Case study, 2021.11.22

Minskad stress och oro i juristbranschen med hjälp av OneLab

 

Det är ingen nyhet att juristbranschen kantas av stressiga dagar. På Verahill har man dock ett stort fokus på hållbar tillväxt och medarbetarnas arbetssituation och hälsa är högt prioriterat. Tillsammans med OneLab hittade man rätt sätt att jobba och det blev ett värdefullt verktyg.

Enligt Petra Segerdahl, VD på Verahill, har tanken om en effektiv och bra företagshälsa funnits länge. När de blev introducerade till OneLabs erbjudande om digitala hälsoundersökningar i början av året nappade de.

– Vi har flera olika juristroller på företaget och kunde se att stress är förekommande i alla roller. Vilket i värsta fall kan leda till utbrändhet och utmattning. För att undvika det tog vi hjälp av OneLab och deras tjänster har passat oss väldigt bra. Vi har verkligen förstått vikten av att fånga upp signaler i tid, säger Petra Segerdahl. 

En stressig vardag
Verahill är en juristbyrå där mycket ansvar vilar på de anställdas axlar. Tillsammans vill de göra människors liv tryggare. En vanlig arbetsdag handskas de med allt från separationer, möten med efterlevande och hantering av starka känslor. Därför behöver de tillsammans vara starka, välmående och rustade för just detta.  

Branschtidningen Legally yours undersökning Juristbarometern 2019 visade att var tredje jurists hälsa (av 2 100) påverkas negativt av jobbet. Ett problem som Petra Segerdahl fortsatt anser behöver tas på allvar. Verahill genomförde sin första digitala hälsoundersökning hos OneLab i januari och resultaten bekräftade den bild som finns av juristvärlden; en hel del stress och bristande återhämtning.

– Vi har haft perioder med hög arbetsbelastning där återhämtningen tyvärr blivit lidande. Något som dessutom kom som en chock var att vi upptäckte en låg fysisk aktivitetsnivå hos medarbetarna. Men, vi tror att det kan vara en effekt av pandemin och att många har stannat inne istället för att vara ute och motionera, säger hon.

Värdefull hjälp
Petra Segerdahl understryker att OneLabs smarta hälsoundersökning med digital screening har varit oerhört värdefullt för företaget och gett dem en viktig inblick i hur personalen mår. Alla medarbetare som var i riskzonen fick prata med en med sjuksköterska för att, vid behov, kopplas ihop med en vårdcentral för vidare hjälp.  

– Även om man inte behöver kontakten med sjuksköterska eller läkare ingår den tjänsten om man vill prata med någon ändå. Det tycker jag är fint. Den hjälp vi har fått är väldigt värdefull och det har varit ett bra hjälpmedel i vår ständigt pågående process för att ta hand om våra medarbetare, säger hon. 

Förbättrat resultat
Under maj genomförde Verahill ytterligare en hälsokontroll för att följa upp resultaten från första gången. Efter den andra mätningen såg man bland annat att risken för stress och utmattning har gått från sju till noll procent och att risken för ångest och oro har förbättrats från sju till två procent. Ett resultat som Petra Segerdahl är nöjd med, men vill fortsätta att förbättra.

– Det är oerhört viktigt att ständigt arbeta med personalens mående och det går aldrig att arbeta för mycket med att vara en hälsosam arbetsplats. OneLabs tjänst har varit ett värdefullt verktyg för oss. 

Då tjänsten är väldigt smidig och tillgänglig har deltagandet varit mycket högt. Enligt Petra Segerdahl har uppslutningen legat på 98 procent och responsen har varit positiv från samtliga. Tillsammans har medarbetarna skapat ett engagemang för välmående och de fortsätter nu att sträva efter en positiv företagshälsa.  

Vill du veta mer om våra tjänster för en effektivare företagshälsa? Kontakta oss! 

Bästa hälsningar, 
Teamet på OneLab