Case study, 2022.10.12

På Sala Sparbank stannar medarbetarna länge

 

Med en vision om att vara det självklara valet in i framtiden är medarbetarnas hälsa en viktig och självklar sak för Sala Sparbank att kontinuerligt jobba med. 

“Hos oss stannar många medarbetare länge, vilket vi ser som ett kvitto på att människor trivs och mår bra på jobbet”, säger Annika Nelson Berg, Hållbarhetssamordnare på Sala Sparbank. 

Två gånger per år, i samband med en vanlig medarbetarundersökning, genomför banken en digital hälsokoll där de 75 medarbetarna får svara på ett medicinskt validerat frågebatteri om deras fysiska och psykiska hälsa. 

“Den digitala hälsokollen från OneLab ger oss en fördjupad förståelse över hälsan hos våra medarbetare. Vi får tydliga insikter om vilka områden vi behöver fokusera på för att öka hälsan i organisationen”, säger Viktoria Rosén HR-chef. 

Precis som vi ser i samhället i stort visade den senaste kartläggningen på Sala Sparbank att stress, utmattning, ångest och oro är bankens största utmaningar. Den oroliga omvärlden vi lever i nu med ökade kostnader för hushållen pga stigande inflation, ökade el- och bränslepriser samt räntehöjningar påverkar inte bara bankens medarbetare privat, utan innebär också en ökad arbetsbelastning. 

Dessutom är banken mitt uppe i en omorganisation som innebär en hel del förändringar. 

“Även om det är positiva förändringar, som vi vet kommer att bli bättre med tiden, så kan förändringar innebära att medarbetare känner en otrygghet, vilket kan yttra sig i stress och oro. Och det vill vi fånga upp direkt, vilket vi gör med den digitala hälsokollen”, säger Viktoria. 

Högre deltagandegrad med OneLab

Vartannat år genomförs dessutom en fysisk hälsoundersökning där en sjuksköterska kommer till bankens kontor för att ta blodprov och kontrollera blodtryck. Något som banken erbjudit sina medarbetare under många år. 

“Med OneLab fick vi en högre deltagandegrad på hälsoundersökningarna än vad vi haft tidigare. Att en sjuksköterska kommer ut till våra kontor, istället för att man själv behöver ta sig till en vårdcentral gör att hela processen blir väldigt effektiv och att fler då väljer att delta, vilket var ett av mina mål när vi började jobba med OneLab”, säger Viktoria.

Tydlig överblick

Som HR-chef loggar Viktoria in i hälsoplattformen för att få en överblick över hälsan i organisationen och se hur den utvecklas över tid. I plattformen ser hon inom vilka områden deras styrkor och utmaningar finns, och vart det finns störst behov av förändring. 

Ett övergripande resultat från hälsokartläggningarna presenteras dels för ledningsgruppen och dels för hela organisationen. Alla chefer får i uppdrag att på olika sätt jobba med aktuella frågor i respektive arbetsgrupp för att följa upp resultatet. 

Under året har de, förutom en löpande dialog i respektive arbetsgrupp, följt rekommendationerna från OneLab och haft utbildningar i förebyggande stresshantering, feedback-kultur och kränkande särbehandling. Målet har varit att få mer kunskap och kännedom för att både medarbetare och chefer ska lära sig hantera och förebygga stress. 

“Att medarbetarna själva kan logga in och följa sitt eget resultat är väldigt värdefullt. Det är lätt att tänka att måendet inte förändras så mycket, men genom att göra den digitala hälsokollen har man möjlighet att att reflektera över hur man faktiskt mår, vilket är väldigt nyttigt att göra emellanåt”.  

Kostnadseffektiv lösning 

Viktoria lyfter fram att den största fördelen med att använda OneLab är att det är ett kostnadseffektivt sätt att jobba proaktivt med hälsa, då de kan fokusera på de aktiviteter som behövs allra mest och att de når ut till så pass många på företaget. 

“Det är de här frågorna jag brinner för. Att få jobba med att utveckla medarbetare och chefer och säkerställa att de mår bra är anledningen till att jag jobbar som HR-chef. Och då är OneLab ett jättebra verktyg för mig i min vardag”, avslutar Viktoria.