Artikel, 2022.04.27

Ofrivillig ensamhet är en lika stor hälsorisk som rökning

 

Att bra relationer får oss att må bättre är ingen nyhet för de flesta. Vad många däremot inte vet att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet. Detta enligt en metaanalys publicerad 2010 i tidskriften PLoS Medicine.

Social aktivitet leder till frisättning av bland annat ”lugn-och-ro-hormonet” oxytocin och endorfiner, vilket är kroppens eget morfin. Gemenskap har alltså positiva effekter på kroppen och hälsan. Dåliga relationer och ofrivillig ensamhet har motsatt effekt. Blir den ofrivilliga ensamheten ett långvarigt tillstånd uppstår en lågintensiv stress där det biologiska varningssystemet skickar ut en stadig ström av stresshormoner som kortisol i blodet. Det i sin tur kan ge en lång kedja av symptom som högt blodtryck, inflammation i kroppen och hjärt-kärlsjukdomar. 

Våra relationer påverkar oss alltså rent fysiskt. Forskning visar att kroppslig smärta förvärras av ensamhet medan gemenskap kan lindra fysisk smärta. Just smärta är den vanligaste orsaken till att någon söker sjukvård idag. Detta samtidigt som många är ofrivilligt ensamma. Forskning visar dock att dåliga relationer generellt är ännu sämre för hälsan.

Relationer på jobbet

På en arbetsplats är arbetsgivarens ansvar att regelbundet utvärdera och undersöka arbetsmiljön för att kunna följa upp och åtgärda eventuella risker så att inte ohälsa eller olycksfall uppstår. Om medarbetare, till exempel på grund av distansarbete, upplever en känsla av ensamhet finns risk för att det kan leda till ohälsa, och då är det en arbetsmiljöfråga. Den sociala arbetsmiljön är viktig och arbetsgivare behöver därför regelbundet stämma av hur medarbetarna mår, även när de jobbar på distans.

Genom att ha regelbundna avstämningar med alla medarbetare kan chefer och ledare fånga upp tidiga tecken på ohälsa. Våga ställ frågor om måendet, trivseln och arbetssituationen. 

– Vi underskattar hur stort det är som medarbetare att få intresse från sin chef utan förväntad prestation. Att se sina medarbetare föder ett engagemang och stark lojalitet. Det är så otroligt stärkande att bli sedd och vi alla vill bli sedda, säger Mona Drar, legitmerad psykolog och fortsätter:

Att ha samtal mellan teamledare och medarbetare är värdefullt för att komma nära sina medarbetare och veta vad de går igenom. Det behöver inte vara att ha en plan eller en lösning, utan bara ett utforskande och öppet samtal. Att skapa en tillåtande och nyfiken atmosfär som förhoppningsvis ger en öppen dialog.

Undersök risken för ohälsa med en digital hälsokoll

En digital hälsokoll är ett effektivt verktyg som hjälper er med det förebyggande hälsoarbetet i er organisation. Oavsett om era medarbetare befinner sig på arbetsplatsen eller på distans. Här kan du läsa mer om hur den digitala hälsokollen fungerar.