Artikel, 2020.09.01

Så hjälper vi anställda med psykisk ohälsa på distans – intervju med sjuksköterskan Evelina

 

För de som hade hoppats på en mer normal jobbvardag på kontoret efter semestern var budskapet nedslående – rekommendationen om hemarbete fortsätter att gälla även under hösten. Hur påverkar det vårt psykiska välmående och hur kan vi på OneLab hjälpa till i dessa tider. Vi pratade med sjuksköterskan Evelina Mattsson på OneLab.

Hur viktigt är det att man fångar upp de medarbetare som mår dåligt under pandemin?

Psykisk ohälsa kan utvecklas snabbt och det är inte helt lätt att själv förmå att söka vård i tid. Så det är jätteviktigt att snabbt fånga upp de som mår dåligt. Konsekvenserna av att inte söka hjälp kan bli stora både för individen och företaget, säger Evelina.

Det är fortfarande många som känner en oro just nu. Oro kring att själv bli smittad eller att någon i ens närhet kommer att bli smittad. Men också en oro för vad som kommer hända med ens jobb eller ekonomin.

Alla människor påverkas olika av situationen, men de flesta känner av ovissheten. Många har suttit hemma under lång tid vilket har gjort att vi har ruckat på våra rutiner men även skaffat oss nya. Det kan vara svårt att hitta motivation samtidigt som man kan känna sig stressad och orolig inför framtiden. På distans kan det även vara svårt att få stöd av kollegor och chefer.

Här är mina tips:

 – Viktigt med rutiner, gå upp samma tid varje morgon
 – Fastna inte i soffan utan försök att få till en dedikerad arbetsyta
 – Se till att få fysisk aktivitet gärna i dagsljuset
 – Försök få till socialt umgänge med kollegor som inte bara rör jobb
 – Vänta inte med att söka hjälp om du upplever att du behöver det

Hur kan OneLabs sjuksköterskor stötta i dessa tider?

De som sitter hemma oroar sig inte bara över situationen, utan blir även socialt distanserade, vilket i sig ökar risken för psykisk ohälsa. Trots ofrivillig karantän och arbete på hemmaplan är det ändå arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret. I sådana här situationer är det lätt att glömma bort medarbetarna. Det viktigaste för dig som företagsledare och chef är att stämma av med dina medarbetare för att se hur de mår, snarare än hur det går.

På företag som arbetar med oss kan medarbetare höra av sig till sjuksköterskorna om de känner stress eller oro kring situationen eller vill ha rådgivning och stöttning om livsstil och hur de kan sätta upp nya rutiner. Vi finns här och kan svara på deras frågor och guida dem rätt inom vården om det skulle behövas.

Screening av psykisk ohälsa på distans

Eftersom många företag låter sina medarbetare arbeta hemma i dessa tider är det svårt för en arbetsgivare att få koll på hur medarbetarna mår. Vi har därför utvecklat en digital hälsoscreening. Denna fångar upp hälsorisker såsom stress, oro och ångest samt andra faktorer som påverkar välmåendet.

För de personer med underliggande större risker återkopplar våra sjuksköterskor genom motiverande samtal samt hjälp till rätt vård vid behov. Som arbetsgivare kan det även vara ett bra sätt att få en överblick aggregerat över hur företaget mår.

 

Kontakta oss här för mer information om våra digitala tjänster.