Nyheter, 2023.06.09

OneLab lanserar psykologstöd för att möta växande psykisk ohälsa

 

OneLab, som är ett ledande bolag inom preventiv hälsa genom screening och tidig upptäckt av fysisk och psykisk ohälsa, stärker nu erbjudandet med psykologstöd. Den nya tjänsten är ett svar på att psykisk ohälsa blir allt vanligare samtidigt som många företag saknar verktyg för att hjälpa medarbetare på ett snabbt och effektivt sätt. 

Som chef kan det vara svårt att upptäcka när ens medarbetare mår dåligt och behöver hjälp. Psykisk ohälsa blir allt vanligare och påverkar såväl livskvalitet som förmågan att fungera i arbetet. 

I de cirka 40 000 hälsoundersökningar som OneLab genomför årligen är det nästan 1 av 5 medarbetare som visar risker förknippade med psykisk ohälsa, som sömnsvårigheter, ångest, oro, stress och utmattning, alkohol och missbruk eller depression. 

“Studier visar att tidig upptäckt och snabba insatser minskar risken för sjukskrivning och lång rehabilitering. Samtidigt är det inte alltid de som behöver hjälp allra mest som förmår söka den. “Vi fångar upp de som är i riskzonen för psykisk ohälsa i våra ordinarie hälsoundersökningar och kan på så sätt förbättra förutsättningarna för rätt insats i rätt tid i och med att vi nu också erbjuder psykologstöd”, säger David Strömbeck VD OneLab. 

Genom att medarbetaren redan har gjort en screening med någon av OneLabs hälsoundersökningar har psykologen ett validerat underlag att utgå ifrån i sin bedömning av behov och lämpliga insatser. 

Psykologstödet omfattas, liksom alla OneLabs stödsamtal, av patientsekretess och arbetsgivaren får information om att psykologstödet har använts, men inte av vem.

OneLab är ett ledande bolag inom preventiv hälsa med screening och hälsoundersökningar utformade för att upptäcka psykisk och fysisk ohälsa. OneLab genomför cirka 40 000 hälsoundersökningar med fler än 500 företagskunder.

Vill du veta mer om OneLabs psykologstöd läs här.