Nyheter, 2021.02.16

Novax investerar i nästa generations företagshälsa

 

I en tid där hemmakontor för många är den nya normen, skapas också ökade risker för såväl fysisk som psykisk ohälsa. För att adressera den ofta dolda ohälsan behövs upptäckt och rätt vård i tid enligt David Strömbeck, VD på OneLab. Mot den bakgrunden investerar Novax nu i OneLab.

OneLab erbjuder genom sin plattform smarta hälsoundersökningar som hjälper företag att i ett tidigt skede hitta medarbetare som inte mår bra och följa upp med rätt vård, oavsett om det rör sig om ergonomi, psykisk ohälsa, sömn eller livsstilsrelaterade riskfaktorer. Genom att agera proaktivt kan företag identifiera dold ohälsa på arbetsplatsen och dess medarbetare erbjudas rätt vård i rätt tid.

– När hemmet nu har blivit den primära arbetsplatsen blir det mycket svårare för företagen att hålla koll på de anställdas mående. Under pandemin har vi i Sverige inte heller sökt vård i samma utsträckning som tidigare. Detta gör att vi byggt upp en skuld i form av icke hanterad ohälsa. Vi ser till exempel att riskfaktorer för diabetes har ökat och att övervikt, stillasittande och viss psykisk ohälsa har påverkats negativt av hemarbete. Det gör vårt uppdrag än mer angeläget. Resursförstärkningen vi nu får betyder att vi kan vidareutveckla företaget snabbare och får möjlighet att hjälpa fler medarbetare med deras hälsa. Det känns också kul att få in en ägare som Novax och Axel Johnson, med en så långsiktig syn på värdeskapande och samhällsnytta, säger OneLabs VD David Strömbeck.

Axel Johnsons investeringsbolag Novax går nu in som delägare i OneLab, och i samband med det tillförs bolaget omkring 40 miljoner kronor, varav merparten kommer från Novax. Resursförstärkningen ska gå till produktutveckling, och till tillväxt såväl inom som utanför Sverige.

– Vi på Novax letar efter områden där förebyggande insatser kan skapa värden för både individ, företag och samhälle. OneLabs tjänst är just ett sådant område. Traditionell företagshälsa fokuserar främst på rehabilitering och resurserna sätts överlag in för sent. Inte minst psykisk ohälsa utvecklas snabbt, vilket kan motverkas genom att identifiera problemen i tid. I och med att OneLabs plattform fungerar förebyggande sparar företag både tid och pengar och framförallt, medarbetarnas hälsa. Behovet av verktyg för ökat förebyggande har funnits länge, men accelererat ytterligare som en följd av hemarbetet, säger Josef Bexell, sektorsansvarig för Hälsa & Friskvård hos Novax.

Eftersom allt fler företag kommer att ha medarbetare som arbetar hemifrån erbjuder OneLab även hälsoundersökningar på distans. Vid en distanshälsoundersökning får man tillgång till ett provtagningskit med instruktioner för utförandet. Testet skickas sedan till ett av OneLabs ackrediterade laboratorier.

– Arbetsmiljön har förändrats snabbt och då gäller det att vi tänker på ett nytt sätt för att följa med i den utvecklingen. Den här tjänsten ger oss möjlighet att undersöka medarbetare som sitter hemma och lätt faller i glömska. Vi tar hand om medarbetarnas hälsa, oavsett vart de befinner sig. Det är viktigt för oss med en tjänst som alla kan ta del av, säger David Strömbeck.

OneLab grundades 2014 och är idag ett av de ledande företagen inom preventiv företagshälsovård. OneLab erbjuder smarta, moderna hälsoundersökningar som hjälper företag att kartlägga och förbättra medarbetarnas hälsa samt identifiera och åtgärda eventuella arbetsmiljörisker. I Sverige har företaget säte i Stockholm men verkar även i fler europeiska städer. www.onelab.se

Novax är Axel Johnsons investeringsbolag och en långsiktigt och aktiv partner för tillväxtbolag. Genom att investera i, stötta och utveckla små och medelstora företag är vi med och bygger framgångsrika bolag och framtida ben för Axel Johnson. Novax arbetar med fyra huvudsakliga fokussektorer: Hälsa & Friskvård, Teknisk säkerhet, Framtidens mat, samt Digital infrastruktur för retail. Novax investeringar inkluderar bland annat ApoEx, Apohem, Bruce, Datema, Filippa K, Hedvig, Matsmart, Personalkollen, Prolupin, RCO, STC och Voyado. www.novax.se