersom vi utsätts för så mycket intryck överallt, hela tiden. Det är precis det som är faran med det flexibla och hybrida. Trots fördelarna blir det lätt gränslöst, för när kopplar vi någonsin av och finner återhämtning?, säger Mona Drar.

Det nya arbetssättet kräver mogna ledare

Som arbetsgivare behöver vi hjälpa medarbetare att kunna hitta ett lugn för att komma till ett återhämtningsläge, mellan de mer krävande tillstånd vi ofta är i idag. Genom att snabbare hitta sätt att komma ned i varv kan vi vara starka och prestera när det krävs av oss. Enligt World Economic Forum är en av de viktigaste kunskaperna i framtiden, föutom att vara tekniskt kunnig och ha sakkunskap, att ha en förmåga att komma till stillhet så vi kan få ladda batterierna och få tillgång till våra kunskaper. För när vi är i stressystemet får vi inte det. 

Enligt Mona Drar har arbetsgivare idag en viktig roll i att hitta ett sätt att stärka organisationen för att lättare klara yttre påfrestningar som stora förändringar och snabba omställningar. Genom att hjälpa medarbetare att kunna växla emellan stress- och återhämtningssystemet byggs en motståndskraft upp som gör att man lättare klarar motgångar och större utmaningar och kan prestera bättre. 

-Vi ser att vi går mot ett mer tillitsbaserat arbetssätt, där man som arbetsgivare ger medarbetare frihet utan detaljstyrning men där man har en aktiv dialog. Detta kräver tydliga krav och förväntningar, samt en kontinuerlig uppföljning för att stötta den anställdas utveckling. HR kommer behöva stötta chefer enormt mycket i den här förändringen. Att gå mot ett mer tillitsbaserat ledarskap kräver mogna ledare som bottnat i sig själva, för har vi mött oss själva kan vi stötta och möta andra, berättar Mona Drar. 

Så vad kan en HR/chef göra för att stärka sig själv?  

-Mitt bästa tips är att regelbundet prioritera tid för stillhet. Det kan man göra genom många olika aktiviteter, tex genom en promenad, meditation, när man dricker sitt te eller kaffe. Begränsa intryck så att du kan vända blicken inåt. När vi regelbundet skapar tid för stillhet kommer vi i kontakt med vår inre kompass. Har vi god kontakt med vår inre kompass så står vi stadigare i livet. Då är vi förankrade i våra värderingar och när livet stormar kan vi hitta kraft och riktning utifrån denna inre klarhet och ledstjärna, berättar Mona Drar. 

Hur gör du själv för att vara förankrad i dig själv och klara diverse stormar? 

-Jag börjar min morgon med 40 min meditation varje morgon och åker regelbundet på retreats. Jag går skogspromenader i tystnad så gott som varje dag och jobbar aktivt med min medkänsla. Jag ger mig självförståelse och stöttar mig själv, särskilt i perioder av mer självkritik. Mitt mål är att vara min egen bästa vän, förvånansvärt få är det. Det skapas ett skifte när vi börjar stötta oss själva, avslutar Mona.  

 

Här kan du se ett inspelat webinar med Mona Drar där vi pratade om Skapa balans i livet – så hanterar du det “nya normala”

__________________________

Publicerad av: 

Julia Roth 
OneLab