Webinar, 2022.05.12

Så jobbar ett av världens mest hållbara företag med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen

 

Inspelat webinar från 12 maj 2022

Många företag skriver på sina hemsidor om hur viktigt det är för dem med en god arbetsmiljö på sin arbetsplats. Jungheinrich, en global koncern som erbjuder företag allt ifrån traditionella truckar till helautomatiserade logistiksystem och intelligenta programvarulösningar, är inget undantag.  

Med 18 000 anställda i 40 länder, varav ca 195 medarbetare kopplade till 4 orter i Sverige och en teknikerkår spridd över hela landet har just arbetsmiljön varit en utmaning. Medarbetarna har bland annat känt smärtproblematik i kroppen, upplevt att de haft svårt att hitta balans mellan arbetsliv och fritid och medarbetarnöjdheten har inte legat på de nivåer som bolaget önskar. 

Men, eftersom människan alltid kommer i första hand för Jungheinrich är en förbättring av arbetsmiljön och medarbetarnas välmående deras huvudfokus. Därför jobbar de nu aktivt med att skapa en hållbar hälsa för alla medarbetare och genom det också öka medarbetarnöjdheten. 

Under detta webinar pratade vi med Lars Lindblad, HR Manager, om hur Jungheinrich jobbar med att förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö på sin arbetsplats. Vilka insatser har de gjort för att förbättra arbetsmiljön och vilka effekter kan de se? 

I februari utsågs Jungheinrich till “topp 1 %” av världens mest hållbara företag över hela världen för sitt CSR-arbete.

SE INSPELAD VERSION HÄR