Nyheter, 2022.03.01

OneLab donerar pengar till UNHCR:s arbete i Ukraina

 

OneLab är en del av Axel Johnson-koncernen och har tillsammans med koncernens bolag beslutat att donera totalt 5 miljoner kronor till UNHCR:s arbete med nödhjälp till drabbade människor i Ukraina.

“Vi är djupt oroade över det mänskliga lidande som nu drabbar Ukraina. Mot bakgrund av det vill vi därför bidra till arbetet som UNHCR bedriver med att ge människor på flykt skydd från den ryska invasionen”, säger David Strömbeck, VD på OneLab. 

Krisen i Ukraina är akut och blir värre för varje timme som går. Sedan Ryssland gick in militärt i Ukraina på morgonen den 24 februari har över 520 000 människor tvingats på flykt från Ukraina. Cirka 300 000 av dem har tagit sig till Polen. Dessutom är hundratusentals människor är på flykt inne i Ukraina.

FN:s flyktingorgan UNHCR är på plats och leder arbetet med att ge skydd, koordinera hjälpinsatser och sätta människor på flykt i säkerhet. UNHCR:s fältarbetare arbetar runt om i hela Ukraina, även i områden där striderna är som värst. Nödhjälp finns på plats. UNHCR finns även i grannländerna. Där står UNHCR redo att samarbeta med regeringarna och hjälpa alla som tvingats på flykt med livräddande nödhjälp, tak över huvudet och skydd.

Axel Johnson har en tradition av samhällsengagemang och för oss på OneLab och övriga bolag inom koncernen fanns en omedelbar vilja att göra något för att bidra med en skärva till det enorma totala hjälpbehov som finns. Det behövs en samling och uppslutning från alla delar av samhället nu, och det här är ett uttryck för att vi som företag vill ta vårt ansvar på det sätt vi kan.

”Vi befinner oss i en allvarlig tid för hela Europa. Som företag följer vi givetvis utvecklingen noga utifrån våra verksamheter och vårt ansvar enligt sanktionerna. Men som medborgare och medmänniskor tror jag att vi är många som känner att de kortsiktiga ekonomiska effekterna är sekundära i förhållande till det säkerhetspolitiska och humanitära följderna av den ryska invasionen. Mot den bakgrunden donerar Axel Johnson tillsammans med koncernbolagen idag 5 miljoner kronor till UNCHR:s arbete för att lindra den humanitära krisen i Ukraina”, säger Mia Brunell Livfors, VD Axel Johnson AB.